Veiligheidsplan

De Veluwse Onderwijsgroep wil kinderen en jongvolwassenen in Apeldoorn en omgeving met eigentijds en vooruitstrevend onderwijs begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke groei van onze leerlingen op weg naar een waardevolle en gelukkige toekomst. Wij geloven dat ieder mens het in zich heeft zich te ontwikkelen tot een waardevol lid van onze maatschappij. Wij dragen hieraan bij door leerlingen en medewerkers gelijke kansen te bieden, hen te stimuleren hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zorgen voor sociale veiligheid gaat dus over méér dan het tegengaan van onveiligheid. Leerlingen hebben ruimte nodig om te mogen ontdekken waar grenzen liggen, om fouten te maken, om te leren verantwoordelijkheid te nemen en daarop te worden aangesproken. Voor leerlingen is de school niet alleen de plek waar ze lesstof leren, maar ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten en waar zij kennismaken met de samenleving en verschillen in normen, waarden en omgangsvormen. Dit doet een beroep op de pedagogische professionaliteit in de school en roept vragen op als: Hoe wordt er op school gedacht over leren en ontwikkeling? Welke ruimte geef je leerlingen om grenzen te verkennen? Welke ruimte is er om te leren van elkaar? Ook voor medewerkers geldt dat zij hun werk pas goed kunnen doen als ze zich veilig voelen, zich kwetsbaar op kunnen stellen en zich geaccepteerd, gezien en gehoord voelen. Ook zij moeten fouten kunnen maken en aangesproken worden op verantwoordelijkheden.

Dit beleid is van toepassing op alle stichtingen die onder de Veluwse Onderwijsgroep (VOG) vallen en geldt voor zowel leerlingen als medewerkers. Waar wordt gesproken over ‘school of scholen’ kunt u ook ‘locatie of locaties’ lezen.

Schoolveiligheidsplan-VOG

Bijlage 1 – afspraken en richtlijnen sociale en psychische veiligheid

Bijlage 2 – afspraken en richtlijnen fysieke veiligheid

Bijlage 3 –  ingrijpende gebeurtenissen

Bijlage 4 – sancties bij grensoverschrijdend gedrag van leerlingen en/of ouders

Bijlage 5 – incidentenformulier

WIS COLLECT

Via Wis Collect kunt u snel en eenvoudig de ouderbijdrage voldoen, betalen voor leermiddelen en voor activiteiten waar een vrijwillige bijdrage aan verbonden is. Indien er een betaling van u gevraagd wordt, krijgt u een mail met een link naar WIS Collect waarin wordt aangegeven dat er een betaling voor u klaarstaat. Deze betaling kunt u via iDeal voldoen.

Hoe werkt het?

Als er een betaling van u gevraagd wordt, krijgt u een e-mail van WIS Collect ([email protected]). In deze e-mail vindt u een link naar de website van WIS Collect. Hier ziet u een overzicht van eerdere, huidige en eventuele toekomstige facturen. U kunt facturen gemakkelijk via iDeal voldoen. Na uw betaling vindt u een afschrijving op uw bankrekening onder vermelding van ‘Mollie Payments’ met een factuurnummer.

Veiligheid en privacy

Alle betalingen via WIS Collect worden met iDEAL binnen uw eigen, veilige bankomgeving afgehandeld. Na het betalen van een factuur ontvangt u een kopie per e-mail, zodat achteraf duidelijk is waarvoor u heeft betaald. WIS Collect is aangesloten bij het Privacy Convenant waarmee gegarandeerd is dat er uiterst zorgvuldig wordt omgegaan met uw gegevens.

Vragen

Op de website van WIS Collect (www.wis.nl/ouders&studenten) kunt u een video bekijken. Stuur bij vragen over WIS Collect een e-mail naar [email protected]

Onderwijsondersteunend Personeel OOP

De school heeft medewerkers die het onderwijsproces ondersteunen. De school kent als onderwijsondersteunend personeel.

 

Technisch onderwijsassistent
Medewerkers leerlingloket
Conciërges
Decaan
Administratief medewerkers
Ondersteuningscoördinator
Roostermaker/administratief medewerker

Nieuwe Leerweg VMBO

Doel van de nieuwe leerweg is leerlingen optimaal voor te bereiden op zowel de keuze voor een vervolgopleiding als de daadwerkelijke overstap naar het vervolgonderwijs mbo-4 opleidingen of havo. Door in de nieuwe leerweg, door middel van een praktijkgericht programma, kennis te maken met de wereld van arbeid en beroep, in en buiten de school, krijgen leerlingen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en op basis van ervaringen gefundeerde keuzes te maken. Uiteraard worden ze bij het maken van deze keuzes begeleid door middel van een LOB-programma, dat onderdeel is van het praktijkgerichte programma. Met het praktijkgerichte programma ontwikkelen leerlingen daarnaast algemene en praktische vaardigheden, als samenwerken, plannen, organiseren, onderzoeken en presenteren, waarmee ze goed voorbereid worden op doorstroom naar een opleiding op mbo-4-niveau of havo. Het praktijkgerichte programma onderscheidt zich daarbij van theoretische vakken doordat leerlingen praktische ervaring opdoen in en buiten de school. Dit doen ze onder andere door aan de slag te gaan met levensechte opdrachten uit de regio.

De school heeft de keuze gemaakt voor Dienstverlening en Producten (D&P), een licentie-vrij profiel.  Binnen D&P bestaan negen werkvelden. Een werkveld is een onderdeel of branche van de arbeidsmarkt of de samenleving. In het praktijkgerichte programma D&P zijn de werkvelden afgeleid van de basisbehoeften, sociale behoeften en luxe behoeften. De werkvelden waarbinnen de leerlingen opdrachten uitvoeren zijn:

 1. media en nieuwsvorming

Te denken valt aan: journalistiek, social media, reclame

 1. recreatie

Te denken valt aan: toerisme, evenementen en cultuur

 1. productontwikkeling en hergebruik

Te denken valt aan: ontwerpen, productie, verkoop, afvalverwerking

 1. fysiek, sociaal en mentaal welzijn

Te denken valt aan: gezondheid, sport, levensstijl

 1. mobiliteit en transport

Te denken valt aan: mensen, goederen, energie

 1. levensmiddelenindustrie

Te denken valt aan: productie, samenstelling, bewaring, veiligheid

 1. bouw en inrichting

Te denken valt aan: ontwerpen, bouwen, inrichten, onderhoud

 1. (natuurlijke) leefomgeving

Te denken valt aan: wijk, stad, park, bos

 1. veiligheid en beveiliging

Te denken valt aan: verkeer, bezittingen, mensen, privacy

De nieuwe leerweg vmbo wordt in de derde en vierde klassen mavo aangeboden. De school heeft ervoor gekozen om in het schooljaar 2022-2023 met een eerste invulling te starten om ervaring op te doen. De leerlingen van de derde klassen havo volgen een aangepaste versie van het D&P programma. In het schooljaar 2024-2025 wordt de praktische leerweg verplichtend voor alle vmbo scholen in Nederland.

Leerlingloket

Voor de leerlingen bestaat in school een leerlingloket waar ze altijd om hulp kunnen vragen of waar ze zich in bijzondere omstandigheden moeten melden. Het leerlingloket is dagelijks open van 08.30 tot 16.00 uur. Carin Kuipers en Jan van Veldhuizen zijn de vaste medewerkers van het leerlingloket. Het leerlingloket is te bereiken via mail en het centrale telefoonummer: 0571 271 561

Werkzaamheden leerlingloket:

Administratie

De administratie van de school heeft drie medewerkers: Miep van de Kleut, Joke Voois en Ingrid de Heij. Elke medewerker is verantwoordelijk voor een deel van de administratieve werkzaamheden.

De medewerkers van onze administratie zijn te bereiken via het centrale telefoonnummer; 0571 271 561

Contact

Leerlingloket

Leerlingen en ouders kunnen voor alle zaken terecht bij het leerlingloket. Dit is iedere schooldag geopend van 08.30 – 16.00 uur.

Administratie

De administratie is iedere schooldag geopend van 8.30 uur – 16.00 uur.

Bereikbaarheid medewerkers

Medewerkers zijn het best bereikbaar via e-mail. U kunt eventueel ook naar school bellen; om docenten tijdens het lesgeven niet te storen, zal er in de meeste gevallen een terugbelafspraak gemaakt worden.

Verlof aanvragen

Verlof vraagt u minimaal vijf werkdagen van tevoren via een mailbericht aan. Verlof om medische redenen of bezoek van de tandarts of therapie kan via het tabblad ‘afwezigheid’ in SOMtoday.

Ziek melden

Als uw zoon/dochter ziek is en daardoor niet naar school kan komen, moeten ouders hun kind ziek melden. Dit kan via de online omgeving van SOMtoday of via de SOMtoday ouder app via de tabblad ‘afwezigheid’; Uitleg Absent Melden via SOMtoday

Weet u even niet hoe u kunt inloggen in SOMtoday? Klik hier.

Beter melden

Na ziekte moeten ouders hun zoon/dochter op de eerste dag dat hij/zij weer op school is beter melden (met precieze vermelding periode van ziekte). Hiervoor gebruikt u het mailadres [email protected]U vermeldt de naam van uw kind, de klas waarin uw kind zit en de precieze periode van ziekte.

 

Contactgegevens

Veluws College Twello
oecumenische vestiging
mavo, onderbouw havo en vwo

Veilingstraat 10
7391 GM Twello
T (0571) 27 15 61
[email protected]

Algemene schoolafspraken

Op tijd

Je moet als leerling op tijd op school en in het lokaal zijn. Als je te laat komt, moet je je melden bij het leerlingloket. Het leerlingloket bepaalt of je met of zonder reden te laat bent.
Vervolgens krijgt je een ‘te laat’-briefje. Zonder dit briefje word je niet tot de les toegelaten.

Het leerlingloket vertelt een leerling hoe vaak hij te laat is gekomen. Ben je vaker dan drie keer te laat, dan moet je je telkens de volgende dag om 08.00 uur melden bij de conciërge. Als je dit niet doet, moet je dezelfde dag nog één uur nablijven. De vierde en vijfde keer te laat betekent opnieuw om 08.00 uur melden.

Bij de zesde keer te laat zijn zonder reden volgt een gesprek met een teamleider en moet je op dinsdagmiddag anderhalf uur nablijven. Je ouders worden daarover schriftelijk op de hoogte gesteld. Bij meer dan zes keer te laat moet je telkens een uur nablijven. Vanaf negen keer te laat komen, meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar.

Eruit gestuurd?

Word je eruit gestuurd, dan moet je je melden bij het leerlingloket. Je vult dan een formulier in over het eruit sturen en werkt verder onder toezicht van het leerlingloket. Het leerlingloket houdt de leerlingcoördinator en teamleiders op de hoogte van de eruit gestuurde leerlingen. Aan het eind van de les ga je terug naar de docent, die dit verder met je afhandelt.

Word je er voor de derde keer uitgestuurd, dan neemt de mentor telefonisch contact op met de ouders. Bij de vierde keer gaat er een brief naar huis als waarschuwing. Bij de vijfde keer word je één dag intern geschorst. Je werkt dan die dag onder toezicht van het leerlingloket en hebt geen pauze met de andere leerlingen samen. Bij de zesde keer word je twee dagen intern geschorst en/of wordt een contract met jou, de leerling, opgesteld om het probleem van het eruit sturen op te lossen. Daarna volgt eventueel een externe schorsing, door de directie opgelegd, en een melding aan de onderwijsinspectie.

Even ‘afkoelen’ op de gang valt niet onder deze regeling.

Afspraken verlof, ziek- /betermelden

Verlof aanvragen

Verlof vraagt u minimaal vijf werkdagen van tevoren via een mailbericht aan via [email protected]. Verlof om medische redenen of bezoek van de tandarts of therapie kan via het tabblad ‘afwezigheid’ in SOMtoday.

Ziek melden

Als uw zoon/dochter ziek is en daardoor niet naar school kan komen, moeten ouders hun kind ziek melden. Dit kan via de online omgeving van SOMtoday of via de SOMtoday ouder app via de tabblad ‘afwezigheid’; Uitleg Absent Melden via SOMtoday

Weet u even niet hoe u kunt inloggen in SOMtoday? Klik hier.

Beter melden

Na ziekte moeten ouders hun zoon/dochter op de eerste dag dat hij/zij weer op school is beter melden (met precieze vermelding periode van ziekte). Hiervoor gebruikt u het mailadres [email protected] U vermeldt de naam van uw kind, de klas waarin uw kind zit en de precieze periode van ziekte.

Leerlingen kunnen meerdere redenen hebben om niet aan lessen mee te doen. Maar zonder reden wegblijven, kan nooit. Indien een leerplichtige leerling zonder toestemming afwezig is, maakt de schoolleiding hiervan melding bij de leerplichtambtenaar.

Computers

De school vindt het belangrijk dat er voldoende computers voor leerlingen toegankelijk zijn. Om het risico van vandalisme te verkleinen, is het computergebruik echter wel aan een aantal regels gebonden. Je krijgt aan het begin van het schooljaar een brief waarin deze regels staan. Daarin staat ook jouw gebruikersaccount en jouw wachtwoord. Die heb je nodig om in het gebouw met computers te kunnen werken en je account op je laptop te kunnen gebruiken.

In aanvulling op deze brief:

Het bekijken of downloaden van websites of digitaal materiaal met pornografische, discrimerende, beledigende of aanstootgevende inhoud is niet toegestaan als deze niet in het teken staan van het onderwijsproces en een onderwijskundig doel hebben.
• Bij grove of herhaaldelijke overtreding van de regels, kan de home directory van een leerling worden verwijderd of het gebruikersaccount worden geblokkeerd.

Schoolfeesten

Er worden in Twello soms schoolfeesten georganiseerd. Om het voor iedereen leuk te houden, maken we vooraf afspraken.

Gebruik mobiele telefoon/smartphone

Om leerlingen meer in de focus en concentratie te krijgen en te houden hebben we de volgende afspraak gemaakt wat betreft het gebruik van de mobiele telefoon:

In alle lokalen hangt een telefoontas die door alle docenten/leerlingen op dezelfde manier gebruikt wordt.
Elke leerling heeft een vast nummer in de telefoontas. Dit nummer (tussen 0 en 30) is het nummer op een leerlingenlijst. De mentor vertelt zijn mentor leerling welk nummer bij welke mentor hoort.

Het gebruik van ‘oortjes’ om muziek te luisteren in de les is alleen met toestemming van de docent  toegestaan. Ook kan de docent in bepaalde gevallen van je vragen om je smartwatch in de telefoontas te doen.

Foto- en filmmateriaal

Zonder toestemming van een docent of een andere medewerker van de school, mag een leerling geen foto- of filmmateriaal van schoolse situaties maken. Het is bovendien niet toegestaan foto’s, filmpjes of ander materiaal van leerlingen, medewerkers of andere bij school betrokken personen openbaar te maken via internet, e-mail en/of andere elektronische informatie- en communicatiemiddelen.

Gebruik internet

Op het educatieve netwerk mag je internet alleen gebruiken voor opdrachten die door een docent zijn opgegeven en/of die verbonden zijn aan een vak. Je mag internet dus niet gebruiken
voor onacceptabele doeleinden als spelen of downloaden van spelletjes, winkelen, gokken of meedoen met kansspelen. Het is absoluut niet toegestaan sites te bezoeken, te downloaden of te verspreiden die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten. De complete elektronische informatie- en communicatiemiddelen regeling (EIC-regeling) kun je hier lezen.

Laptop Top 10

Werken met een laptop tijdens schooltijd is leuk, handig en leerzaam. Hoewel de laptop jouw eigendom is, willen wij als Veluws College toch graag wat adviezen geven om er verstandig mee om te gaan. Met jouw laptop kun je altijd gebruikmaken van ons draadloze netwerk. Het Veluws College heeft ervoor gekozen om bepaalde websites af te sluiten. In de meeste gevallen bepaal jij dus wat er met jouw laptop gebeurt, welke sites je bezoekt, welke software je downloadt en wie jouw laptop mag gebruiken.

(Cyber)pesten

Wij willen dat iedereen die aan het Veluws College verbonden is met plezier naar school gaat. In zo’n sfeer is geen ruimte voor (cyber)pesten. Tegen elke vorm van (cyber)pesten treden we streng op. Bij een vermoeden van (cyber)pesten moet je daarvan direct melding maken bij de teamleider.

Social Media code

Het Veluws College beschikt over een social media code voor leerlingen. Onder social media verstaan we alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen, zoals Twitter, Facebook en Blogs.

Wanneer je via social media wilt berichten over aspecten die met school te maken hebben, willen we je op het volgende wijzen:

Het is belangrijk dat jij je aan de social media code houdt. Je bent zelf verantwoordelijk voor je publicaties en verspreiding van publicaties via social media, zowel in als buiten de school. Als je afwijkt van deze gedragscode zal de school je ouders informeren en maatregelen nemen. In ernstige situaties kan dit zelfs verwijdering van de school inhouden. Ontstaat er ten gevolge van jouw gebruik van social media schade voor het Veluws College, dan zal de directie jou of jouw ouders daarvoor aansprakelijk stellen.

Kledingvoorschriften

Op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling mogen kledingvoorschriften niet discriminerend zijn t.a.v. godsdienst of levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit of seksuele geaardheid. De kledingvoorschriften van het Veluws College beperken zich tot het volgende:

 

Ziekte, verzuim en verlof

Verlof aanvragen

Verlof vraagt u minimaal vijf werkdagen van tevoren via een mailbericht aan. Verlof om medische redenen of bezoek van de tandarts of therapie kan via het tabblad ‘afwezigheid’ in SOMtoday.

Ziek melden

Als uw zoon/dochter ziek is en daardoor niet naar school kan komen, moeten ouders hun kind ziek melden. Dit kan via de online omgeving van SOMtoday of via de SOMtoday ouder app via de tabblad ‘afwezigheid’; Uitleg Absent Melden via SOMtoday

Weet u even niet hoe u kunt inloggen in SOMtoday? Klik hier.

Beter melden

Na ziekte moeten ouders hun zoon/dochter op de eerste dag dat hij/zij weer op school is beter melden (met precieze vermelding periode van ziekte). Hiervoor gebruikt u het mailadres [email protected]U vermeldt de naam van uw kind, de klas waarin uw kind zit en de precieze periode van ziekte.

Leerlingen kunnen meerdere redenen hebben om niet aan lessen mee te doen. Maar zonder reden wegblijven, kan nooit. Indien een leerplichtige leerling zonder toestemming afwezig is, maakt de schoolleiding hiervan melding bij de leerplichtambtenaar.

Langdurig lesverzuim door leerlingen

De Leerplichtwet noemt een aantal redenen op grond waarvan een leerling beroep kan doen op vrijstelling van lessen:
• ziekte van een leerling;
• het vervullen van plichten, voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging;
• vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties, indien de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers hen slechts in staat stelt buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
• andere gewichtige omstandigheden.

Op grond van de Leerplichtwet hebben alle scholen voor het voortgezet onderwijs in de regio Apeldoorn de volgende regels opgesteld:

Extra verlof voor vakantie is toegestaan:

• alleen indien de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het hen slechts mogelijk maakt buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan en het de enige gezinsvakantie
in het schooljaar betreft. Dit moet met een werkgeversverklaring aangetoond worden.
• eenmaal per schooljaar;
• niet langer dan tien schooldagen;
• niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar;

Extra verlof voor vakantie moet minimaal acht weken van tevoren bij het leerlingloket worden aangevraagd.

Extra verlof vanwege andere ‘gewichtige omstandigheden’ kan toegestaan worden:

• voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan plaatsvinden;
• voor verhuizing, voor ten hoogste één dag;
• voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, voor één of ten hoogste twee dagen. De duur van het verlof is afhankelijk van de omstandigheid of het huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende;
• bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, duur van dit verlof in overleg met de schoolleiding;
• bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad, voor ten hoogste vier dagen; van bloed- en aanverwanten in de tweede graad, voor ten hoogste twee dagen; van bloed- en aanverwanten in de derde of de vierde graad, voor ten hoogste één dag;
• bij een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor één dag;
• bij gezinsuitbreiding, voor ten hoogste twee dagen;
• bij extreem slechte weersomstandigheden;
• voor andere, naar het oordeel van de schoolleiding, belangrijke redenen.

Ouders dienen voor zover de omstandigheden dat toelaten, uiterlijk een week voor een verlofdatum vanwege ‘gewichtige omstandigheden’ hun verzoek schriftelijk in te dienen bij het leerlingloket.

Procedure bij ziekteverzuim en/of zorgelijk verzuim

Algemeen

Dit kan gaan om langdurig ziekteverzuim, (vermoeden van) onterechte ziekmeldingen of spijbelgedrag van meerdere lesuren per week.

Criteria zorgwekkend ziekteverzuim

• langdurig ziekteverzuim: langer dan 10 aaneengesloten dagen ziek;
• frequent ziekteverzuim: vaker dan 3 x in 2 maanden ziek;
• twijfelachtig ziekteverzuim: twijfel over de verklaring van het ziek zijn, het vermoeden dat ziekte niet de oorzaak is van het verzuim, bijvoorbeeld bij zeer vage klachten, bij regelmatig te late ziekmeldingen, vaak ziek bij bepaalde lessen of op bepaalde dagen, etc.

Stappen bij ziekte van een leerling

 1. Als een leerling langer dan een week ziek is, neemt de mentor contact op met de ouders/verzorgers. In dit gesprek informeert de mentor hoe het gaat met de leerling en wordt afgesproken wanneer de leerling weer op school komt.
 2. Als de afgesproken termijn verlopen is en de leerling is nog niet op school, neemt mentor opnieuw contact op met de ouders/verzorgers. Zijn er zorgen over de leerling, dan informeert de mentor de docent-teamleider en/of ondersteuningscoördinator.
 3. In overleg kan worden besloten om de jeugdarts in te schakelen. Leerling en ouders worden dan opgeroepen om de reden van het ziekteverzuim te bespreken, afspraken te maken over terugkeer naar school en indien nodig te schakelen naar andere zorgverleners.
 4. In de volgende gevallen kan het ziekteverzuim worden besproken in het kernteam, waarbij de jeugdarts en de leerplichtplichtambtenaar aanwezig zijn:

• de leerling is langer dan 10 aaneengesloten dagen ziek;
• de leerling wordt vaker dan 3x ziek gemeld in 2 maanden;
• er is twijfel over de verklaring van het ziek zijn; – er zijn zorgen over de leerling.

In de volgende gevallen verzorgt de teamleider/directeur een melding van signaalverzuim via DUO aan de leerplichtplichtambtenaar:

• Leerling en ouders houden zich niet aan de afspraken die met de jeugdarts zijn gemaakt over terugkeer naar school en het ziekteverzuim houdt aan;
• Leerling en ouders verschijnen niet op het spreekuur van de jeugdarts en het ziekteverzuim houdt aan.

Verlofaanvragen

Verlof vraagt u minimaal vijf werkdagen van tevoren via een mailbericht aan. U stuurt uw verzoek naar [email protected]  In uw verlof vermeldt u de naam van uw kind, de klas waarin uw kind zit, de datum en de reden voor het verlof. Leerlingen krijgen geen verlof zonder aanvraag door ouders.

Ziekmelden

Als uw zoon/dochter ziek is en daardoor niet naar school kan komen, moeten ouders hun kind ziek melden. Dit kan telefonisch tussen 08.30 uur en 09.00 uur op het telefoonnummer van de school (0571-271561). U spreekt de ziekmelding in als u een antwoordapparaat krijgt.

Beter melden

Na ziekte moeten ouders hun zoon/dochter op de eerste dag dat hij/zij weer op school is beter melden (met precieze vermelding periode van ziekte). Hiervoor gebruikt u het mailadres [email protected] U vermeldt de naam van uw kind, de klas waarin uw kind zit en de precieze periode van ziekte.

SOMtoday voor Ouders

Als school vinden we het belangrijk dat u als ouder en/of verzorger mee kunt kijken met uw zoon of dochter. Daarom krijgt elke ouder van ons inloggegevens voor SOMtoday.

Inloggen in SOMtoday

Wanneer uw zoon of dochter het eerste jaar begint op onze school ontvangt u uw inlogcodes. Deze ontvangt u via de mail die u opgeeft bij onze administratie Bewaar dit mailtje goed! Weet u het even niet meer of lukt het inloggen niet? Een veel voorkomend probleem is dat het wachtwoord niet meer werkt.

Stap 1: Probeer altijd eerst in te loggen via: https://veluwseonderwijsgroep.somtoday.nl . Op deze manier kunt u controleren of uw inloggegevens nog werken. Werken de gegevens? Dan kunt u met die gegevens inloggen op de apps.

Stap 2: Kies voor Veluwse Onderwijsgroep. Zoek uw gebruikersnaam op en vul uw gebruikersnaam in (deze heeft u ontvangen in uw mailbox). Bent u deze kwijt? Dan kunt u middels stap 3 deze zelf opvragen.

Stap 3: Klik dan op de knop wachtwoord vergeten, vul uw bekende mailadres in en u krijgt een nieuw wachtwoord opgestuurd.

Heeft u bovenstaande stappen doorlopen, maar lukt het niet om in te loggen? Stuur dan een mail naar: [email protected]. U wordt dan verder geholpen door de medewerkers van onze administratie.

Wanneer het inloggen is gelukt, kunt u ook inloggen op de Ouder-app. Deze kunt u downloaden in de App Store (iPhone) of Play Store (Android).

Inloggegevens blijven ook bestaan wanneer u meerdere kinderen op onze school komen. Dus ook wanneer uw oudere zoon/dochter afscheid neemt van onze school en het volgende schooljaar een andere zoon/dochter op onze school begint, kunt u de gegevens blijven gebruiken.

Bevorderingsrichtlijnen

In de bevorderingsrichtlijnen van het Veluws College Twello wordt van een aantal waarden uitgegaan:

 1. Om van het ene naar het andere leerjaar bevorderd te worden, moet een leerling op een ‘voldoende’ niveau beoordeeld zijn. Deze ‘voldoende’ wordt uitgedrukt in het cijfer 6. Een leerling die voor alle vakken een 6 of meer behaald, wordt regulier bevorderd naar het volgende leerjaar.
 2. De leerling moet voldoen aan een aantal bevorderingsrichtlijnen:
  a. Norm 1 – alle vakken/totaal aantal punten: alle vakken tellen mee. Een leerling die voor alle vakken een voldoende behaald, wordt regulier bevorderd naar het volgende leerjaar.
  b. Norm 2 – meeneemnorm/mogelijk examenvakken:voor een geselecteerd aantal vakken moet een leerling een vastgesteld aantal punten halen. Deze vakken zijn de mogelijke examenvakken op mavo niveau.
  Om in een combiklas 2MH en 2HV naar het hoogste niveau bevorderd te kunnen worden, moet de leerling aan een hoger vastgestelde meeneemnorm voldoen.
  Voor leerlingen in een combiklas 1MH en 1HV die afstromen naar een lager niveau geldt een aangepaste normering. Dat geldt ook voor leerlingen die vanuit 3 havo afstromen naar 4 mavo.
  c. Een leerling moet aan norm 1 en norm 2 voldoen om regulier bevorderd te worden naar het volgende leerjaar.
  d. Er is een vastgesteld aantal tekorten over alle vakken.
  e. Er is een vastgesteld aantal tekorten in de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde).
  f. De rekentoets moet met een voldoende zijn afgesloten. Deze wordt bij het vak wiskunde afgenomen.
  g. Projectonderwijs in de eerste en tweede klassen moet met een voldoende resultaat worden afgesloten.
 3. In mavo 3 en mavo 4 gelden aanvullende afspraken die vastgelegd zijn in het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) en het examenreglement.

In principe is elke leerling in een bevorderingsvergadering te bespreken. Naast het cognitieve beeld van een leerling wordt ook gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling. De docenten bevorderen leerlingen op basis van cognitieve prestaties, maar kunnen van de richtlijnen afwijken als dit ten goede komt aan de ontwikkeling van een leerling. In dat geval wordt de leerling door de docentenvergadering buiten de richtlijnen om geplaatst in een volgend leerjaar.

Een leerling die aan de richtlijnen voldoet, wordt regulier bevorderd naar het volgende leerjaar.

Een leerling die niet voldoet aan een van de genoemde richtlijnen kan niet automatisch worden bevorderd en komt in een bespreeksituatie terecht. De docentenvergadering neemt dan een besluit op basis van de algehele ontwikkeling (cognitief en sociaal-emotioneel) van een leerling.

Na een bevorderingsbesluit kan door ouder(s)/verzorger(s) revisie worden aangevraagd. Dit verzoek moet tijdig schriftelijk bij de directie van de school worden ingediend. De directie bepaalt of een verzoek om revisie ontvankelijk wordt verklaard. Revisie wordt alleen toegestaan als de bevorderingsrichtlijnen onjuist zijn toegepast of als er nieuwe, niet eerder besproken informatie, die van invloed kan zijn op de bevordering van een leerling, door ouder(s)/verzorger(s) wordt ingebracht. In alle andere gevallen wordt een verzoek tot revisie afgewezen.

Hieronder vindt u de link voor de bevorderingsrichtlijnen voor het schooljaar 2022

Bevorderingsrichtlijnen Veluws College Twello 2022-2023

Toelichting Herziening Bevorderingsrichtlijnen – website VC Twello 2022-2023

Naast het gebruik van de bevorderingsrichtlijnen nemen we deze rubrics als uitgangspunt bij de overgang van uw zoon of dochter.

Wilt u weten wanneer de leerlingbesprekingen zijn? Kijk dan in onze agenda

Examenreglement

Het schoolexamen, ook wel het programma van toetsing en afsluiting geheten, is in Nederland het deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen. Hieronder staan de links naar

Het schoolexamen, ook wel het programma van toetsing en afsluiting geheten, is in Nederland het deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen.

Zie de pagina PTA voor de huidige PTA’s en examenreglement

 

 

Schoolplan

In 2020 is er een nieuw schoolplan voor de periode 2020-2023 ontwikkeld. Dit plan vindt u hier: schoolplan 2020-2023

SOMtoday

Het belangrijkste systeem met lesinformatie, roosters en cijfers is SOMtoday. Je kunt inloggen via http://veluwscollege.somtoday.nl of via de app. Deze is te downloaden in de Android Play Store of in de App Store van Apple.

In dit document staat een uitgebreide gebruikershandleiding.

Lokaal Drankakkoord

Het Veluws College denkt mee met de gemeente Voorst, sportclubs, andere scholen, jongerenorganisaties als Pampus en PECO, GGD, Tactus, etc. om te komen tot lokaal drankakkoord. We willen dat iedereen gezond kan leven, dat onze jongeren veilig kunnen opgroeien. Ook als het om alcohol gaat. Wij steunen de campagne NIX18 en werken er naar toe dat alle jongeren roepen “dat FIX ik”.  De slogan “dat FIX ik” zal een herkenbaar begrip worden in de gemeente Voorst en zichtbaar worden op vele plekken. Als school leveren we een bijdrage aan de totstandkoming van dit akkoord.

Microsoft-account gebruiken en je wachtwoord vergeten of wijzigen

Binnen het Veluws College krijgt elke leerling en medewerker een Microsoft-account. Met dit account kun je gebruik maken van verschillende programma’s en je mail. Ook kun je hiermee een Office-pakket downloaden voor op je eigen laptop. Hoe je dat doet, vind je hier.

Lukt het niet om in te loggen of wil je een nieuw wachtwoord instellen, dan kun je een nieuw wachtwoord aanmaken. Hoe je dat doet, lees je hieronder.

Wachtwoord vergeten

Mocht je je wachtwoord zijn vergeten, doorloop dan de volgende stappen:

Stap 1

Stap 2

Stap 3 Je komt in een ander scherm

Stap 4

Stap 5

Je wachtwoord is gewijzigd! Onthoud je nieuwe wachtwoord goed. Zet het bijv. in je telefoon of in je agenda.

Wachtwoord wijzigen

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Je wachtwoord is gewijzigd! Onthoud je nieuwe wachtwoord goed.

Team Toegang Jeugd Deventer

Het doel van dit team is om gezinnen te ondersteunen bij meervoudige/complexe opvoed- en opgroeivragen. De Toegangsmedewerkers versterken de zelfredzaamheid van het omgaan met problemen rondom de opvoeding, het inzetten van opvoed- en opgroeiondersteuning en waar nodig het organiseren en coördineren van hulp en ondersteuning.

Team Toegang Jeugd biedt:

Begeleiding van het kind/gezin

Het Team Toegang Jeugd is te bereiken via het emailadres [email protected]

Mocht u vragen hebben over de ondersteuning bij meervoudige/complexe opvoed- en opgroeivragen en woonachting zijn in de gemeente Voorst, dan kunt u contact opnemen met Centrum voor Jeugd en Gezin Voorst

Crisis en Veilig Thuis (alle gemeenten)

Heb je problemen die volledig uit de hand lopen? Zit je in een crisis en wil je direct hulp? Aarzel dan niet en bel 0900 99 555 99. Dit nummer is dag en nacht bereikbaar.

Je krijgt een medewerker van de Spoedeisende Zorg van Jeugdbescherming Gelderland (Voorst)/ Overijssel (Deventer) aan de telefoon die je kan helpen. Hij of zij luistert naar je, geeft je advies en kan als het nodig is binnen een paar uur bij je zijn.

Veilig thuis, het Advies- en Meldpunt voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Als je te maken hebt met huiselijk geweld kun je contact opnemen met Veilig Thuis. Een hulpverlener luistert naar de zorgen en kan advies geven. Zo nodig neemt hij/zij contact op met het gezin. Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar via telefoon 0800-2000. Meer informatie: www.veiligthuis.nl

Lessentabel

De lessentabel voor 2022-2023 is vastgesteld. In lessentabel 2022-2023  staat per leerjaar hoeveel uren een bepaald vak wordt gegeven.

Klik hier om de lessentabel te bekijken.

* Voor Nederlands is er voor alle klassen in het schooljaar 2021-2022 een extra lesuur aan de lessentabel toegevoegd. In het schooljaar 2021-2022 wordt dit uur aan begrijpend lezen besteed.

Toetsbeleid

Het toetsbeleid van onze school vindt u hier: Toetsbeleid Veluws College Twello

Microsoft Office installeren op je laptop

Het is mogelijk om gebruik te maken van het Office-pakket. Hiervoor heb je je mailgegevens van school nodig. Dit mailadres bestaat uit je [email protected]

Stap 1.

Stap 2.

Stap 3.

Om de installatie tot een goed einde te brengen moet je de stappen doorlopen en goed lezen wat je moet doen. Veel succes! Hieronder staat een kort filmpje waarin het nogmaals wordt uitgelegd.

Privacy- en cookiebeleid

Onze school maakt deel uit van De Veluwse Onderwijsgroep. Bij de Veluwse Onderwijsgroep staat de veiligheid en ook de privacy van onze leerlingen, ouders en medewerkers voorop. Een ieder heeft recht op privacy. Tegelijkertijd hebben wij persoonsgegevens nodig voor ons onderwijs en delen wij privacygevoelige informatie in het belang van onze leerlingen.

In deze privacyverklaring staat beschreven welke verwerkingen van persoonsgegevens binnen de Veluwse Onderwijsgroep plaatsvinden. Daarnaast zijn de processen waarbij persoonsgegevens worden verwerkt beschreven, én is aangegeven waarom die worden uitgevoerd, welke persoonsgegevens worden verwerkt en aan wie die gegevens worden verstrekt.

In de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is een informatieplicht opgenomen voor de verwerkingsverantwoordelijke (degene die de persoonsgegevens verwerkt):

De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende maatregelen opdat de betrokkene de informatie en communicatie in verband met de verwerking in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal ontvangt, in het bijzonder wanneer de informatie specifiek voor een kind bestemd is.’

Dit document is één van de manieren waarop de Veluwse Onderwijsgroep aan haar informatieplicht voor haar leerlingen en hun ouders wil voldoen.

Lees hier onze volledige privacyverklaring

Meldcode

Bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling werken we bij Veluws College Twello volgens de 5 stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In het figuur in het onderstaande document staan links de stappen uit deze meldcode beschreven. Rechts staan de acties en personen die per stap in school betrokken zijn.

Stappenplan Meldcode binnen Veluws College Twello

Privacywetgeving (AVG)

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van de school is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD) of voor het aanvragen van bijzonder bekostiging.

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem SOMtoday. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van stichting Veluwse Onderwijsgroep, waar onze school deel van uitmaakt, die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werk.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt. Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt uw toestemming zelf beheren en wijzigen via SomToday.

Vakanties en lesvrije dagen

Vakanties schooljaar 2021-2022

Zomervakantie: 9 juli 2022 t/m 21 augustus 2022

Vakanties schooljaar 2022-2023

De vakanties voor schooljaar 2022-2023 zien er als volgt uit

Start schooljaar 2022-2023 22 augustus 2022
Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Krokusvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Goede Vrijdag

Tweede paasdag

7 april 2023

10 april 2023

Meivakantie (incl. Koningsdag en

Bevrijdingsdag)

24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart + extra vrije dag 18 en 19 mei 2023
Pinkstermaandag 29 mei 2023
Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023

 

Docenten

Algemene Contactgegevens:

Mailadres: [email protected]

tel: 0571-271561

Contactgegevens Docenten:

Wilt u direct contact opnemen met een docent? Dit kunt u doen via de mentor. In sommige gevallen wilt u direct mailen met de betreffende vakdocent. In dat geval staat het mailadres hieronder vermeld.

Afkorting Voorletters Achternaam E-mailadres
band D.W. Bandringa [email protected]
beem M. Beekman [email protected]
beuj J. Beumer [email protected]
bica A Biçici [email protected]
boga A. Bongers [email protected]
dibn N. Dibbets [email protected]
diev V. Diersen [email protected]
doke E. Dokter [email protected]
ebbl LM Ebbers [email protected]
enrb H. Engbers [email protected]
gooa H.J. Gooyaers [email protected]
grot T. Gronewold [email protected]
havr R. Haveman [email protected]
hazh H. Hazelaar [email protected]
hayg G.O. Haynes [email protected]
hems S. Hendriks [email protected]
hord D. Ter Horst [email protected]
huih H.E. Huigens [email protected]
huib B. Huijgen [email protected]
hutk KB Hutten [email protected]
jnsb HAC Jansen [email protected]
kapm M. Kamphuis [email protected]
kroh H. de Kroon [email protected]
laka A. Lankhorst [email protected]
liem M. van Lieburg [email protected]
link G.K. Linthorst [email protected]
leum M Leeuwis [email protected]
manj J.A. Manuputty [email protected]
midm M. Middelhuis [email protected]
molm M. van der Molen [email protected]
mole E. Mollema [email protected]
nijj J. Nijland [email protected]
nikn N Nikkels [email protected]
oosp P.J. Oosting [email protected]
poll L. van de Pol [email protected]
reff F. Refualu [email protected]
rens AC Renting [email protected]
sanh HZ Santes [email protected]
scem M.J. Scheper [email protected]
schg G.J. Schipper [email protected]
schn H.B. Schoorlemmer [email protected]
shlm M. Schuil [email protected]
sene E.R.M. Sengers [email protected]
smij J.N. Smit [email protected]
spar R. Span [email protected]
stod D Stojancic [email protected]
tepa A. Tempelman [email protected]
tiln N van Tilburg [email protected]
visp P.W. Vis [email protected]
wstk KMB van de Westelaken [email protected]
wolm M Wolf [email protected]

 

Management

Directie

Dhr. P.J. Oosting (Piet)
vestigingsdirecteur
[email protected]

Dhr. D.W. Bandringa
teamleider
[email protected]

Dhr. R. Haveman
teamleider mavo
[email protected]

Mevrouw T. Gronewold
teamleider havo-vwo
[email protected]

Overdag bereikbaar op school: (0571) 27 15 61

Piet Oosting is directeur van de school. Hij geeft leiding aan het onderwijskundig proces in de school en aan de medewerkers die er werken. Hij legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan het college van bestuur. Personeel, financiën, onderwijskundig beleid en representatie vallen onder zijn verantwoordelijkheden.

Op het Veluws College Twello zijn er naast de directeur nog drie teamleiders. Piet Oosting en Dick Bandringa vormen samen de directie van de school. Beiden hebben verschillende onderwerpen (portefeuilles), zoals de voorbereidingen rond de formatie en de begroting, de PR, het examensecretariaat enz.

De directie werkt samen met twee teamleiders.

Rob Haveman is teamleider voor de mavo afdeling van de school. Hij verzorgt daarnaast ook lessen economie. Tanja Gronewold is teamleider voor de havo-atheneum afdeling van de school en geeft daarnaast ook lessen Duits. Samen met Piet Oosting en Dick Bandringa vormen ze het managementteam (MT) van de school.

Onderwijsprestaties

Het Veluws College vindt het belangrijk inzicht te geven in de schoolprestaties. Daarom doet de school mee aan het project Vensters voor Verantwoording van de VO-raad. Op de website www.scholenopdekaart.nl kunt u de resultaten van het Veluws College Twello inzien en vergelijken met andere scholen. U vindt daar bijvoorbeeld informatie over de slagingspercentages, doorstroom, onderwijstijd en ziekteverzuim van de vestiging.

ERK: de internationale standaard voor Moderne Vreemde Talen

ERK is de afkorting voor het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Het ERK biedt een instrument om het niveau waarop een leerling zijn of haar moderne vreemde talen (Engels, Duits, Frans, Spaans) beheerst, te beschrijven. Het ERK onderscheidt zes niveaus, van basisgebruiker tot zeer vaardige gebruiker. Deze niveaus kun je voor alle talen gebruiken en betekenen in alle landen hetzelfde.

Het ERK onderscheidt vijf taalvaardigheden: lezen, luisteren, gesprekken voeren, presenteren en schrijven. Het zijn ook de vaardigheden die in de eindexamens in vmbo, havo 5 of vwo 6 voor de moderne vreemde talen worden getoetst. Het ERK gaat uit van wat je bij die vijf vaardigheden in de vreemde taal kunt. Om voor iedere vaardigheid het niveau te kunnen bepalen, zijn er voor ieder niveau zogenaamde ‘can do-statements’ (in het Nederlands: ‘ik kan-stellingen’).

De docenten van de moderne vreemde talen van het Veluws College hebben de lessen, de toetsen en de schoolexamens aangepast aan de kwaliteitseisen die aan het ERK zijn verbonden. Hiermee garandeert het Veluws College dat de taalvakken goed op niveau zijn en dat er aansluiting is op het vervolgonderwijs. Dat is niet alleen handig als je voor je vervolgstudie bijvoorbeeld Engels of Duits nodig hebt, maar ook als je besluit om voor je vervolgstudie naar het buitenland te gaan. Bovendien is het aantrekkelijk voor werkgevers als duidelijk is hoe het met jouw taalvaardigheid staat.

Wil je meer weten, kijk dan eens op de website www.erk.nl/leerling.

Tevredenheidsonderzoeken

Jaarlijks benadert het Veluws College Twello ouders, leerlingen en docenten met de vraag of zij deel willen nemen aan een of meer tevredenheidsonderzoeken. De onderzoeken worden digitaal afgenomen via www.kwaliteitscholen.nl. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn voor de school heel belangrijk om verder vorm te geven aan beleid en de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. Deelnemers krijgen via de mail een directe link die nodig is om aan het onderzoek deel te kunnen nemen.

Meer informatie over kwaliteitsonderzoeken? Kijk dank op: https://scholenopdekaart.nl/

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een aantal actieve ouders die betrokken zijn bij de organisatie van een aantal activiteiten die op school plaatsvinden, onder andere de kerstactiviteiten en de diploma-uitreiking. Ook organiseert de ouderraad jaarlijks een thema-avond voor ouders. De ouderraad vergadert circa zes keer per jaar, in aanwezigheid van één van de MT leden.

Klankbordgroepen

We streven voortdurend naar kwaliteitsverbetering. Daarbij is de mening van ouders en leerlingen erg belangrijk. We hechten dan ook erg veel waarde aan regelmatige gesprekken over het Veluws College Twello met een vaste groep ouders en een vaste groep leerlingen. Om die reden kennen we klankbordgroepen: voor de leerlingen (de zogenaamde ‘leerlingarena’), voorgezeten door de docent-teamleider en/of één van de docenten, en één voor de ouders, voorgezeten door een van de MT-leden. De ouderklankbordgroep heeft bij voorkeur een afvaardiging in de MR van het Veluws College Twello.

De klankbordgroepen komen enkele keren per jaar bijeen. Zaken die besproken worden zijn onder andere de uitkomsten van enquêtes, onderwijskundige ontwikkelingen, schoolregels, lesuitval, etc.

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst en Stichting Leergeld Deventer willen ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolexcursies en schoolkampen. Deze buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve vorming, enz.) worden door de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk bekostigd. De Stichting Leergeld helpt gezinnen uit de gemeente Apeldoorn/Voorst en Deventer als het inkomen van de ouder(s) onder de 120% van het bijstandsniveau ligt en als het gaat om kinderen van 4 tot 17 jaar.

Apeldoorn/Voorst:

Op werkdagen is Stichting Leergeld telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 085-047 17 74. Daarnaast is er dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een inloopspreekuur. Stichting Leergeld is te bezoeken in de bibliotheek junior (in de kelder) aan de Vosselmanstraat 299 te Apeldoorn. Tevens is er een inloopspreekuur op maandag van 9.00 tot 12.00 uur in de oneven weken in “Klein Twello” aan de Maarten Tromplaan 2 in Twello.

[email protected]

www.leergeldapeldoornvoorst.nl

Deventer:

Op maandag en woensdag is Stichting Leergeld Deventer telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 11.30 uur op telefoonnummer 0570 672599.

E-mail:   [email protected]

Stichting Leergeld Deventer

Postbus 295

7400 AG DEVENTER

Tegemoetkoming schoolkosten

Heeft u kinderen tussen de 12 en 18 jaar? U kunt dan misschien kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Deze bijdrage ontvangt u naast de kinderbijslag. Als u recht hebt op kindgebonden budget, krijgt u bericht van de Belastingdienst.

Is uw kind achttien jaar en zit hij of zij op het voortgezet onderwijs? Dan kan uw kind in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor scholieren. Deze tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en eventueel een aanvullende toelage. De tegemoetkoming is een gift en gaat in vanaf het kwartaal na de achttiende verjaardag van uw kind. Ouders krijgen dan geen kinderbijslag meer. Vraag de tegemoetkoming schoolkosten tijdig aan bij DUO.

 

Meer informatie? https://duo.nl/particulier/tegemoetkoming-scholieren/

Schoolloket

Via Schoolloket kunt u snel en eenvoudig de ouderbijdrage voldoen, betalen voor leermiddelen en voor activiteiten waar een bijdrage aan verbonden is. Indien er een betaling van u verwacht wordt, krijgt u een mail met een link naar Schoolloket waarin wordt aangegeven dat er een artikel (betaling) voor u klaarstaat. Deze betaling kunt u via iDeal voldoen.

De link naar schoolloket vindt u hier.

Aanmelden Schoolloket
De eerste keer dat u de website van Schoolloket bezoekt, wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren. Dit wachtwoord kunt u zelf bepalen. Het is belangrijk dat u dit wachtwoord onthoudt en voor uzelf houdt.

Bepaal en betaal
Wanneer u ingelogd bent in Schoolloket vindt u een webshop met daarin een overzicht van leermiddelen en activiteiten die de school uw zoon/dochter aanbiedt. Aan deze leermiddelen en activiteiten zijn kosten verbonden. U kunt aanvinken welke leermiddelen u wilt aanschaffen en aan welke activiteiten uw zoon/dochter deel gaat nemen. Nadat u uw keuze gemaakt heeft ontvangt u in uw mailbox een bevestiging van Schoolloket. Deze e-mail is tevens de factuur, die via een link direct betaald kan worden met iDeal. Het is ook mogelijk het bedrag over te maken onder vermelding van het betalingskenmerk. Na betaling is de aankoop van een leermiddel of de inschrijving van een activiteit definitief.

Kosten bijzondere activiteiten

Wij vinden het belangrijk om ons onderwijs te verrijken met extra activiteiten. Die activiteiten brengen kosten met zich mee. Wij vragen daarom een vrijwillige bijdrage om deze activiteiten mogelijk te maken. In onderstaand schema vindt u een overzicht van de extra activiteiten per jaar.

 

vrijwillige ouderbijdrage mp4

 

Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4

 

Kluisje (huur)* € 5 € 5 € 5 € 5
Klassenactiviteit € 20 € 20 € 20 € 25
Theater + € 50 € 50
Sport + € 75 € 50
Onderzoek & Design + € 40 € 40
Brugklaskamp € 100
Activiteitenweek 2e klassen € 50
Projectonderwijs € 75 € 75 €50
Projectweek 3M € 250
Projectweek 3HA € 200
Excursie BTE  in kader CPE € 47,50
Excursie Apenheul 4M € 15,00
Excursie BTE  in kader CPE € 47,50
Activiteitenweek Klas 4 € 30

 

*Hoe zit het met vergoedingen vragen voor het gebruik van kluisjes?

Hoe met een kluisje wordt omgegaan, is niet specifiek in de wet vastgelegd. De Inspectie heeft geïnformeerd onder scholen en hieruit blijkt dat kluisjes in de praktijk doorgaans per jaar worden verstrekt en op vrijwillige basis. Ouders kunnen niet worden verplicht om een vergoeding te betalen voor het gebruik van een kluis.

Kosten klassenexcursies en -uitjes

Naast het onderwijs binnen de muren van ons schoolgebouw, streven we er naar om regelmatig op pad te gaan met onze leerlingen. Eventuele kosten worden tijdig met ouders/verzorgers gecommuniceerd.

Elke gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. Kunt of wilt u de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen? Dan leidt dit nooit tot uitsluiting van deelname voor uw zoon of dochter. Al onze leerlingen kunnen meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om.

Ouderbijdrage (vrijwillig)

OUDERBIJDRAGE (vrijwillig)

 

Het Veluws College Twello verzorgt regulier onderwijs. Naast dit reguliere onderwijs bieden wij extra activiteiten en schoolvoorzieningen aan. Hierbij is te denken aan excursies en schoolvieringen, maar ook de kosten van de Collectieve leerling-verzekering vallen hieronder. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten/excursies vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Het bevoegd gezag en de ouders uit de (deelraad van de) medezeggenschapraad stellen jaarlijks samen de ouderbijdrage vast en bepalen waaraan deze wordt besteed.

De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. Kunt of wilt u de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen? Dan leidt dit nooit tot uitsluiting van deelname voor uw zoon of dochter. Al onze leerlingen kunnen meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om.

Het is goed te weten dat er aanvullende manieren zijn om schooluitgaven te bekostigen. Lees er meer over in deze schoolgids bij STICHTING LEERGELD.

Via WIS Collect kunt u snel en eenvoudig de ouderbijdrage voldoen.

 

Collectieve verzekering € 3,00
Solidariteitsbijdrage capaciteitenonderzoek € 4,50
Leerlingpas € 1,75
Kosten ouderraad € 1,25
Sportactiviteiten € 1,00
Diploma-uitreiking € 8,00
Leerlingactiviteiten € 13,50
Bijdrage in communicatie met ouders € 2,00
   
Totaal € 35,00
 

Naar andere leerjaren – instroom klas 2, 3 en 4

De toelatingscommissie beslist of je wordt toegelaten tot andere leerjaren. Een leerling kan alleen tot een bepaald type onderwijs op de vestiging Veluws College Twello worden toegelaten indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat de leerling in staat is op een redelijke termijn een bepaald type onderwijs met een diploma af te ronden. Die verwachting is gebaseerd op de tot dan toe behaalde resultaten, de getoonde motivatie, inzet, inzicht en advies van de afleverende school. De toelatingscommissie kan aan de toelating van een leerling nadere voorwaarden verbinden. Bovendien moet er een plaatsingsmogelijkheid zijn in het desbetreffende leerjaar.

Bezwaar

Ouders of wettelijk vertegenwoordigers kunnen bij de genoemde toelatingscommissie schriftelijk bezwaar aantekenen – met redenen omkleed – tegen dit besluit. Dat moet binnen een termijn van vijf werkdagen. De commissie heroverweegt dan haar standpunt en deelt belanghebbenden binnen een termijn van vijf werkdagen haar besluit mee. Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de vestigingsdirecteur van Veluws College Twello. Deze neemt een besluit waartegen verder beroep niet meer mogelijk is.

Naar de brugklas

Toelating

Je wordt toegelaten tot de brugklas van het Veluws College Twello met een positief advies van jouw basisschool. Bij de plaatsing van de leerling zijn de niveaubepaling en het plaatsingsadvies van de basisschool, dat is afgegeven voor 1 april, leidend. Ook als de wens van de wettelijk vertegenwoordigers en het niveaubepaling/plaatsingsadvies niet gelijk zijn, blijft het door de basisschool bepaalde niveau leidend.

De toelatingscommissie van de school plaatst de leerling in een opleiding op basis van de inhoud van het complete overstapdossier. Indien aanvullende informatie nodig is over de leerling wordt contact opgenomen met de basisschool. Als het resultaat van de Cito Eindtoets hoger uitpakt dan het oorspronkelijke advies van de basisschool, kan het plaatsingsadvies door de basisschool naar boven worden bijgesteld. Er moet dan wel een plaatsingsmogelijkheid zijn om dit gewijzigde plaatsingsadres te kunnen honoreren.

Bezwaar

Ouders of wettelijk vertegenwoordigers kunnen schriftelijk bezwaar aantekenen – met redenen omkleed – tegen dit besluit bij de genoemde toelatingscommissie. Dat moet binnen een termijn van vijf werkdagen. De commissie heroverweegt dan haar standpunt en deelt belanghebbenden binnen een termijn van vijf werkdagen haar besluit mee. Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de vestigingsdirecteur van Veluws College Twello. Deze neemt een besluit waartegen verder beroep niet meer mogelijk is.

Regeling communicatie met ouders die gescheiden leven

Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie de leerling in huis woont. Gescheiden ouders zijn volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar te informeren over belangrijke zaken rondom hun kind. Soms is de relatie tussen de ouders niet goed. Als de school hiervan weet, is deze verplicht beide ouders actief van informatie te voorzien. Beide ouders worden dan betrokken bij belangrijke beslissingen en ontvangen dezelfde informatie van de school.

Aanvullende afspraken
De niet-verzorgende ouder kan bij de directie een verzoek indienen om rechtstreeks door school geïnformeerd te worden. Dat verzoek dient schriftelijk ingediend te worden en voorzien te zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. De verzorgende ouder wordt op de hoogte gesteld van de aanvraag van dit verzoek.

Ouderlijk gezag
Soms heeft maar één van de ouders gezag over het kind. De ouder zonder gezag heeft geen zeggenschap over het kind, maar wel recht op informatie. De school is verplicht informatie over het kind te geven als de ouder daar om vraagt. De ouder heeft geen recht op inzage in het dossier van zijn of haar kind, maar mag wel belangrijke informatie zien, bijvoorbeeld de schoolprestaties.

In uitzonderlijke gevallen mag de school weigeren om informatie te geven aan ouders. Bijvoorbeeld als er sprake is van een rechterlijke beschikking waarin staat dat het recht op informatie voor ouders is beperkt.

Sponsorreglement

Het Veluws College staat niet afwijzend tegenover sponsoring, zolang de sponsoring voldoet aan een aantal afspraken. Het Veluws College wenst geen agressief actieve rol te spelen ten aanzien van sponsoring, maar zal zeker geen aanbiedingen afslaan of voor de hand liggende sponsoring mijden.

Over sponsoring hebben we de volgende afspraken gemaakt:

Voor het volledige sponsorreglement klik hier.

Klachtenregeling

Als een aantal mensen samenwerkt, gaat er wel eens iets niet goed. Bijna altijd kan dat samen opgelost worden. Een heel enkele keer lukt dat niet. Wij vinden dat élk probleem, hoe vervelend ook, opgelost moet worden. Heeft u klacht? U vindt in onderstaand schema bij wie u terechtkunt.

klacht betreft verwijzing naar
Situatie in een klas de mentor van uw kind
Een mentor de docent-teamleider van het team waarin de mentor zit
Een docent de docent-teamleider van het team waarin de docent zit
Een conciërge de teamleider
Een (docent-)teamleider de directeur
Een directeur de algemeen directeur VO
Sanctie opgelegd door school eerst de betreffende teamleider, daarna de schooldirectie
Roosterzaken de teamleider
Verlofaanvragen leerlingenloket
Rapporten eerst de betreffende teamleider, daarna de directeur
Bevordering eerst de betreffende teamleider, daarna de directeur van de desbetreffende afdeling
Progr. Toetsing en Afsluiting eerst de teamleider van het examenjaar, daarna de directeur
Ongewenste intimiteiten Vertrouwenspersoon

Indien u bij de betreffende functionaris geen gehoor heeft gekregen, kunt u contact opnemen met de schooldirectie.

U kunt ook een klacht indienen bij de externe klachtencommissie:

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Stichting Onderwijsgeschillen,

Postbus 85191 

3508 AD Utrecht

T: 030 – 280 95 90

E: [email protected]

W: www.onderwijsgeschillen.nl

Onze volledige klachtenregeling vindt u hier: Klachtenregeling Veluws College

Toelating 4 havo

Steeds meer leerlingen willen na het behalen van hun diploma mavo/vmbo-tl overstappen naar de havo. Dat kan!
Om toegelaten te kunnen worden tot havo 4 van het Veluws College dient de leerling aan de volgende eisen te voldoen:

1. Een wettelijk vereist toelatingsbewijs in de vorm van het diploma mavo/vmbo-tl.

2. Een gemiddelde score van de eindexamenvakken van ten minste 6,8.

3. Een aansluitend vakkenpakket voor de profielen CM, EM, NG en NT.

4. Voldoen aan dezelfde subnormen als de havoleerlingen. Als een leerling in havo 4 de combinatie wiskunde A en natuurkunde kiest, moet deze als vmbo-eindcijfer ten minste 13,0 punten hebben voor de combinatie wiskunde en natuurkunde. Maakt de leerling de keuze voor wiskunde B en natuurkunde, dan moet deze als vmbo-eindcijfer ten minste 13,6 punten hebben voor de combinatie wiskunde en natuurkunde.

5. Een havoadvies van de afleverende school op basis van capaciteiten, studievaardigheden, motivatie en werkhouding na een gesprek met de leerling op de school van herkomst.
• Ruim voor het examen voert de mentor/afdelingsleider (in samenspraak met de decaan) een adviesgesprek met de leerling (en ouders) dat zich concentreert rond de (zichtbare) inzet, motivatie, werkhouding en verwachtingen.
• Het gesprek leidt tot een besluit dat aan de leerling wordt medegedeeld. De school is transparant over de inhoud en consequenties (bv. aanvullende voorwaarden waaraan voldaan moet worden).

6. Een toelatingsgesprek zal deel uitmaken van de procedure voor leerlingen afkomstig van een andere VO-school dan het Veluws College en voor die leerlingen van het Veluws College waar twijfel over aanname of een mogelijke afwijzing aan de orde is.

7. Indien deze regeling leidt tot kennelijke onbillijkheden, zulks ter beoordeling aan de toelatingscommissie, kan gemotiveerd van deze regeling afgeweken worden.

Voor de doorstroomleerlingen van de havo van het Veluws College Twello, die voldoen aan de doorstroomcriteria voor deze klassen, vervalt toelatingscriterium 2.

Met deze regeling voldoet het Veluws College aan de toelatingscode vmbo-havo van de VO-raad.

Herkansingsregeling

Herkansingsregeling Veluws College Twello

Alleen voor leerjaren met toetsweken geldt onderstaande herkansingsregeling. Voor klas 3 en 4 MAVO geldt de herkansingsregeling die in het examenreglement staat.
Onderstaande herkansingsregeling is van toepassing op schriftelijke toetsen (inclusief kijk- en luistertoetsen) die beoordeeld worden met een cijfer.

Leerlingen uit de derde klassen kunnen na de toetsweek van januari één toets uit die week herkansen.

Leerlingen uit mavo 4 kunnen na de toetsweek in januari 2 toetsen herkansen.

Examenklas: mavo 3 en 4

De volgende afspraken gelden voor herkansingen in mavo 3 en 4.

Herkansing/Inhalen

4.7.1 Toetsen voor kunstvakken 1, lichamelijke opvoeding, levensbeschouwelijke vorming, de handelingsopdrachten  en de het profielwerkstuk zoals vermeld in het PTA kunnen worden herkanst. Voor maatschappijleer 1 geldt dat een eventuele herkansing betrekking heeft op het gehele programma en niet op onderdelen.

4.7.2 In 4 VMBO worden er PTA-toetsen afgenomen in de 1e tot en met de 3e periode .

Een leerling heeft 2 herkansingen die na toetsweek 2 ingezet kunnen worden. Er kunnen toetsen worden herkanst uit periode 1 en/of 2. Het is toegestaan om 2 toetsen van hetzelfde vak te herkansen.
In 3 VMBO kan men 1x van deze regeling gebruik maken, namelijk 1 toets uit de eerste toetsweek Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het inschrijven van een herkansing.

4.7.3 Alleen de schriftelijke toetsen (proefwerken, tentamens, kijk/luistertoetsen en PO’s) die in een toetsweek zijn afgenomen zijn herkansbaar

4.7.4 Bij een herkansing komt het behaalde cijfer voor de herkansing alleen in plaats van het cijfer van de oorspronkelijke toets als het behaalde cijfer voor de herkansing hoger is.

4.7.5  Wanneer een praktische opdracht of een handelingsdeel, waaronder het LOB en MAS, te laat wordt ingeleverd en/of niet ‘voldoende’ is afgerond op de aangegeven datum komt de leerling dagelijks terug op school (tot 17.00 uur) om de opdracht af te ronden

4.7.6 Wanneer een kandidaat door ziekte verhinderd is de praktische opdracht of een handelingsdeel, waaronder het LOB en MAS, eigenhandig voor de aangegeven datum in te leveren, dient hij/zij er zelf zorg voor te dragen dat een vertegenwoordiger dat namens hem/haar doet.

4.7.7 Bij afwezigheid op het herkansingsmoment komt de herkansingsmogelijkheid te vervallen.

4.7.8 Een praktische opdracht moet, indien een kandidaat op de inleverdatum reglementair afwezig is, door de kandidaat worden ingeleverd op de eerst volgende schooldag waarop de kandidaat weer aanwezig is.

4.7.9 In geval van reglementaire absentie (art. 7.2 e.v.) dient de toets zo snel mogelijk te worden ingehaald. Inhaaltoetsen kunnen niet meer worden herkanst.

4.7.10 Bij fraude vervalt de herkansingsmogelijkheid voor de toets.

De vestigingsdirectie kan in voorkomende gevallen afwijken van bovenstaande bepalingen.

Regeling maatschappelijke stage (MaS)

Alle leerlingen van het Veluws College volgen een, verplichte, maatschappelijke stage. De maatschappelijke stage is geen gewone stage waarmee leerlingen praktijkervaring voor een bepaald beroep opdoen.
Doel van de maatschappelijke stage is dat jongeren tijdens hun schooltijd kennismaken met de samenleving door hieraan een onbetaalde bijdrage te leveren. In het schooljaar dat de stage plaatsvindt, krijgen alle leerlingen voorlichting over en een handleiding van de maatschappelijke stage.

Spelregels rondom de maatschappelijke stage

In incidentele gevallen kan de vestigingsdirectie afwijken van de algemene regeling.

Meer informatie?

Veluws College Twello heeft zijn eigen stagecoördinator bij wie ouders en leerlingen met vragen terecht kunnen:
Dhr. M. Middelhuis, [email protected]

Inleveren opdrachten

Voor het inleveren van praktische- en handelingsopdrachten zijn er afspraken gemaakt, zodat leerlingen tot leren komen.

Regeling inleveren praktische opdrachten

Regeling inleveren handelingsopdrachten

Ontheffing lichamelijke opvoeding

Als je lichamelijke problemen hebt waardoor je het vak lichamelijke opvoeding (gymnastiek) niet kunt volgen, kan ontheffing worden aangevraagd voor lichamelijke opvoeding. Dat staat in het inrichtingsbesluit WVO (artikel 26e).

Aanvragen permanente ontheffing

De ouder van een leerling, of een meerderjarige leerling, die wegens lichamelijke problemen van de leerling ontheffing wil aanvragen voor het vak lichamelijke opvoeding, moet hiervoor een verzoek indienen bij de vestigingsdirecteur. Als dat mogelijk is, moet de ouder of leerling dit verzoek ondersteunen met een medische verklaring van de behandelend arts. De vestigingsdirecteur wint daarnaast advies in bij de jeugdarts, die de leerling kan oproepen. De vestigingsdirecteur laat binnen twee weken na het advies van de jeugdarts weten of de ontheffing wordt verleend.

Leerlingen met een ontheffing krijgen voor het vak lichamelijke opvoeding geen beoordeling op hun diploma. Het gaat hier dus om een permanente regeling.

Slotbepaling

De vestigingsdirecteur heeft het recht een aangepaste beslissing te nemen in alle gevallen waarin het reglement niet voorziet of waarin het tot onredelijkheid leidt.

Regelingen

Klik op een regeling voor meer informatie:

Schoolveiligheidsplan Veluwse Onderwijsgroep

Ontheffing lichamelijke opvoeding

Inleveren opdrachten

Maatschappelijke stage (MaS)

Herkansingsregeling

Toelating 4 havo

Publicatie beeldmateriaal

Klachtenregeling

Sponsorreglement

Regeling communicatie met ouders die gescheiden leven

EIC regeling (Elektronische informatie- en communicatiemiddelen regeling)

Informatiebeveiliging & Privacy

Anti-spijbelbeleid

Het Veluws College biedt interessant, eigentijds en uitdagend onderwijs. Daarbij sluiten wij aan bij de persoonlijke interesses van leerlingen en reiken hen verschillende keuzemogelijkheden aan. Ons onderwijs is het belangrijkste wapen tegen spijbelen.

Door vroegtijdig spijbelgedrag te signaleren, kan de mentor adequaat sturen en zo een positieve gedragsverandering bewerkstelligen. Vaak is spijbelgedrag een symptoom van onderliggende problemen, daarom wordt dan ook dikwijls een counselor of zorgteam ingezet. Afwezigheidsregistratie en -controle is voor alle vestigingen een belangrijk speerpunt.

Afwezigheidsregistratie

Afwezigen registreren wij dagelijks in ons leerlingadministratiesysteem SOMtoday en elke ochtend is er een controleronde. Blijkt een leerling niet op school te zijn zonder dat daarvoor een verklaring is, dan bellen wij direct naar de ouders. Elke leerling moet zijn afwezigheid verantwoorden met een door de ouders ondertekend formulier. Iedere afwezigheid moet vooraf worden gemeld; gebeurt dat pas achteraf, dan beschouwen we die afwezigheid als onrechtmatig. In dergelijke gevallen volgt altijd een sanctie.

Ongeoorloofd afwezig

Wanneer een leerling ongeoorloofd afwezig was, volgt er een gepaste sanctie en informeren wij de ouders. Vanuit ons schooladministratieprogramma vindt bij ongeoorloofde afwezigheid van een leerling altijd een melding plaats naar het verzuimloket van de DUO-IB-groep (www.ibgroep.nl). Van daaruit gaat een melding naar de ambtenaar van de leerplicht van de gemeente waarin de leerling woont. Deze legt vervolgens contact met de desbetreffende leerling en de ouders.

SOMtoday

Via SOMtoday beschikt u altijd over recente absentiegegevens van uw kind(eren). Door regelmatig in te loggen, krijgt u zicht op de afwezigheid van uw kind.

Grijs verzuim

We vragen extra alert te zijn op het zogenaamd grijs verzuim. In dat geval is er sprake van fysieke of mentale problemen waardoor de reguliere schoolgang niet altijd mogelijk is, maar die soms voorgewend worden om vaker afwezig te zijn dan strikt noodzakelijk. In het kader van grijs verzuim hebben alle VO-scholen afspraken met de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan leerlingen oproepen die vaak te laat komen en leerlingen doorverwijzen naar de jeugdarts indien sprake is van veelvuldige afwezigheid door ziekte.

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van alle leerlingen van het Veluws College. Het leerlingenstatuut is opgesteld in samenwerking met de medezeggenschapsraad, hierin zijn ook leerlingen vertegenwoordigd.

Klik hier voor het leerlingenstatuut.

Gedragsregels

Voor de leerlingen gelden onderstaande regels als basis voor hun gedrag:

Voor de leerlingen gelden onderstaande regels als basis voor hun gedrag:

 

Spelregels

Respect en belangstelling hebben voor elkaar zijn de basis voor overleg, samenwerking en hulpvaardigheid. Uiteraard worden hier met elkaar regels voor afgesproken. Het prettige resultaat? Een werk- en pedagogisch klimaat dat zowel veilig als uitdagend is!

Voor het aanspreken op correct taalgebruik en goede fatsoensnormen gelden de vijf spelregels:

1. Ik accepteer de ander en discrimineer daarom niet.
2. Ik praat met anderen en niet over anderen.
3. Ik gebruik in en buiten school geen geweld.
4. Ik blijf van de spullen van een ander af.
5. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden.
Klik hier voor onze algemene schoolafspraken.

Schoolverzekering

SCHOOLVERZEKERING

 

Het Veluws College Twello heeft voor alle leerlingen een ongevallenverzekering en een doorlopende reisverzekering afgesloten.

Ongevallenverzekering

Op grond van de ongevallenverzekering zijn de leerlingen verzekerd. Deze verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot overlijden of blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen

verzekering van betrokkenen geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade valt niet onder de dekking; als bijvoorbeeld tijdens de gymles een bril door een bal wordt beschadigd, wordt deze niet door school vergoed. De ongevallenverzekering is afgesloten onder de navolgende voorwaarden:

*Indien de daaruit voortvloeiende schade het rechtstreeks gevolg is van de werkzaamheden welke verzekerde uit hoofde van zijn/haar functie verricht.

Deze verzekering is van kracht gedurende de schooltijden evenals tijdens het gaan en komen van de scholen, en wel vanaf een uur voor de aanvang tot een uur na het verlaten van de school. Bovendien is deze verzekering van kracht gedurende excursies, schoolreizen en werkweken, die onder leiding staan van de school. In principe vallen alle door de school geïnitieerde activiteiten onder de dekking van de verzekering.

Indien onverhoopt een leerling een ongeval mocht overkomen, moet dit onmiddellijk aan de administratie van de school worden medegedeeld. De leerling ontvangt dan een schadeaangifteformulier dat na invulling en ondertekening onmiddellijk moet worden ingeleverd bij de administratie.

Aansprakelijkheidsverzekering

Voor personeel, vrijwilligers en ouders die aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school min of meer verband houdende activiteiten deelnemen heeft de school een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Verzekerd is de aansprakelijkheid voor door derden geleden schade in verband met handelen of nalaten in de verzekerde hoedanigheid, zulks met inachtneming van de in de polis van toepassing verklaarde voorwaarden en rubrieken. Opzet is uitgesloten van de dekking.

Eigendommen van de leerlingen

De school stelt zich niet aansprakelijk voor zoekraken, beschadiging of diefstal van eigendommen van de leerlingen, ook niet uit kluisjes.

Nota bene

Schade die door onrechtmatig handelen van een leerling wordt veroorzaakt, valt onder de eigen verantwoordelijkheid van die leerling (of die van de ouders als de leerling jonger dan 14 jaar is). In geval van schade zal dan aanspraak moeten worden gemaakt op de particuliere verzekering van de betreffende leerling/ouders.

Doorlopende reisverzekering

Deze doorlopende reisverzekering is van toepassing op personeel waaronder stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten en leerlingen en al degenen welke aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school min of meer verband houdende activiteiten deelnemen.

Verzekeringen voor leerlingen die stage en werk oriëntatie opdrachten volgen
Het bestuur heeft voor alle scholen van de Veluwse Onderwijsgroep een aansprakelijkheids- en een ongevallenverzekering afgesloten.

De aansprakelijkheidsverzekering scholen met betrekking tot stages

De leerlingen die stages of werkoriëntatie opdrachten volgen zijn verzekerd voor een periode van maximaal 15 dagen. Aansprakelijkheid voor schade toegebracht door deze leerlingen wordt aangenomen. Voorwaarde voor het aannemen van aansprakelijkheid is dat er eenvoudige werkzaamheden onder begeleiding worden uitgevoerd.

Voor meerdaagse stages langer dan 15 dagen graag het “Model Stageovereenkomst” van de verzekeraar gebruiken. Wanneer deze overeenkomst door alle partijen is ondertekend dan is de stagiaire voor aansprakelijkheid en ongevallen goed verzekerd.

Ongevallenverzekering scholen met betrekking tot stages

De dekking voor de ongevallenverzekering is tijdens snuffelstage gewoon van kracht omdat het in de hoedanigheid van de onderwijsinstelling is.

Het leermiddelenfonds

Alle leerlingen krijgen een leermiddelenpakket bestaande uit boeken en digitale lesmaterialen. Het Veluws College biedt daarbij de service van een eigen leermiddelenfonds. Het leermiddelenfonds zorgt voor de correcte samenstelling van het jaarlijkse pakket van benodigde schoolboeken en materialen. Dat voorkomt dat je een verkeerd boek of een verkeerde druk van een boek aanschaft. Ook kun je bij een overstap binnen de school, of bij wijziging van het vakkenpakket, het leermiddelenpakket snel aanpassen. De boeken in het leermiddelenpakket zijn nieuw of verkeren in goede staat. Het Veluws College vraagt geen borg voor het leermiddelenpakket.

Klik hier voor het reglement ‘leermiddelenfonds Veluws College’.

Foto- en filmmateriaal

Op verschillende manieren informeren we (nieuwe) leerlingen en ouders over het onderwijs op onze school. Dit doen we onder andere door middel van foto’s en video’s. Opnames hiervoor worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, excursies en lessen. Ook uw zoon of dochter kan op deze foto’s en video’s te zien zijn. We gaan zorgvuldig om met beeldmateriaal van uw zoon of dochter.

Voor het publiceren van beeldmateriaal in onze voorlichtingsmaterialen, zoals een poster, brochure of op onze website, vragen wij eenmalig toestemming aan de ouder die het ouderlijk gezag heeft over zijn of haar zoon of dochter. Deze toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.

U mag altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Wij wijzen u hier jaarlijks op in onze nieuwsbrief. Zodra uw zoon of dochter 16 jaar is, mag hij of zij zelf toestemming geven voor het publiceren van zijn of haar beeldmateriaal. Het kan voorkomen dat ouders of leerlingen zelf foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. Wij hebben daar geen invloed op, maar we vragen ouders en leerlingen terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet en social media.

Bij het gebruik van beeldmateriaal hebben we te maken met de AVG-wetgeving. Lees hier meer over de AVG-wetgeving en privacy.

Schoolfotograaf

Aan het begin van alle leerjaren maakt een schoolfotograaf, naast de gebruikelijke klassenfoto, van alle leerlingen een set foto’s. Leerlingen die dat willen, kunnen de foto’s tegen een redelijke prijs kopen.

Laptop

Laptop

ICT speelt in ons onderwijs een grote rol. Het gebruik van digitale middelen maakt het eenvoudiger te differentiëren en in te spelen op de actualiteit. Om nog meer gebruik te kunnen maken van digitale leermiddelen, is het van belang dat leerlingen beschikken over een computer, die zij thuis en op school kunnen gebruiken.

Laptop via SignPost

Vanaf schooljaar 2023-2024 is het voor nieuwe leerlingen mogelijk om een laptop aan te schaffen of te huren via SignPost. Signpost biedt de huur of koop aan inclusief volledige service en garantie. De laptops zijn na inloggen met de schoolmailgegevens direct geschikt om op school mee aan de slag te gaan. Bij aanschaf of huur worden alle benodigde programma’s vooraf geïnstalleerd, zodat na inloggen de leerling direct aan de slag kan. Ook voor leerlingen die al op school zitten en op zoek zijn naar een nieuwe laptop kunnen gebruik maken van Signpost.

Vanaf begin mei is het mogelijk om een laptop uit te zoeken. Deze zal aan het begin van het nieuwe schooljaar, samen met de boeken, worden uitgeleverd. De laptops worden aangeboden als koop of huurovereenkomst (met een borgsom). Er worden drie verschillende modellen aangeboden die alle drie geschikt zijn voor het schoolwerk, waarvan de prijs weinig tot niet verschilt met de bekende winkels. Belangrijk om te weten is dat bij het aangaan van een overeenkomst met SignPost je dus volledige service en garantie kunt verwachten van SignPost.

De service van Signpost staat garant voor volledige werkbaarheid van de laptop. Mocht de laptop op welke manier dan ook toch niet werken, dan worden defecten kosteloos gerepareerd of opgelost(binnen de garantievoorwaarden). Dit gebeurt in de regel binnen één werkdag op school of thuis (ook in vakanties).

Eigen laptop?

Misschien heb je al een laptop? Dan is het natuurlijk niet nodig om via SignPost een laptop aan te schaffen. Of toch liever zelf een laptop aanschaffen? Dat kan ook. School biedt daarbij ondersteuning bij het gebruik van software (zoals Office en digitale methodes), maar kan niet ondersteunen bij het technische deel van de laptop. Heb je een eigen aangeschafte laptop die niet werkt? Dan kun je deze het best laten maken bij een computerzaak of is het mogelijk om deze bij de winkel waar deze is gekocht te brengen voor reparatie.

Praktische tips:

Gebruik Office.

Met je schoolaccount kun je gratis gebruik van het Microsoft Office pakket. Hoe je dit kunt doen, vindt je hier.

ICT

In de lessen op het Veluws College Twello bereiden we je voor op jouw toekomst. ICT en digitalisering worden daarin steeds belangrijker. Daarom speelt ICT in ons onderwijs een grote rol. In de lessen wordt er veel digitaal gewerkt met digitale methodes. Ook opdrachten worden digitaal gemaakt en ingeleverd via de digitale leeromgeving Itslearning. Daarom is het belangrijk dat je als leerling de beschikking hebt over een laptop.

Draadloos netwerk

Met het mailadres van school ([email protected]) en het wachtwoord kun je verbinding maken met het draadloos netwerk op onze school. Dit WiFi-netwerk mag je alleen gebruiken voor schoolgerelateerde zaken. Bij onrechtmatig gebruik kun je tijdelijk in quarantaine worden geplaatst, waardoor je geen gebruik meer kunt maken van de WiFi-verbinding op school.

Printen

Het is mogelijk om vanaf je eigen laptop te printen. Vanaf 2020 is het printen voor leerlingen gratis. Je kunt het te printen document vanuit je schoolmail mailen naar [email protected] Met de schoolpas is het document dan af te halen bij een van de printers in de school.

Gebruik Office.

Met je schoolaccount kun je gratis gebruik van het Microsoft Office pakket. Hoe je dit kunt doen, vindt je hier.

De ICT-coördinator

ICT-coördinator is Mnr. Schipper. Op het Youtube-kanaal ‘Die Meneer van ICT‘ plaatst hij verschillende uitlegfilmpjes die je nodig hebt voor het werken met je laptop op school: https://www.youtube.com/playlist?list=PLz4WMiyZ-DEz82CvYzPiYrRBi5s5EPQkK

Kluisjes

Alle leerlingen kunnen gebruik maken van een kluisje. In dit kluisje kunnen ook naast leermiddelen ook persoonlijke eigendommen bewaard worden. Voor de huur van een kluisje wordt jaarlijks € 5,00 in rekening gebracht. Dit bedrag wordt jaarlijks via de vrijwillige bijdrage bijzondere kosten uitgezet.

Gezonde School

De Gezonde School – Voedingsbeleid Veluws College Twello

We leven in een wereld van overdaad. Juist daarom is het zo belangrijk dat jongeren leren dat gezond eten de normaalste zaak van de wereld is.

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Bekijk hier wat we doen als gezonde school.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

 

Ouderavonden

Voor ieder leerjaar is er een ouderavond waarop een specifiek onderwerp voor dat leerjaar aan de orde wordt gesteld. In de brugklas is dat bijvoorbeeld de organisatie en de determinatie in klas 1 en 2. Op de ouderavonden van 3 havo is er voorlichting over de profielkeuze. Voor de ouders van leerlingen uit 3 mavo gaat de voorlichting over de vakkenpakketkeuze en de definitieve profielkeuze. Deze bijeenkomsten dragen een algemeen informatief karakter en vinden meestal plaats in het najaar.

Daarnaast belegt de ouderraad van het Veluws College Twello eenmaal per jaar een algemene ouderavond voor alle ouders. Hierop komt een onderwerp van algemeen belang aan de orde.

Contactavonden

De ouders worden regelmatig uitgenodigd voor een contactavond. Hierop kunt u van gedachten wisselen met de mentor en de vakdocenten over de resultaten van uw kind en over eventuele problemen. In de jaaragenda vindt u de juiste data. U krijgt te zijner tijd bericht van de school over het juiste tijdstip. Het is natuurlijk altijd mogelijk tussentijds een afspraak met de mentor van uw kind te maken.

Jaarkalender

Onze jaarkalender vindt u hier

Rapporten

Begin februari en voor de zomervakantie ontvangt de leerling een schriftelijk rapport met de gemiddeld behaalde cijfers. De data van de rapportuitreiking vindt u in de jaaragenda. De leerling hoort dit rapport thuis ter inzage af te geven. De school oefent hierop verder geen controle uit.

Het rapport biedt de mogelijkheid tot een goede controle op de prestaties van de leerling. Als u twijfels of vragen heeft over de resultaten, is dit overzicht dikwijls een aanleiding contact op te nemen met de school, in het bijzonder met de mentor. Aarzelt u niet dat ook werkelijk te doen. In maart ontvangt u de adviezen over de doorstroommogelijkheden van uw kind.

Gedurende het schooljaar kunnen ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen de resultaten inzien via SOMtoday. Indien u vragen of twijfels heeft over de resultaten van uw zoon of dochter, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met de mentor van uw zoon of dochter.

Heeft een leerling (nog) niet voldaan aan een toets/opdracht die meetelt voor het rapport, dan plaatst de docent een sterretje. Een leerling is niet bevorderbaar zolang er sterretjes in de lijst staan.

Cijfers PTA

Het eindexamen, ofwel het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), start feitelijk al in het derde leerjaar van de mavo. Voor leerlingen uit 3 mavo telt het eindcijfer van klas 3 voor het gekozen vak mee als PTA01 cijfer in 4 mavo.

In 4 mavo krijgen de leerlingen alleen nog cijfers die meetellen voor het schoolexamen.

Ouders kunnen via SOMtoday de cijfers samen met hun zoon/dochter controleren. Bij vragen over cijfers kan binnen een maand gereageerd worden. Daarna staat het cijfer vast.

Social media

Behalve op onze eigen website zijn de vestigingen van het Veluws College ook actief op verschillende social media. De vestigingen zijn te volgen op Twitter en ze hebben ieder een pagina op Facebook, Instagram en YouTube. Deze pagina’s zijn allemaal extra: ze geven een goed beeld van activiteiten, maar de belangrijkste informatie staat op de website van de school.

Nieuwsgierig geworden? Klik direct door naar onze pagina’s:

twitter_icon4verkleind2Twitter

 

Facebook_verklein2jpgFacebook

 

instagram verkleindInstagram

 

Websites

Het Veluws College heeft naast de algemene website www.veluwscollege.nl afgeschermde websites voor leerlingen en ouders: SOMtoday en ItsLearning.

Mijn Veluwseonderwijsgroep

Via mijn.veluwseonderwijsgroep.nl hebben leerlingen toegang tot alle applicaties die nodig zijn om onderwijs te volgen binnen onze school. Alle benodigde office-programma’s, SOMtoday en Itslearning, maar ook andere programma’s zijn te vinden via deze pagina. Om gebruik te kunnen maken van deze website hebben leerlingen hun schoolmail-adres en wachtwoord nodig.

Gebruik Office.

Met je schoolaccount kun je gratis gebruik van het Microsoft Office pakket. Hoe je dit kunt doen, vindt je hier.

SOMtoday

Om ouders/verzorgers en leerlingen goed op de hoogte te houden van cijfers en absentie werken we met de website en de app van SOMtoday. Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen via de website en de app op ieder gewenst moment gegevens zoals cijfers, absentie en het lesrooster inzien. Iedere ouder/verzorger heeft een eigen inlognaam en wachtwoord. De app van SOMtoday kan gedownload worden in de appstore of de playstore. Zoek daarvoor op ‘SOMtoday’.

ItsLearning

ItsLearning is voor leerlingen een belangrijke informatiebron. In deze elektronische leeromgeving vinden leerlingen uit alle jaarlagen informatie over de verschillende vakken, zoals studieplanners en extra oefenmateriaal.
Op het Veluws College Twello werken de leerlingen en docenten in een digitale leeromgeving, It’s Learning. Alle leerlingen krijgen met It’s Learning te maken. Er staan allerlei opdrachten in, taaltaken moeten er worden gemaakt en ingeleverd. Aan het begin van het schooljaar maken we duidelijk hoe je in It’s Learning moet leren werken. Je hoeft het niet alleen uit te zoeken, maar je wordt hierbij geholpen.

Inloggen op afgeschermde websites

SOMtoday en ItsLearning zijn afgeschermd.
De inlogcode en het wachtwoord, nodig om in te loggen in SOMtoday, ontvangen ouders en leerlingen automatisch na inschrijving. Ouders die vorig schooljaar al één of meer kinderen op school hadden, krijgen geen nieuwe inlogcode en wachtwoord; de bestaande codes blijven geldig. Hiermee kunnen zij ook gegevens inzien van het kind dat nieuw op school komt. Ouders met kinderen op meerdere vestigingen kunnen gebruikmaken van dezelfde inloggegevens.
Voor It’s learning ontvangen alleen de leerlingen inloggegevens.

Digitale nieuwsbrief

Naast brieven en uitnodigingen ontvangen ouders een aantal keer per jaar via e-mail ook de digitale nieuwsbrief voor ouders van de vestiging, de Twinfouders. Het kan zijn dat de digitale nieuwsbrief wordt tegengehouden door de spamfilter. Om dit te voorkomen, moet u eenmalig de volgende handelingen uitvoeren:

• Voeg de afzender toe aan de lijst met vertrouwde afzenders.
• Markeer hiervoor de e-mail als gewenste e-mail door het bericht te selecteren.
• Klik op de rechter muisknop.
• Kies voor toevoegen als gewenste e-mail/vertrouwde afzender.

Veluws College Mail & Apps

Alle leerlingen en medewerkers beschikken over een eigen mailadres van het Veluws College. Veel communicatie verloopt via de schoolmail. Het is dan ook belangrijk dat leerlingen regelmatig hun e-mail checken!

Leerlingen hebben via mijn.veluwseonderwijsgroep.nl toegang tot hun mailbox (Outlook) en alle applicaties die nodig zijn voor het onderwijs op het Veluws College in Twello. Inloggen kan met het mailadres ([email protected]) en het daarbij behorende wachtwoord.

 

Arbo

Op het Veluws College Twello hebben we een arbopromotor die de veiligheid, het milieu en het welzijn van leerling en docent behartigt. Belangrijk daarbij is het éénmaal per jaar ontruimen van de school als brandoefening. Dit oefenen in ontruimen gebeurt aan het begin van ieder schooljaar en is wettelijk verplicht.

Voor vragen over arbeidsomstandigheden kunt u terecht bij de heer K.B. Hutten ([email protected]veluwseonderwijsgroep.nl.)

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen of personeel bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld) binnen de schoolsituatie.

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden, of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent eventueel bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Wanneer dat wenselijk of noodzakelijk is, verwijst de vertrouwenspersoon de klager ook door naar andere instanties, gespecialiseerd in opvang en nazorg.

Interne vertrouwenspersoon

mevr. D. Stojancic
[email protected]veluwseonderwijsgroep.nl

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Centrum Jeugd en Gezin Voorst (CJG)

Vragen over opvoeden, opgroeien, jeugdhulp kun je stellen aan het CJG.

Het CJG is voor ouders, kinderen en jongeren, maar ook voor professionals en vrijwilligers. Het CJG wil tijdig hulp bieden, samen in gesprek gaan en oplossingen bedenken om zo grotere problemen en zwaardere zorg te voorkomen.

Is zwaardere, specifieke zorg nodig, dan wordt door het CJG, de huisarts, medisch specialist en/of jeugdarts doorverwezen naar jeugdhulp. Via het CJG worden hiervoor zo nodig beschikkingen afgegeven.

Bereikbaarheid, inloop, aan wie stel je je vraag?

Je kunt van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur binnenlopen in het Kulturhus, Jachtlustplein 1 in Twello, ons bellen via (0571) 74 51 50 of je vraag stellen via de email: [email protected].

Een medewerker van het CJG beantwoordt je eerste vragen en gaat zo nodig met jou in gesprek over wat er goed gaat en/of waar je eventueel hulp bij nodig hebt.

Je kunt ook rechtstreeks, kosteloos, een vraag stellen aan medewerkers van het CJG die voor jou bekend zijn: (school)maatschappelijk werkers, de jeugdverpleegkundigen of jeugdarts van de GGD, de jongerenwerkers en andere collega’s.

Voor meer informatie: www.cjgvoorst.nl.

Mocht u vragen hebben over de ondersteuning bij meervoudige/complexe opvoed- en opgroeivragen en woonachting zijn in de gemeente Deventer, dan kunt u contact opnemen met Team Toegang Jeugd Deventer

Crisis en Veilig Thuis (alle gemeenten)

Heb je problemen die volledig uit de hand lopen? Zit je in een crisis en wil je direct hulp? Aarzel dan niet en bel 0900 99 555 99. Dit nummer is dag en nacht bereikbaar.

Je krijgt een medewerker van de Spoedeisende Zorg van Jeugdbescherming Gelderland (Voorst)/ Overijssel (Deventer) aan de telefoon die je kan helpen. Hij of zij luistert naar je, geeft je advies en kan als het nodig is binnen een paar uur bij je zijn.

Veilig thuis, het Advies- en Meldpunt voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Als je te maken hebt met huiselijk geweld kun je contact opnemen met Veilig Thuis. Een hulpverlener luistert naar de zorgen en kan advies geven. Zo nodig neemt hij/zij contact op met het gezin. Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar via telefoon 0800-2000. Meer informatie: www.veiligthuis.nl

Ondersteuningsteam / Kernteam

Iedere vestiging van het Veluws College heeft een eigen ondersteuningsteam. Dit team adviseert mentoren en docenten over de begeleiding van leerlingen, vooral bij problemen van leerlingen die extra ondersteuning verlangen. Ook kan het ondersteuningsteam verwijzen naar het kernteam.
In het Ondersteunings- en adviesteam Twello (OAT) wordt systematisch over leerlingen gesproken, die extra zorg behoeven en wordt voor betreffende leerlingen een plan van aanpak ontwikkeld. Elke maand komt de OAT bijeen.In het OAT team zitten de volgende mensen:

 • Sandra Renting             (ondersteuningscoördinator)
 • Margriet van Lieburg             (counselor)
 • Rob Haveman of Tanja Gronewold (teamleiders)
 • betreffende mentor
In het kernteam zitten deskundigen van buiten de school: o.a. leerplichtambtenaar, de jeugdarts de GGD en een deskundige van CJG.Het kernteam richt zich specifiek op leerlingen met complexe problemen. De verschillende deskundigen kunnen op meer terreinen tegelijkertijd hulp bieden en problemen dus integraal aanpakken. Anders dan bij het ondersteuningsteam wordt een leerling in het kernteam alleen besproken indien de ouders daarvoor toestemming verlenen.

 

Maakt u zich zorgen over uw kind? Vraag dan gerust via de ondersteuningscoördinator van school, advies aan het kernteam.

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator coördineert de ondersteuning voor een leerling. In overleg met mentoren, teamleiders, counselor en orthopedagoog zorgt de ondersteuningscoördinator ervoor dat de leerling hulp krijgt van de juiste persoon. Het kan dan onder andere gaan over RT-hulp, aanmelding/bespreking in het kernteam Twello.

De ondersteuningscoördinator heeft contact met Schoolmaatschappelijk werk (SMW). Een medewerker van SMW is wekelijks op school om leerlingen desgewenst verder te begeleiden.

Ondersteuningscoördinator

mevrouw A.C. Renting
[email protected]veluwseonderwijsgroep.nl

Counselor & Schoolmaatschappelijk Werk

Counselor/ schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Soms heeft een leerling een sociaal-emotioneel probleem, hij voelt zich somber of hij heeft een relationeel probleem, zoals ruzie met klasgenoten of thuis. Wanneer de mentor de leerling niet verder kan helpen, kan de hulp van een counselor of SMW’er gevraagd worden. De counselor is een gespecialiseerde docent. De SMW’er is een maatschappelijk werker die voor een deel van zijn werkzaamheden aan school is verbonden. De counselor of SMW-er helpt de leerling beter om te kunnen gaan met het probleem.

Een counselor en/of SMW’er kan een leerling inbrengen in het zorgteam. Ook begeleidt hij de leerling als dat nodig is naar buitenschoolse instanties die gespecialiseerd zijn in sociaal-emotionele begeleiding of therapie. Leerlingen kunnen zelf naar een counselor of SMW‘er gaan indien ze gesprekken willen. Verwijzing van een leerling kan ook plaatsvinden door een mentor, teamleider of ondersteuningscoördinator. De SMW’er zal na een eerste kennismakingsgesprek toestemming vragen aan ouders om de gesprekken voort te mogen zetten.

Counselor

Mevr. M. van Lieburg: [email protected]

Schoolmaatschappelijk werker dhr. A. Huiskamp

Ouders kunnen desgewenst contact opnemen met dhr. Huiskamp via de

ondersteuningscoördinator, mevr S. Renting ([email protected])

Orthopedagoog

Aan het Veluws College is een orthopedagoog op afroep beschikbaar. Deze begeleidt individuele leerlingen direct, door gesprekken en testen, en indirect, door begeleiding van ouders en docenten.

Remedial teacher

Voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie waarmee ze niet in een reguliere les kunnen worden geholpen, is er remedial teaching (RT). Daarbij krijg je begeleiding bij het leren inzetten van hulpmaterialen. Ook screenen wij leerlingen waarbij een vermoeden van dyslexie of dyscalculie bestaat.

Begeleiding gebeurt meestal individueel, soms in kleine groepjes van twee, drie leerlingen. De begeleiding is voor alle leerjaren en niveaus beschikbaar. De hulp vindt onder schooltijd plaats, soms aansluitend op lesuren.

In klas 1, 2 en 3 worden hulplessen gegeven d.m.v. de Maatwerkuren.

Remedial teachers

mevr. V. Diersen
[email protected]veluwscollege.nl

 

mevr. N. Nikkels
[email protected]

Decaan

Alles op de wereld is LOB. Alles wat je ziet, doet, hoort en ervaart vormt je. En daarmee je wereldbeeld, je verwachtingen, je kwaliteiten, interesses, normen en waarden. Het vormt je loopbaan.

Als school willen we bereiken dat je geïnspireerd raakt over je eigen mogelijkheden. Onze droom is ‘dat je kiest wat je leuk vindt, doet waar je goed in bent en gelukkig wordt van de stappen en keuzes die je maakt’. Daar helpen wij je bij.

Samen met de mentoren, docenten en teamleiders helpt de decaan jou bij het ontwikkelen van keuzevaardigheden en loopbaanvaardigheden. Vaardigheden die je nodig hebt om zelf stappen te kunnen zetten in je loopbaan. De decaan helpt je daarnaast bij het maken van een vakkenpakket-, profiel-, studie-, school-, of beroepskeuze en in het loopbaan-denken.

Jij of jouw ouders kunnen ook een afspraak maken door een mail te sturen naar de decaan of door op dinsdag en vrijdagochtend telefonisch contact op te nemen.

Decaan

dhr. A.R.C.F. Kers
E-mail: [email protected]
LOB-leerlijn: https://portal.apprenticexm.nl/
LOB-informatie: http://veluwscollegetwello.helpmeebijlob.nl/

Klassenmentor

Als je problemen hebt, of je wilt iets vragen, dan kun je altijd terecht bij jouw eigen mentor. Hij (of zij) is de persoonlijk begeleider van alle leerlingen uit jouw klas en alle informatie over leerlingen komt bij de mentor binnen. De mentor kent de eigen klas dus goed en helpt je bij specifieke problemen, maar geeft ook advies over zaken die belangrijk zijn voor jouw schoolloopbaan. Verder werkt de mentor aan een goede sfeer in de klas. De mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor ouders.

De Regionale Verwijsindex Gelderland

De Verwijsindex Gelderland is een informatiesysteem dat bedoeld is om hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht te geven in elkaars betrokkenheid bij een individuele jongere (tot 23 jaar).

Hulpverleners die zich ernstig zorgen maken over een jongere, geven dit aan in de Verwijsindex. Door de meldingen in de Verwijsindex weten hulpverleners sneller of een jongere ook bekend is bij een collega, zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak. Hierdoor blijft de jongere in beeld en kunnen hulpverleners elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen.

Wanneer een leerling (door school) wordt gemeld in de Verwijsindex worden ouders hierover geïnformeerd.

Bezoek voor meer informatie de website van de Verwijsindex Gelderland.

Jeugdarts

De GGD onderzoekt in het voortgezet onderwijs de leerling in de tweede klas. Afhankelijk van het schooltype gebeurt dit door de jeugdverpleegkundige en/of de jeugdarts. Zij besteden aandacht aan groei, gezondheid, gedrag en leefstijl. Voor het onderzoek ontvangen de jongere en zijn/haar ouders/verzorgers vooraf een uitnodiging. Het onderzoek bestaat onder andere uit het invullen van een digitale vragenlijst door de leerling. Daarnaast wordt de leerling gemeten en gewogen.

De ouders/verzorgers hoeven bij het onderzoek niet aanwezig te zijn, maar ze mogen het wel. Na afloop van het onderzoek krijgt de leerling een brief mee, waarin eventuele bijzonderheden vermeld zijn.

Naar aanleiding van het onderzoek kan de medewerker – afhankelijk van de bevindingen – het volgende doen: gericht advies en/of begeleiding geven aan jongeren (en soms ouders/verzorgers) bij bijvoorbeeld gezondheidsvragen of gedragsproblemen; een jongere na verloop van tijd oproepen voor een vervolgonderzoek; het kind (en de ouders/verzorgers) voor uitgebreider onderzoek of behandeling verwijzen naar een andere hulpverleningsinstelling. Een eventuele doorverwijzing gebeurt altijd in overleg met ouders/verzorgers.

Afspraak maken met de jeugdarts of –verpleegkundige?

T: 088- 443 31 00 (maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00)

E: [email protected] W: www.ggdnog.nl

Taal

Het is belangrijk dat alle leerlingen voldoende scoren op rekenen en taal. Daarom heeft het Veluws College Twello reken- en taalbeleid ontwikkeld.

Alle leerlingen maken voor de herfstvakantie de JIJ-toets 0. Leerlingen die onder het gewenste niveau scoren, worden na de herfstvakantie met behulp van een online programma bijgespijkerd. Het accent hierbij ligt op tekstbegrip, werkwoordspelling en spelling algemeen. Spelling krijgt daarnaast nog de nodige aandacht bij het dyslexieonderzoek bij de leerlingen.

Aan het eind van het eerste, tweede en derde leerjaar worden respectievelijk de JIJ-toetsen 1, 2 en 3 afgenomen. Leerlingen die aan het einde van de eerste , tweede en derde klas nog niet het beoogde niveau hebben, worden in een wekelijks begeleidingsuur op niveau gebracht. Aanwezigheid tijdens dit uur kan worden opgelegd.

Meer lezen over ons taal- en rekenbeleid? Lees; Een doorlopende leerlijn taal en rekenen op het Veluws College

Rekenen

Het is belangrijk dat alle leerlingen voldoende scoren op rekenen en taal. Daarom heeft het Veluws College Twello reken- en taalbeleid ontwikkeld.

Alle brugklasleerlingen maken voor de herfstvakantie de JIJ-toets 0. Leerlingen die onder het gewenste niveau scoren, worden na de herfstvakantie in de maatwerkuren bijgespijkerd.
Aan het eind van het eerste, tweede en derde leerjaar worden respectievelijk de JIJ-toetsen 1, 2 en 3 afgenomen. Leerlingen die aan het einde van de eerste, tweede en derde klas nog niet het beoogde niveau hebben, worden in een wekelijks begeleidingsuur in rekenen bijgespijkerd. Aanwezigheid tijdens dit uur kan worden opgelegd.

In het wiskundeprogramma wordt gedurende de gehele onderbouw systematisch aandacht besteed aan rekenvaardigheden. Er wordt in alle leerjaren van de onderbouw gewerkt met de rekenmodule die onderdeel is van de methode.

Aan het begin van het schooljaar maken alle nieuwe brugklasleerlingen een rekentoets. Je krijgt voor deze toets geen cijfer, maar we kijken wel of er problemen met rekenen zijn. Als de uitslag van de toets minder goed is dan we zouden willen, dan krijg je extra hulp bij rekenen. Eventueel word je daarbij geholpen door de remedial teacher.

De rekentoets moet wel op een voldoende niveau worden afgesloten.

Meer lezen over ons taal- en rekenbeleid? Lees; Een doorlopende leerlijn taal en rekenen op het Veluws College

Passend onderwijs

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Op die manier worden jongeren het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Dat is het uitgangspunt van de Wet Passend onderwijs, die sinds 1 augustus 2014 van kracht is.

Ondersteuning

Iedere leerling krijgt op school de juiste basisondersteuning. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij dyslexie of leren plannen. Daarnaast bieden we in bepaalde gevallen extra ondersteuning. In ons SchoolontwikkelingsPlan VC Twello 22-23 lees je er meer over. Kunnen we een leerling met een bepaalde ondersteuningsbehoefte op onze school niet helpen, dan zoeken we samen naar een oplossing. Uiteindelijk is de school verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan iedere leerling. Die plek kan op de eigen school zijn of op een andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal onderwijs.

Samenwerking

Onze school maakt deel uit van Samenwerkingsverband 25-05. Alle VO-scholen in Apeldoorn, Epe en Voorst maken deel uit van dit samenwerkingsverband en nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs. Alle schooldirecties en besturen gaan uit van het volgende: ‘Organiseer passend onderwijs in het reguliere onderwijs als het kan, in het speciaal onderwijs als het moet.

Schakelvoorziening

Het samenwerkingsverband heeft een kleine schakelvoorziening. Hier kunnen leerlingen terecht die (tijdelijk) op hun eigen school niet goed ondersteund kunnen worden. Doel is dat leerlingen uiteindelijk terugkeren naar school.

Trainingen

Faalangstreductietraining

Alle brugklasleerlingen vullen aan het begin van het schooljaar de zogeheten ‘schoolvragenlijst’ in. De mentoren werken deze lijsten uit en proberen zich op deze manier een beeld te vormen van de leerlingen. Zo kan de mentor bijvoorbeeld zien of er leerlingen zijn met (extreme) faalangst. Na overleg met de ouders kunnen deze leerlingen in aanmerking komen voor het volgen van een faalangstreductietraining van tien lessen.

Sociale vaardigheidstraining

Het is ook mogelijk om een sociale vaardigheidstraining te volgen. Voor deze training komen leerlingen in aanmerking waarvan het docententeam vindt dat het de leerprestaties van de leerlingen zou kunnen verhogen. De cursus bestaat uit maximaal tien lessen en wordt buiten schooltijd gegeven. Bij de sociale vaardigheidstrainingen wordt door middel van allerlei oefeningen aandacht besteed aan zaken die te maken hebben met omgang met anderen, het voor jezelf opkomen, contact maken en jezelf uitdrukken zoals je dat graag zou willen.

Examenvreestraining

Leerlingen in de vierde klas kunnen meedoen aan een training om te leren omgaan met stress rond het examen. Er worden zes lessen gegeven in de periode vlak voor de examens.

Taal- en rekenbegeleiding

De referentiekaders voor taal en rekenen worden in het examen getoetst. Voor taal wordt dit geïntegreerd in het examen Nederlands, voor rekenen is er een aparte toets. Leerlingen die ondersteuning nodig hebben om aan deze referentiekaders taal- en rekenvaardigheden te voldoen worden in klas 1 t/m 4 ondersteund in de begeleidingsuren. Daarnaast geven we ook extra ondersteuning in het vak Engels.

Mentorles & Mentoren

Iedere klas op het Veluws College Twello heeft één en in de meeste gevallen twee mentoren. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en hun ouders. Er wordt van een mentor verwacht dat hij/zij de ontwikkelingen van leerlingen volgt, zowel op het cognitieve als op het sociaal-emotionele vlak. De mentoren overleggen regelmatig  met de teamleiders om de voortgang van hun leerlingen goed in beeld te houden.

Mentoren houden de resultaten van de leerlingen in de gaten via het cijferinvoerprogramma SOMtoday (Software Op Maat). De docenten worden verzocht nieuwe cijfers meteen in te voeren, zodat de mentor altijd de juiste gegevens bij de hand heeft. Mentoren willen ook graag op de hoogte zijn van het welzijn van hun leerlingen.

De mentor informeert ook collega’s over zijn/haar leerlingen. De bijzonderheden worden in SOMtoday vermeld. Van de mentor wordt tevens verwacht dat hij een paar keer per jaar een activiteit met zijn klas onderneemt.

In alle leerjaren hebben alle klassen één mentoruur per week. Tijdens deze lessen is er aandacht voor het aanleren van studievaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden.
In de brugklas is er via de methode ‘Tumult’ aandacht voor allerlei studievaardigheden en helpen we je met leren studeren. Door een combinatie van instructies, aanwijzingen, adviezen en eigen ervaringen krijg je de mogelijkheid om voor jezelf de beste studiemethode te ontwikkelen. Daarnaast besteden we in deze mentorles via de methode ‘Leefstijl’ uitgebreid aandacht aan sociaal-emotionele vaardigheden.

Ook in de tweede, derde en vierde klas zijn er mentorlessen. Net als in de brugklas besteden we, volgens een jaarplan, aandacht aan studievaardigheden en omgaan met studieplanners en toetsweken. Verder besteden we aandacht aan groepsprocessen, sociaal-emotionele vaardigheden en een keur aan actuele onderwerpen zoals alcohol en drugs, loverboys, internetgebruik en gamen. Ook is er in deze klassen in de mentorles tijd voor zaken als pakketkeuze, profielkeuze en keuze van de vervolgopleiding.

Sportactiviteiten

Sportdagen

Tijdens het hele schooljaar organiseren we verschillende sportevenementen. Er is een aantal sporttoernooien waar je je krachten kunt meten met leerlingen van andere klassen. Bijvoorbeeld een voetbal-, volleybal- en basketbaltoernooi.

Werkweek en excursies

Klassenexcursies en -uitjes

Klassenexcursies en -uitjes

In elke klas zijn er excursies en/of uitjes. Daar zijn kosten aan verbonden. In alle gevallen gaat het hierbij om een vrijwillige bijdrage om activiteiten mogelijk te maken.

Excursies klas 1 (brugklaskamp)

In het begin van het schooljaar gaan de brugklassers van onze school op brugklaskamp. Daar maak je op een andere manier kennis met je klas dan in de schoolbanken. Ook leerlingen uit andere klassen leer je op deze wijze makkelijker kennen. Door het brugklaskamp krijg je er weer een heleboel nieuwe vrienden bij.

Projectonderwijs leerjaar 1 en 2

Bij alle modules van projectonderwijs hoort een bijzondere activiteit. Deze wordt soms op school uitgevoerd en soms buiten school. De brugklasleerlingen gaan bijvoorbeeld naar Nemo en het Rijksmuseum. In de tweede klassen gaan leerlingen naar Westerbork. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Activiteiten in het teken van projectonderwijs maken deel uit van het programma. Alle leerlingen nemen hieraan deel.

Meerdaagse excursie 3 mavo, 3 havo en 3 atheneum

Voor de leerlingen in leerjaar drie organiseert de school een meerdaagse excursie. Deze staan in het teken van het onderwijsprogramma en/of in het teken van kennismaking en socialisatie. In de afgelopen jaren gingen de leerlingen van 3 mavo naar de Ardennen (survival) en naar Lemmer (zeilweek).

De leerlingen van 3 havo en 3 atheneum waren bijvoorbeeld in Berlijn en Amsterdam. Naast een uitdagend fysiek programma, het verleggen van grenzen en het stimuleren van je persoonlijke ontwikkeling is er ook tijd voor het proces van groepsvorming.

Jaarlijks wordt bekeken welk meerdaagse project georganiseerd kan worden.

Excursies 4 mavo  (Kröller-Müller, Apenheul)

In de loop van het jaar gaan de leerlingen voor het eindexamen BTE (beeldende vorming tekenen) op excursie naar het Kröller-Müller Museum. Deze kunstexcursie is een voorbereiding op het examen. Leerlingen met biologie in het vakkenpakket gaan naar de Apenheul in Apeldoorn voor een observatieopdracht

CODA

Leerlingen met het examenvak BTE (beeldende vorming tekenen) bezoeken in het kader van het examenprogramma CODA.

Leerlingenraad

Er is op het Veluws College Twello een leerlingenraad actief die zich inzet voor het belang van de leerlingen. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit verschillende leerjaren en niveau’s en een docent.

Wat doet de leerlingenraad?

Lestijden

LESTIJDEN

 

Op onze school duurt een les 45 minuten. Om alle leerlingen een plek in de aula te kunnen verlenen, zijn er gescheiden pauzes gedurende de dag. Klas 1 en 3 hebben samen pauzes, klas 2 en 4 hebben samen pauzes.

 

  Klas 1 en 3 Klas 2 en 4  
1 08.30-09.15 uur 08.30-09.15 uur 1
2 09.15-10.00 uur 09.15-10.00 uur 2
3 10.00-10.45 uur Pauze  
  Pauze 10.15-11.00 uur 3
4 11.00-11.45 uur 11.00-11.45 uur 4
5 11.45-12.30 uur Pauze  
  Pauze 12.15-13.00 uur 5
6 13.00-13.45 uur 13.00-13.45 uur 6
7 13.45-14.30 uur Pauze  
  Pauze 14.00-14.45 uur 7
8 14.45-15.30 uur 14.45-15.30 uur 8
9 15.30-16.15 uur 15.30-16.15 uur 9
       

 

 

Lestijden tijdens toetsweken

In de derde en vierde klassen worden toetsweken georganiseerd. In de derde klassen hebben de leerlingen twee toetsweken als voorbereiding op de bovenbouw. In de vierde klassen zijn er drie toetsweken als onderdeel van het schoolexamen. Tijdens de toetsweek gelden er afwijkende lestijden.

Dyslectische leerlingen

Dyslectische leerlingen zitten niet in een aparte ruimte, maar in de eigen groep.
Bij een 50-minuten toets heeft een dyslectische leerling 10-minuten extra tijd.
Bij een 100-minuten toets heeft een dyslectische leerling 20-minuten extra tijd.

 

Onderwijsontwikkeling

De maatschappij verandert, de leerling verandert, het onderwijs is in beweging.
Ook op het Veluws College Twello werken we daarom voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs. Ons doel is ieder kind te helpen het maximale uit zichzelf te halen en optimaal voor te bereiden op het leven na de middelbare school. Dit betekent dat zowel in als buiten de les zoveel mogelijk gekeken wordt naar de individuele leerling, naar zijn behoeften en talenten. En vanzelfsprekend is er niet alleen aandacht voor kennis, maar werken we ook veel aan vaardigheden en wordt leerstof zoveel mogelijk levensecht aangeboden.

Studie(mid)dagen

Ook dit schooljaar hebben we in verband met onderwijskundige ontwikkelingen een aantal studie(mid)dagen gepland. Op die dagen vallen er daarom soms lessen uit en zijn de leerlingen vrij.

Plusvakken

Op het Veluws College volgen alle leerlingen in de onderbouw een PlusVak. Twee uren per week krijg je dan les in een PlusVak van jouw interesse, zonder dat je schoolweek langer wordt. Op het Veluws College Twello kun je kiezen voor de volgende PlusVakken:

Multimedia+

Bij het PlusVak multimedia ben je praktisch bezig met diverse media. Je gaat aan de slag met 2D en 3D ontwerpen. Je leert games te maken, websites te ontwerpen, je gaat aan de slag met foto’s bewerken, animaties maken, robots bouwen, filmen, monteren en programmeren. Kortom een vak waar je veel zelf mag doen en ontdekken.

Sport+

Het PlusVak Sport+ is meer dan extra uren lichamelijke oefening. Bij dit PlusVak krijg je les in verschillende sporten als zwemmen, tennis en schaatsen. Daarnaast leer je meer over de relatie tussen bewegen, lichaam en gezondheid. Ook leer je leiding te geven en sportactiviteiten te organiseren.

Theater+

Bij theater+ zijn we bezig met improvisatie, cabaret, circus, fysiek theater en teksttoneel.

Je leert zo het beste uit je stem te halen en op verschillende manieren te bewegen en je maakt kennis met acteren. Door op een podium te staan leer je jezelf ook te presenteren en dat helpt je weer bij de andere vakken! Daarnaast behandelen we de verschillende aspecten van theater, zoals grime, licht en geluid, schrijven en het effect van muziek en leer je hoe je een voorstelling organiseert. Uiteraard bezoeken we ook verschillende soorten voorstellingen.

Onderzoek en Design+

Voor nieuwsgierige leerlingen hebben we het vak ‘Onderzoek & Design’, een keuzevak geschreven voor de leerlingen met interesse in vakken als natuurkunde, scheikunde, wiskunde en biologie. In dit vak gaan leerlingen op onderzoek uit, vanuit een vraag op ontdekkingstocht en komen ze tot een eindresultaat.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Meer dan les

Alles op de wereld is LOB. Alles wat je ziet, doet, hoort en ervaart vormt je. En daarmee je wereldbeeld, je verwachtingen, je kwaliteiten, interesses, normen en waarden. Het vormt je loopbaan. Veluws College Twello is een passant in de loopbaan van de leerling. Een van de vele stapjes in een leven lang leren, ontwikkelen en groeien. Aan het Veluws College Twello de schone taak om leerlingen met een brede blik de wereld in te sturen. Met voldoende zelfkennis, reflectief vermogen, ervaringen buiten school en keuzemogelijkheden, proberen wij leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun volgende stap in hun loopbaan.

 

LOB klas 1

In leerjaar één werk je aan vakoverstijgende projecten en LOB-opdrachten. Twee onderzoeksvragen staan hierin centraal. Wie ben ik eigenlijk? En wat kan ik worden in mijn omgeving?

 

LOB klas 2

In leerjaar twee werk je aan vakoverstijgende projecten en LOB-opdrachten. Hierin staat het onderzoek naar profielen centraal. Voor mavo ‘Wat in de wereld van Economie, Zorg & Welzijn, Techniek en Groen past bij mij?’. Voor havo en vwo is de vraag ‘Wat in de wereld van Economie & Maatschappij, Cultuur & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek past bij mij?’. En wat is voor mij een geschikte loopbaanroute?

 

LOB klas 3

In leerjaar 3 ga je bezig met de vragen ‘Wat zijn mijn mogelijkheden in passende opleidingen?’ en ‘Wat is een passende beroepshouding voor een beroep in mijn interessegebied?’. Activiteiten als de snuffelstage en maatschappelijke stage dragen hieraan bij. Tevens wordt in leerjaar 3 het vakkenpakket en profiel gekozen. Voor havo en vwo daarnaast ook de bovenbouwschoolkeuze.

 

LOB klas 4

In leerjaar 4 is LOB gericht op drie onderzoeksvragen. ‘Wat is voor mij een passende opleidingsroute?’. ‘Wat is voor mij een passende vervolgopleiding en schoolkeuze?’. En ‘Wat maakt iemand geschikt voor de opleidingen, vervolgopleidingen en beroepen binnen het mbo-profiel….?’. LOB-opdrachten, het profielwerkstuk en diverse activiteiten maken deel uit van dit onderzoek.

 

Meer weten over de loopbaanontwikkeling van uw zoon of dochter?

Communicatie is belangrijk. Zo ook rondom het programma loopbaanontwikkeling en –begeleiding (LOB). Veluws College Twello werkt daarom met een ouderportaal ‘help mee bij lob’. Via deze website kunt u als ouder alle informatie vinden over de loopbaanontwikkeling van uw zoon of dochter. Door aan te geven in welk leerjaar uw zoon of dochter zit en welke leerweg hij/zij volgt, komt de voor u relevante informatie in beeld.

 

Op www.veluwscollegetwello.helpmeebijlob.nl krijgt u informatie over de LOB-activiteiten, open dagen, interessante links en veel gestelde vragen. Tevens geeft de website informatie over onze kijk op LOB, onze LOB aanpak en uw rol als ouder.

Wil je weten hoe het loopbaanonderzoek van uw zoon of dochter gaat? Kijk dan op ApprenticeXM https://portal.apprenticexm.nl/. In dit platform werken leerlingen aan LOB-opdrachten, het profielwerkstuk en andere vakken.

PTA

Het schoolexamen, ook wel het programma van toetsing en afsluiting geheten, is in Nederland het deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen. Hieronder staan de links naar

Examenreglement 3 MAVO cohort 2022-2024 Examenreglement 4 MAVO cohort 2021-2023

PTA MAVO-3 cohort 2022-2024

PTA MAVO-4 cohort 2021-2023

 

Maatwerk & Begeleiding

Op onze school bieden we voor verschillende vakken maatwerk aan. In het maakwerk heb je de kans om bepaalde vakken te kunnen verbeteren of te verdiepen. Dat betekent dat je voor sommige vakken wat minder les hebt, en dat je in een maatwerkuur extra aandacht kunt schenken aan vakken zoals Wiskunde, Nederlands en Engels. Ook voor andere vakken bieden we maatwerk aan. Tijdens deze uren heb je de tijd om je te verdiepen in een bepaald vak of onderwerp. De maatwerkuren vinden plaats op het eerste uur. In overleg met de vakdocenten en mentor kun je kiezen voor de maatwerkuren.

Wil je extra aandacht besteden aan leren-leren of plannen? Ook daarvoor hebben we speciale maatwerkuren. Natuurlijk is er in de mentorles aandacht voor plannen en leren-leren. Maar tijdens dit uur ga je echt met de docent bezig waar je jezelf nog kunt verbeteren.

Op andere manieren bieden we ook begeleiding aan. Heb je bijvoorbeeld dyslexie? Dan helpen we en ondersteunen we je als school op verschillende manieren.

 

Projectonderwijs

Projecten klas 1

Dit ben ik!

Een mooie binnenkomer op het Veluws College Twello! Nog maar net begonnen in de brugklas en er komt al veel op je af. Nieuwe klasgenoten, onbekende docenten, andere schoolvakken, een nieuw gebouw… Een goed moment om eens in de spiegel te kijken en jezelf hardop af te vragen: “Wie ben IK eigenlijk? Hoe kijk ik naar de wereld om me heen en wat kunnen anderen van mij verwachten?”

De insteek van het project is elkaar te leren kennen, wat essentieel is om elkaar te kunnen begrijpen, met elkaar te kunnen samenwerken en elkaar te accepteren. Het project start al vroeg in het schooljaar met de kennismakingsdagen en het aansluitende brugklaskamp.

Aan het einde van de serie opdrachten kun je hopelijk vol vertrouwen zeggen: “Dit ben ik!” en weet jij ook wie de anderen zijn. Een sterke basis voor een mooie schooltijd!

Over de grens

Samen leren, samen reizen, samen de wereld ontdekken. Deze thema’s staan centraal tijdens het project ‘Over de grens’ waar de brugklassen mee aan de slag gaan. Vanuit je eigen wereld ga je een reis maken langs de negen cultuurgebieden. Je gaat je bijvoorbeeld verdiepen in geschiedenis, architectuur, cultuur, klimaat en de sport van een land naar keuze uit één van de cultuurgebieden.

Aan de hand van activiteiten en opdrachten maak je kennis met een andere wereld. Aan het einde van het project, is er bijvoorbeeld een smakelijke, kleurrijke wereldmarkt waarin de leerlingen ‘hun land’, werkzaamheden en kookkunsten op spectaculaire wijze zullen presenteren aan familie en vrienden.

Ode aan…

Wat vind jij zo te gek dat je er de hele dag over zou kunnen praten? Wat is jouw grootste passie? Kan je bijvoorbeeld geen dag zonder Xbox of is Beyoncé zowat de enige artiest in je playlist?

Tijdens het project ‘Ode aan…’ ga je een ode brengen aan iets wat jou beweegt, emotioneert, roert, keihard aan het lachen maakt… Iets wat je raakt!

Verwondering

Met tegenzin loop je de behaaglijke keuken uit en ga je de bittere kou tegemoet. Sneeuwvlokken dwarrelen naar beneden en landen op je mouw. Net als je ze wilt afkloppen, valt je op dat de sneeuwvlokken de vorm van sterren hebben. Je kijkt nog eens goed en kunt niet twee sneeuwvlokken ontdekken die hetzelfde zijn. Hoe komen ze aan die vorm en zijn ze echt allemaal uniek?

Zo kun je je van alles afvragen. Hoe het heelal is ontstaan, of je in Nederland goud kunt vinden, of er leven na de dood is, wat het Noorderlicht is. Je gaat tijdens het project ‘verwondering’ op zoek naar het antwoord op je vraag.

Je kiest je eigen onderwerp, bedenkt je eigen vraagstuk en gaat vervolgens op zoek naar het antwoord. Je sluit af met een spetterende presentatie, waarbij je iedereen verbluft met jouw resultaten.

Projecten klas 2

‘Inclusief’

Weet je nog dat je al vrij snel in de brugklas begon met het project ‘Dit ben ik’?’
Dat je onder andere met een ‘Puberruil VC Twello’ jezelf voorstelde aan je klasgenoten én die klasgenoten leerde kennen?
Het project ‘Inclusief’ in klas 2 is daar een soort vervolg op. Jij bent inmiddels wel ‘gezien’ en ‘gekend’ door klas- en schoolgenoten en docenten. Maar……er zijn nog zoveel méér groepen mensen in de samenleving. Het heet niet voor niets ‘SAMEN-leving.’ Die samenleving is ‘inclusief’ heel veel verschillende groepen mensen. Met een aantal van die groepen ga je kennismaken tijdens dit project. Met name groepen die het niet zo gemakkelijk hebben en zich misschien ‘weggezet’ voelen.
Misschien kunnen we iets voor elkaar doen. Of elkaar in elk geval ontmoeten.
Aan het eind van dit project besef je nóg beter dat de wereld ‘inclusief’ is……..dus mét jou en heel veel anderen………!

Hoe fit ben jij?

Voeding, beweging, slaap, vrienden, stress, gamen, alcohol en tabak – alles wordt onder de loep genomen.
Door het doen van opdrachten, practica en testen ontdek je wat een gezonde leefstijl inhoudt.

Weggezet

Het thema van dit project is: ‘Discriminatie, vroeger en nu’. Met dit thema willen we dat je je bewust(er) wordt van de gevolgen die discrimineren en ‘wegzetten’ van groepen mensen kunnen hebben. Met een bezoek aan voormalig kamp Westerbork kijken we daarbij naar het verleden, maar we besteden natuurlijk ook aandacht aan pesten en discrimineren in het heden.

Projecten klas 3

Project LOB

Tijdens het project LOB bereid je je voor op je profielkeuze door 3 dagen mee te lopen in een bedrijf naar je eigen keuze. Op die manier krijg je een beeld van de werkzaamheden. Uiteindelijk helpt het je een afgewogen keus te maken voor een vervolgstudie in het wo, hbo of mbo.

Veluwse Onderwijsgroep

Het Veluws College Twello is onderdeel van de Veluwse Onderwijsgroep, een door talent en ambitie gedreven organisatie die er in de eerste plaats is voor de leerling. Wij geven leerlingen de ruimte en de mogelijkheden hun talenten te ontdekken en zichzelf zodanig te ontwikkelen dat zij daar nu en later zo optimaal mogelijk gebruik van kunnen maken. Medewerkers blijven zich daarvoor ook als professional ontwikkelen. Onderwijs is onze kerntaak en dit is gericht op het heden en de toekomst van de leerlingen. Ons onderwijs verbindt hen met de samenleving.

Bijna 2.000 medewerkers zetten zich dagelijks in voor onze ruim 13.000 leerlingen. Iedere leerling op onze vijftien basisscholen, één school voor het speciaal onderwijs en elf middelbare scholen voorzien wij van een breed onderwijsaanbod. Hierdoor krijgen zij allemaal gelijke kansen en worden zij uitermate gestmiuleerd om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo kunnen zij deze delen met anderen.  Wij staan stil bij resultaten, vieren successen, maar blijven kritisch kijken naar wat beter kan en moet.

Algemeen directeur voortgezet onderwijs:
dhr. Theo Bekker

[email protected]

Voorzitter CvB

Dhr. P. Eckringa

E-mail: [email protected] 
Tel: (055) 577 97 99

College van bestuur

De scholen/vestigingen van het primair en voortgezet onderwijs staan onder leiding van het college van bestuur. Het college van bestuur is eindverantwoordelijk voor zowel de bedrijfsvoering als de onderwijskundige koers van de Veluwse Onderwijsgroep op strategisch niveau. De voorzitter van het college van bestuur is dhr. P. Eckringa. Het gevoerde beleid wordt getoetst door de raad van toezicht.

Centraal managementteam

Het centraal managementteam (CMT) staat onder leiding van het college van bestuur en bestaat uit:

De leden van het CMT houden kantoor in het gebouw aan de Kanaal Noord 350, 7323 AM Apeldoorn.

Servicebureau

Het servicebureau van de Veluwse Onderwijsgroep ondersteunt de scholen/vestigingen op het gebied van financiën & control, huisvesting en facilitair, inkoop, human resource management, ICT & automatisering, strategie, kwaliteitszorg en PR & communicatie.

Alle afdelingen bevinden zich aan Kanaal Noord 350, 7323 AM Apeldoorn. Het servicebureau is bereikbaar op het centrale telefoonnummer: 055 – 577 97 99 en is elke werkdag geopend van 8.00 uur tot 16.30 uur.

De Academie

De Veluwse Onderwijsgroep beschikt over een eigen Academie. Goed onderwijs begint bij goede docenten en ondersteunend personeel, die beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Zij moeten de kans krijgen om die expertise op peil te houden en hun talenten optimaal te benutten. Dát is de visie van de Academie.

https://www.veluwseonderwijsgroep.nl/academie

 

Medezeggenschapsraad

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is het officiële ontmoetingsplatform van ouders, leerlingen, medewerkers van de school en het college van bestuur. Het doel van de GMR is de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg binnen de school te bevorderen. Het college van bestuur heeft in bepaalde gevallen de instemming van de raad nodig, in een aantal andere gevallen wordt de raad om advies gevraagd. In de GMR zijn leerlingen, ouders en personeel vertegenwoordigd.

MR

Op locatie kent de school een MR waarin leerlingen, ouders en personeel vertegenwoordigd zijn. De MR overlegt met de directie en adviseert de overkoepelende GMR. Vanuit de MR is er een vertegenwoordiging in de GMR.

Algemeen e-mailadres van de medezeggenschapsraad van het Veluws College:

[email protected]

Topsport Talent School

Als één van de 30 Topsport Talentscholen in Nederland biedt het Veluws College in Twello leerlingen die op hoog niveau sporten faciliteiten aan, zodat ze hun sport en hun schoolwerk goed met elkaar kunnen combineren.

Topsport Talentschool

Als Topsport Talentschool werken we samen met het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport (EVOT, voorheen LOOT). Om voor faciliteiten van de Topsport Talentschool in aanmerking te komen hebben leerlingen een status nodig die is goedgekeurd door de nationale sportbonden en goedgekeurd door NOC*NSF. (voorheen LOOT-status). Die kunnen zij krijgen als ze een landelijke status hebben. Bijvoorbeeld Internationaal Talent, Nationaal Talent of Belofte. Deze landelijke status wordt bepaald door de nationale sportbonden en goedgekeurd door NOC*NSF. Jaarlijks wordt de status opnieuw aangevraagd en wordt vervolgens bekeken van welke faciliteiten de leerling gebruik kan maken.

Wat kunnen die faciliteiten zijn?

• een flexibel lesrooster dat ruimte laat voor trainingen en wedstrijden;
• (gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken;
• uitstel of vermindering van huiswerk;
• voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid in verband met trainingen en wedstrijden, weg te werken;
• uitstel of aanpassing van toetsen en/of schoolexamens;
• gespreid examen over twee schooljaren;
• begeleiding door een TTS-coördinator.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met de TTS-coördinator:
dhr. K.B. Hutten
[email protected]veluwseonderwijsgroep.nl

Bezoek de website van de stichting EVOT voor meer informatie of bekijk het filmpje van Epke Zonderland.

Zijn wie je bent

Op het Veluws College vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en respect heeft voor de ander. Of het nu gaat om afkomst, seksuele voorkeur of de religie die je aanhangt, op het Veluws College mag je zijn wie je bent. We staan open voor elkaar en gaan met elkaar in gesprek om van elkaar te leren. Dit doen we in de praktijk van alledag en nog eens extra tijdens de mentorlessen (onderbouw) en maatschappijleer (bovenbouw).

Burgerschap en integratie

Op het Veluws College Twello willen we leerlingen opvoeden tot respectvolle burgers die zich betrokken voelen bij en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

Verplaatsen in de ander

In de mentorlessen waarbij de Leefstijlmethode gebruikt wordt, leer je om te gaan met jouw gevoelens, open te staan voor andere meningen en ideeën en je te verplaatsen in andere mensen. We luisteren naar leerlingen en stimuleren hen om een onderbouwde mening te formuleren.

Jouw mening telt!

Je kunt ook betrokken zijn bij school door zitting te nemen in de leerlingenraad en door jouw mening te geven bij tevredenheidsonderzoeken.

Iets doen voor de ander

Onze leerlingen nemen deel aan de maatschappelijke stage om zo iets te betekenen voor hun medemens. Ook voeren we regelmatig actie voor goede doelen. Bij zowel het vak maatschappijleer als het vak levensbeschouwelijke vorming worden maatschappelijke thema’s en de actualiteit besproken.

Andere normen en waarden

Tijdens de lessen levensbeschouwelijke vorming ten slotte, doe je kennis op over religieuze stromingen en ga je met elkaar in gesprek over waarden en normen. Daarnaast leer je meer over wie je zelf bent.

Ruimte voor Talent

Heeft uw zoon of dochter een bijzonder talent? Bijvoorbeeld op het gebied van muziek of dans? Dan kan hij/zij op incidentele basis faciliteiten krijgen. Neem contact op met de leerlingcoördinator en/of de TTS-coördinator voor informatie of faciliteiten.

De TTS-coördinator is:
dhr. K.B. Hutten
[email protected]