Verwijderd uit de les

Als een docent een leerling verzoekt om de les te verlaten dan dient deze zich altijd te melden bij het infopunt. Bij het infopunt krijgt de leerling een reflectieformulier dat ingevuld dient te worden. Aan het einde van de les bespreken de docent en de leerling het voorval en maken hier afspraken over. De leerling levert het formulier dan weer in bij het infopunt.

Als een leerling gedurende het schooljaar drie maal verzocht wordt de les te verlaten dan informeren wij de ouder hierover met het verzoek dit met de leerling en eventueel met de mentor te bespreken. Gebeurt het daarna nog vaker dan kan het zijn dat de leerling samen met de ouder door de mentor en de docentteamleider uitgenodigd worden voor een gesprek om verder herhaling te voorkomen en afspraken te maken.