Kortdurend verlof

Bezoek arts, tandarts, orthodontist, etc.

(Afhankelijk van de aard van het verlof voor de duur van een deel van een lesuur tot maximaal 1 lesdag)

Kortdurend verlof dient minimaal twee (werk)dagen van tevoren schriftelijk aangevraagd te worden. Bij een minderjarige leerling vraagt een ouder het verlof aan, ben je 18 jaar of ouder dan mag je dit zelf doen. Voor het aanvragen van verlof kan er gebruik worden gemaakt van het aanvraagformulier kort durend verlof maar een eigen geschreven verzoek volstaat ook. Vermeld dan duidelijk voor- en achternaam, klas,  verlofreden en -datum.

  • Afspraken bij de fysiotherapeut dienen in de regel buiten lesuren plaats te vinden.
  • Voor het aanvragen en/of ophalen van ID-kaart/paspoort/rijbewijs wordt maximaal 1 uur verlof gegeven.
  • Afspraken bij een opticien dienen buiten lesuren plaats te vinden.
  • Verlof voor theorie- en/of praktijkexamen (brommer/scooter/auto) wordt afhankelijk van het tijdstip en de locatie toegekend.
  • Voor theorie- en rijlessen wordt geen verlof gegeven. Dit betekent ook dat er geen verlof wordt verleend voor “lespakketten” waarin er de hele dag cursus wordt gegeven en aan het einde van de dag examen wordt afgenomen.
  • Op het verlofmoment mag geen toets of iets soortgelijks gepland staan. Mocht dit niet anders kunnen dan dient dit in overleg met het infopunt en de mentor dan wel vakdocent besproken te worden.

Als je door acute klachten onverwachts naar de huisarts, tandarts of orthodontist moet, dan lukt het waarschijnlijk niet om dit tijdig schriftelijk aan te vragen. Dan mag een van je ouders ’s morgens voor 8.15 uur de afspraak telefonisch doorgeven, via het algemene telefoonnummer, als je niet voor die tijd op school komt. Kom je wel eerst naar school dan mag je voor je afspraak even met je verlofaanvraag bij het infopunt komen.