Veluwse Onderwijsgroep

Het Veluws College Walterbosch maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. De Veluwse Onderwijsgroep is een pluriforme onderwijsorganisatie met scholen voor openbaar -, christelijk en katholiek onderwijs. De Veluwse Onderwijsgroep wordt gevormd door de volgende vijf stichtingen: Christelijk Voorgezet Onderwijs (CVO) met drie scholen, de brede katholieke scholengemeenschap Veluws College met vier vestigingen (SKVOAO), Apeldoorns Voorgezet Openbaar Onderwijs (AVOO) met drie scholen, Stichting Katholiek Primair Onderwijs (SKPOOV) met 16 scholen en het gemeenschappelijk servicebureau genaamd de Stichting Veluwse Onderwijsgroep.

Alle stichtingen die onder de Veluwse Onderwijsgroep vallen, hebben hetzelfde college van bestuur en dezelfde raad van toezicht, maar zijn wel zelfstandige stichtingen, die samenwerken waar dat voor alle betrokkenen voordeel oplevert.

Directeur voortgezet onderwijs:

Voorzitter College van Bestuur