Topsport Talentschool

Als een van de 30 Topsport Talentscholen in Nederland biedt het Veluws College leerlingen, die hoog op niveau sporten faciliteiten aan, zodat ze hun sport en hun schoolwerk goed met elkaar kunnen combineren.

LOOT-status

Om voor faciliteiten in aanmerking te komen moet je een LOOT-status hebben. Die kun je krijgen als je een landelijke status hebt, bijvoorbeeld Internationaal Talent, Nationaal Talent of Belofte. Deze landelijke status wordt bepaald door de nationale sportbonden en goedgekeurd door NOC*NSF. Jaarlijks wordt de status opnieuw aangevraagd en wordt vervolgens bekeken van welke faciliteiten jij gebruik kunt maken.

Wat kunnen die faciliteiten zijn? 

  • een flexibel lesrooster dat ruimte laat voor trainingen en wedstrijden;
  • (gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken;
  • uitstel of vermindering van huiswerk;
  • voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid in verband met trainingen en wedstrijden, weg te werken;
  • uitstel of aanpassing van toetsen en/of schoolexamens;
  • gespreid examen over twee schooljaren;
  • begeleiding door een LOOT-begeleider.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de LOOT-coördinator van het Veluws College Walterbosch:

LOOT-begeleiders:

 

Extra informatie vind je op de website van de stichting LOOT: www.stichtingloot.nl