Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële ontmoetingsplatform van ouders, leerlingen, medewerkers aan de school en het college van bestuur. Het doel van de MR is om de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg binnen de school te bevorderen. Het college van bestuur heeft in bepaalde gevallen de instemming van de raad nodig, in een aantal andere gevallen wordt de raad om advies gevraagd. In de MR zijn leerlingen, ouders en personeel van het Walterbosch vertegenwoordigd.

Personeelsgeleding

– neemt ook deel aan de Deelmedezeggenschapsraad (DMR)op vestigingen:

  • Astrid Ligtenberg (Veluws College Walterbosch)
  • David Gout (Veluws College Walterbosch)

– neemt geen deel aan de Medezeggenschapsraad, maar wel aan de DMR:

  • Robbert Brekveld (Veluws College Walterbosch)

Oudergeleding 

  • John ten Wolde (Veluws College Walterbosch)

Leerlinggeleding 

  • Bo Naber  (Velulws College Walterbosch)
  • Sabine Maneschijn (Veluws College Walterbosch)

Contact

Algemeen e-mailadres van de medezeggenschapsraad van het Veluws College:

[email protected]