Overgangsnormen

Bij het bepalen van de overgang van het ene schooljaar naar de andere worden onderstaande overgangsnormen gehanteerd.

Algemene overgangsnormen onderbouw

Overgangsnormen onderbouw 2020-2021

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen Bovenbouw schooljaar 2020-2021

En wat als ik blijf zitten?

Doubleren in de tweede fase schooljaar 2020-2021