Sport

Tijdens het hele schooljaar organiseren we verschillende sportevenementen. Zo kunnen leerlingen hun krachten meten met leerlingen van andere klassen of scholen tijdens een aantal sporttoernooien. Er is voetbal, volleybal en softbal maar we hebben ook aandacht voor de wat minder traditionele sporten zoals fitness, squash en aerobics. De onderbouw sluit het schooljaar altijd af met een groot sporttoernooi.

Bijzondere sportprojecten

De sectie lichamelijke opvoeding van het Veluws College Walterbosch organiseert meerdere malen per jaar bijzondere sportprojecten voor de onderbouw en bovenbouw. Deze sportprojecten bieden leerlingen interessante en plezierige sporten op veelal verschillende buitenschoolse sportaccommodaties. Deze sportevenementen zijn verplicht voor de leerlingen. Enkele voorbeelden van sportprojecten zijn de spelendag en de racketspelen. Aan een deel van de activiteiten zijn kosten verbonden: € 7,– per jaar.

SOK (Sportoriëntatie en -keuze)

Voor de examenklassen geldt het bijzondere sportoriëntatie en -keuzeproject waarin leerlingen enkele blokken aan de
gang gaan met zelf gekozen sporten. Voorbeelden:

  • skaten
  • MTB
  • fitness/spinning
  • squash
  • schermen

Het is de verantwoordelijkheid van de leerling zelf dat het SOK-programma is afgerond op het genoemde moment in PTA.
Zie hiervoor ook het examenreglement  dat aan het begin van het examenjaar wordt uitgedeeld en wordt gepubliceerd in
de schoolgids.

Extra kosten

Voor deze activiteiten betalen zowel de leerlingen van het vwo als de leerlingen van de havo € 36,- . Zodra het
SOK-programma begint, dienen de leerlingen binnen drie weken het bedrag contant te betalen aan de docent. Leerlingen
kunnen op speciaal verzoek ook deelnemen aan een gratis programma. De activiteiten zijn dan anders dan in het
reguliere programma en worden voorgeschreven door de sectie LO.

Olympic Moves

Al een aantal jaar doen we weer mee aan Olympic Moves, de grootste schoolsportcompetitie van Nederland. Afgelopen
jaar hebben 242 leerlingen verdeeld over 19 teams meegedaan met de sporten hockey, voetbal, volleybal, handbal en
tennis.