Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen. Het is de bedoeling dat vertegenwoordigers van alle leerjaren regelmatig in gesprek gaan met een van de directieleden. Tijdens dit gesprek komen primair de belangen van de leerlingen aan de orde. De leerlingenraad levert ook kandidaten voor de medezeggenschapsraad van het Veluws College.