Excursies

Excursies zijn spannend en altijd leerzaam. Daarom organiseert het Veluws College Walterbosch in de onderbouw minimaal één keer per schooljaar een excursie. Het karakter is educatief en/of cultureel. De voorbereiding ligt in handen van een of meerdere vaksecties. Tijdens deze excursies voer je een aantal opdrachten uit die we later in de les bespreken. Ook in de bovenbouw vinden, afhankelijk van het leerjaar en de afdeling, excursies plaats. Deze sluiten altijd aan op de behandelde leerstof.

Meerdaagse werkweek

Het Veluws College Walterbosch organiseert in april een werkweek. Leerlingen 4havo en 5vwo gaan die week op (buitenlandse) werkweek. In schooljaar 2018-2019 zijn er onder meer excursies/werkweken naar Engeland, Schotland, Spanje en Italië. Leerlingen die door omstandigheden niet kunnen deelnemen aan een werkweek in het buitenland, zijn verplicht deel te nemen aan de excursie City Marketing (Apeldoorn). De overige leerlingen krijgen tijdens deze week een aangepast rooster.

Extra kosten

Excursies, de activiteitenweek en een eventueel andere activiteit vormen een extra aanvulling op het onderwijscurriculum. Je kunt hieraan alleen meedoen na betaling. Als je niet meedoet, krijg je een alternatief lesprogramma op school aangeboden. Voor een overzicht van de extra kosten klik hier.