Meer dan les

Excursies

Excursies zijn spannend en altijd leerzaam. Daarom organiseert het Veluws College Walterbosch in de onderbouw minimaal één keer per schooljaar een excursie. Het karakter is educatief en/of cultureel. De voorbereiding ligt…

Lees verder

Kerstviering

Jaarlijks besteden we in een brede context aandacht aan de viering van Kerstmis. Per jaarlaag bieden we zo mogelijk een programma dat is afgestemd op de betreffende groep.

Lees verder

KKtoe

KKtoe staat voor: Kunst en Kultuur, tevens organisatie en evenementen. Zij is verantwoordelijk voor het culturele jaarprogramma waarin ruimte is voor creativiteit, muziek en themafeesten. Dit schooljaar kun je het…

Lees verder

Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen. Het is de bedoeling dat vertegenwoordigers van alle leerjaren regelmatig in gesprek gaan met een van de directieleden. Tijdens dit gesprek komen primair de belangen…

Lees verder

Sport

Tijdens het hele schooljaar organiseren we verschillende sportevenementen. Zo kunnen leerlingen hun krachten meten met leerlingen van andere klassen of scholen tijdens een aantal sporttoernooien. Er is voetbal, volleybal en…

Lees verder