Ouderraad

Iedere vestiging van het Veluws College heeft een ouderraad, zo ook de vestiging Walterbosch. De Ouderraad (OR) streeft naar verwezenlijking van de uitgangspunten van onze school. In constructief overleg met de directie probeert de ouderraad bij te dragen aan een goed onderwijsklimaat voor de leerlingen. De OR volgt het beleid van de school kritisch, stelt vragen en waarborgt de inbreng van ouders in de school.

Dit laatste gebeurt onder andere door de mening van ouders over diverse onderwerpen te peilen via e-mail en door jaarlijks een algemene ouderavond te organiseren. Ook reikt de OR de helpende hand bij de organisatie van enkele schoolactiviteiten.

 

 [email protected]

 

Bekijk hieronder het filmpje van de ouderraad:

https://www.youtube.com/watch?v=VRdrujU_gI8

 

Klik hieronder wanneer je ook interesse hebt mee te denken met de ouderraad:

Promo Ouderraad Veluws College Walterbosch – YouTube