Kwaliteitszorg

ERK: de internationale standaard voor Moderne Vreemde Talen

ERK is de afkorting voor het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Het ERK biedt een instrument om het niveau waarop een leerling zijn of haar moderne vreemde talen (Engels,…

Lees verder

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg op het Veluws College houdt in dat wat we op systematische wijze en continu nagaan of we waarmaken wat we inplannen en beleidsvoornemens beloven. We hebben eens sterke intrinsieke…

Lees verder

Ouderraad

Iedere vestiging van het Veluws College heeft een ouderraad, zo ook de vestiging Walterbosch. De Ouderraad (OR) streeft naar verwezenlijking van de uitgangspunten van onze school. In constructief overleg met…

Lees verder

Tevredenheidsonderzoeken

Jaarlijks benadert het Veluws College Walterbosch leerlingen, docenten en ouders met de vraag of zij deel willen nemen aan een of meer tevredenheidsonderzoeken. De onderzoeken worden digitaal afgenomen via http://www.kwaliteitscholen.nl …

Lees verder