Informeren

Het Veluws College vindt het belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van wat er speelt op school. Om ouders snel en efficiënt te kunnen informeren, doen we dat bij voorkeur digitaal en vooral via e-mail. Het is daarom belangrijk dat de school beschikt over het juiste e-mailadres. Mocht u uw e-mailadres aangepast willen hebben, kunt u dit doorgeven via de mail:

[email protected]

Bent u niet in de gelegenheid om digitaal informatie te ontvangen dan kunt u dit aangeven bij de administratie (zie mailadres hierboven). Die zorgt dan dat de betreffende informatie voor u klaar ligt op school. U bent als ouders zelf verantwoordelijk voor de ontvangst van informatie van school.