Financiën

Bijdrage keuzevakken

Alle vestigingen bieden verschillende keuzevakken aan. Leerlingen in klas 1HA, 2HA, 3H en 3V van het Veluws College Walterbosch volgen een keuzevak (Podium, Onderzoek & Ontwerpen of Nieuwe Media). Voor…

Lees verder

Kosten excursies en activiteiten

  Excursies, de activiteitenweek en bijvoorbeeld een schaatsevenement vormen een extra aanvulling op het onderwijscurriculum. Je kunt hieraan alleen meedoen na betaling. Als je niet meedoet, krijg je een alternatief…

Lees verder

Ouderbijdrage

Natuurlijk verzorgt het Veluws College regulier onderwijs. Daarnaast verdiepen we dit onderwijs met activiteiten die de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen bevorderen (bijvoorbeeld culturele en sportactiviteiten). Hiervoor vragen wij…

Lees verder

Schoolloket

Via Schoolloket kunt u snel en eenvoudig de ouderbijdrage voldoen, betalen voor leermiddelen en voor activiteiten waar een bijdrage aan verbonden is. Indien er een betaling van u verwacht wordt,…

Lees verder

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolexcursies en schoolkampen. De buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve…

Lees verder

Tegemoetkoming schoolkosten

Heeft u kinderen van 12 tot 18 jaar? Dan kunt u mogelijk kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt…

Lees verder