Visie Veluws College Walterbosch

– Waartoe en hoe geven we onderwijs?

 

1.       Wij willen leerlingen ontwikkelen tot zelfbewuste en zelfstandige aanstaande HBO- of WO- studenten. Dat betekent dat in de onderbouw de volgende vragen centraal staan: “Wie ben ik?” en “wat kan ik (goed)?” In de bovenbouw staan daarnaast de volgende vragen centraal: “Hoe verhoud ik mij tot de echte wereld?” en “Hoe oriënteer ik mij op studie en beroep?”

2.       Leerlingen en docenten communiceren vanuit een authentieke en gelijkwaardige dialoog, waarin persoonlijke aandacht en tijd voor elkaar nemen de basis is.

3.       Wij gaan uit van een constructivistische leertheorie; we sluiten aan bij waar leerlingen al zijn qua kennis en vaardigheden of bieden juist geheel nieuwe kennis en vaardigheden aan. We laten  leerlingen actief kennis construeren door hen te laten denken en reflecteren vanuit hun nieuwsgierigheid.

4.       Leerlingen onderling van en met elkaar laten leren is de basis van veel  leeractiviteiten omdat dit minstens zo effectief is als leren van de docent die instructie geeft.

5.       Docenten zijn nieuwsgierig naar het leerproces van de leerlingen en hun leerstrategie en zijn in staat om hun leerproces te verbeteren.

6.       Leerlingen worden met behulp van een bekwame ander tot leren gebracht die hen  prikkelt, stimuleert en uitdaagt.