Maatschappelijke stage (MaS)

Alle leerlingen van het Veluws College volgen een, verplichte, maatschappelijke stage. De maatschappelijke stage is geen gewone stage waarmee je praktijkervaring voor een bepaald beroep opdoet. Doel van de maatschappelijke stage is dat je tijdens je schooltijd kennismaakt met de samenleving door hieraan een onbetaalde bijdrage te leveren.

Spelregels rondom de maatschappelijke stage

  • De maatschappelijke stage is een verplicht onderdeel van het lesprogramma van het Veluws College.
  • De maatschappelijke stage telt als onderwijstijd, maar vindt plaats buiten de lessen (introductielessen uitgesloten).
  • In totaal lopen leerlingen 30 uren stage in hun schoolcarrière.
  • De 30 uren stage moeten tijdens het derde schooljaar worden afgerond en vormen een handelingsdeel in het PTA. Een handelingsdeel moet voldoende worden afgesloten om over te kunnen gaan naar het volgende schooljaar.
  • De kosten die leerlingen gedurende de maatschappelijke stage maken, zijn voor eigen rekening.
  • Leerlingen zijn gedurende de stage verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen.
  • In incidentele gevallen kan de vestigingsdirectie afwijken van de algemene regeling.

Voor meer informatie kun je terecht bij de stagecoördinator van het Veluws College Walterbosch: