Gescheiden ouders

Gescheiden ouders zijn volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar te informeren over belangrijke zaken rondom hun kind. Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie de leerling in huis woont. Wanneer communicatie tussen ouders niet goed verloopt en de school hiervan op de hoogte is, is de school verplicht beide ouders actief van informatie te voorzien. Beide ouders worden dan betrokken bij belangrijke beslissingen en ontvangen informatie van de school.

Lees meer: Regeling communicatie met ouders die gescheiden leven