SOM-today

Het is mogelijk via de website en/of app van SOMtoday op ieder willekeurig moment de actuele stand van zaken van resultaten en absentie op te vragen.

Klik hier voor inlogscherm.