Mobiele telefoon

Je mag op school je mobiele telefoon gebruiken. Maar houd je wel aan de volgende huisregels:

  • Gebruik alleen je telefoon onder de les als de docent daar toestemming voor geeft. Voer geen telefoongesprekken, verstuur geen berichten, ga niet op sociale media en maak geen foto’s, filmpjes of geluidsopnames tijdens de les, mits de docent dit van je vraagt.
  • Tijdens de toetsen mag je nooit je telefoon gebruiken en moet de telefoon gedurende het hele lesuur in je kluis blijven, tenzij anders aangegeven. Zie Toetsreglement 2021-2022
  • Klasgenoten of medewerkers mogen geen last hebben van jouw mobiele telefoongebruik in school. Je mag nooit ongevraagd foto’s, filmpjes of geluidsfragmenten maken van medeleerlingen, schoolpersoneel of derden.

Bij overtreding kan de telefoon of de geluidsdrager in beslag genomen worden door de lesgevende docent. De docent levert jouw telefoon na de les in bij het infopunt, waar je deze na het laatste lesuur van die dag kan ophalen. Daarnaast  wordt er een mail waarin we wijzen op deze schoolafspraak naar je ouders gestuurd met het verzoek deze overtreding met jou te bespreken.  Leerlingen zijn in noodgevallen via de receptie bereikbaar.

In alle lokalen hangt een telefoontas. De docent geeft aan of hier gebruikt van gemaakt wordt. Kies je ervoor hier geen gebruik van te maken dan mag jouw telefoon gedurende de les niet zichtbaar zijn.