Schoolafspraken

Op het Walterbosch houden we ons aan de volgende afspraken:

1. Op tijd komenĀ 

2. Ziekmelding

3. Corvee

4. Mobiele telefoon

5. Bezoek open dagen (bovenbouw)

6. Diefstal en vernieling

7. Geluidsapparatuur

8. Permanent writers

9. Kauwgom

10. Rookbeleid

11. Laptop

12. Gebruik internet

13. Gebruik beeldmateriaal

14. Kledingvoorschriften

15. Social media code

16. (Cyber)pesten