COVID-19

12 oktober 2020

Absent door COVID-19

 

Door het coronavirus kan het zijn dat een leerling niet naar school kan. Dat kan zijn omdat de leerling ziek is, of omdat de leerling in thuis-quarantaine moet.
Of een leerling in quarantaine moet, wordt vastgesteld aan de hand van de “beslisboom 12+”. Deze beslisboom is te vinden via de volgend link (versie 23 augustus 2021):
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2021/08/Beslisboom-12-jaar-plus-uit-of-thuis-BOinK_AJN_RIVM_230821.pdf

Contact met school

Mocht de leerling naar aanleiding van bovenstaande niet naar school kunnen dan dient de ouder/verzorger contact op te nemen met de school volgens de normale ziek- en betermelden procedure.
https://www.veluwscollege.nl/walterbosch/schoolgids/verzuim-en-verlof/ziek-en-betermelden/

Weer naar school

Wanneer een leerling conform de richtlijnen van het RIVM weer naar school kan dan verzoeken wij de ouder/verzorger de leerling weer beter te melden volgens bovenstaand protocol.