Corona

12 oktober 2020

Corona houdt ons allen in de greep. Net als u voelen wij ons verantwoordelijk voor elkaars gezondheid en veiligheid. Als school zetten we veel stappen om de veiligheid voor uw zoon of dochter en onze medewerkers te waarborgen. Met het stijgende aantal coronabesmettingen in Nederland, kan het echter voorkomen dat een medewerker of leerling van onze school besmet raakt met het coronavirus. Op deze pagina vindt u informatie over eventuele coronabesmettingen op het Veluws College Walterbosch.

Contactpersoon
Neem bij corona gerelateerde vragen contact op met de directie van het Walterbosch college via 055 35 79 825 of via [email protected]

Gezondheidsklachten
De meest voorkomende coronaklachten zijn:

  • Verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.
  • (licht) hoesten.
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
  • Kortademigheid/benauwdheid.
  • Verhoging óf koorts boven de 38 graden.

Heeft uw zoon of dochter een van deze klachten? Houd uw kind dan thuis en laat uw kind testen bij de GGD.

Nieuwsberichten

20 april 2021 – Maandag 19 april aan het einde van de middag hebben wij opnieuw bericht ontvangen dat een leerling positief getest is op corona. Alle leerlingen die vorige week met deze leerling in een lokaal hebben gezeten ontvangen een uitnodiging voor deelname aan de sneltest op school. Ook docenten die aan deze leerling les hebben gegeven hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Het gaat goed met de leerling en we wensen de leerling een voorspoedig herstel.

19 april 2021 – Wij hebben bericht ontvangen dat een leerling, die afgelopen weekend is getest, een positieve uitslag heeft ontvangen. Alle leerlingen die bij de leerling in de klas hebben gezeten hebben een uitnodiging ontvangen voor de mogelijkheid een sneltest te laten afnemen op school. Naar omstandigheden gaat het goed met de leerling en vanaf deze plaats wensen we de leerling een voorspoedig herstel.

16 april 2021 – Opnieuw hebben wij bericht ontvangen dat een docent positief getest is op corona. Naar omstandigheden gaat het redelijk goed met de docent. Alle leerlingen die bij hem in de les hebben gezeten, hebben een uitnodiging ontvangen voor de sneltest op school. We wensen ook deze docent van harte beterschap.

15 april 2021 – Wij  hebben bericht ontvangen dat een van onze docenten positief getest is op corona. Naar omstandigheden gaat het goed met de docent. Alle leerlingen die bij hem in de les hebben gezeten, hebben een uitnodiging ontvangen voor de sneltest op school. We wensen deze docent van harte beterschap.

12 april – Wederom bericht ontvangen dat drie leerlingen positief getest zijn op corona. Naar omstandigheden gaat het goed met deze leerlingen. Leerlingen die met een van deze leerlingen in een lokaal hebben gezeten krijgen bericht dat zij op school een sneltest kunnen laten afnemen. ook docenten die les hebben gegeven aan deze leerlingen ontvangen bericht en worden in de gelegenheid gesteld een sneltest te laten afnemen. We wensen de positief geteste leerlingen een voorspoedig herstel.

6 april – Vandaag hebben wij bericht ontvangen dat vier leerlingen positief getest zijn op corona. Naar omstandigheden gaat het goed met deze leerlingen. Leerlingen die met een of meerdere van deze leerlingen in het lokaal hebben gezeten, krijgen bericht dat zij op school een sneltest kunnen laten afnemen. Ook docenten die les hebben gegeven aan deze leerlingen ontvangen bericht en worden in de gelegenheid gesteld een sneltest te laten afnemen. We wensen alle leerlingen een voorspoedig herstel.

30 maart – Dinsdag hebben wij bericht ontvangen dat een leerling positief getest is op corona. Naar omstandigheden gaat het goed met deze leerlingen. Leerlingen die met deze leerling in het lokaal hebben gezeten, hebben op school een sneltest kunnen laten afnemen. Ook docenten die gesurveilleerd hebben in het lokaal waar deze leerling zijn toetsen heeft gemaakt zijn in de gelegenheid gesteld zich bij de snelteststraat te laten testen.

26 maart 2021 – Vrijdag hebben wij bericht ontvangen dat twee leerlingen positief getest zijn op corona. De leerlingen die bij een van de leerlingen in het lokaal hebben gezeten en die toestemming hebben gegeven deel te nemen aan de pilot, hebben een oproep gekregen voor een sneltest, die op school wordt afgenomen. Ook de docenten die gesurveilleerd hebben bij de toetsen hebben een oproep gekregen. Naar omstandigheden gaat het goed met deze leerlingen.

15 maart 2021 – In het weekend hebben wij bericht ontvangen dat een leerling positief getest is op corona. De leerlingen die met deze leerling in het lokaal hebben gezeten en die toestemming hebben gegeven deel te nemen aan de pilot, zullen een oproep krijgen voor een sneltest, die op school wordt afgenomen. Ook docenten die les hebben gegeven aan deze leerling zullen hiervoor een oproep krijgen. We wensen de betreffende leerling beterschap.