Corona

12 oktober 2020

Net als u voelen wij ons verantwoordelijk voor elkaars gezondheid en veiligheid. Als school zetten we veel stappen om de veiligheid voor uw zoon of dochter en onze medewerkers te waarborgen. Met het stijgende aantal coronabesmettingen in Nederland, kan het echter voorkomen dat een medewerker of leerling van onze school besmet raakt met het coronavirus. Op deze pagina vindt u informatie over eventuele coronabesmettingen op het Veluws College Walterbosch.

Contactpersoon
Neem bij corona gerelateerde vragen contact op met de Directie van het Walterbosch college via 055 35 79 825 of via walterbosch@veluwscollege.nl

Gezondheidsklachten
De meest voorkomende coronaklachten zijn:

  • Verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.
  • (licht) hoesten.
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
  • Kortademigheid/benauwdheid.
  • Verhoging óf koorts boven de 38 graden.

Heeft uw zoon of dochter een van deze klachten? Houd uw kind dan thuis en laat uw kind testen bij de GGD.

Nieuwsberichten

27 oktober 2020 – In de herfstvakantie is het coronavirus aangetoond bij een leerling van onze school. Na overleg met de GGD mocht deze leerling vandaag weer naar school en zijn verdere maatregelen niet nodig. Uw zoon of dochter kan gewoon naar school komen.

26 oktober 2020 – Lees meer over de Ventilatie op Walterbosch

22 oktober 2020 – Op 22 oktober is het coronavirus aangetoond bij een medewerker van onze school. Gelukkig gaat het met de medewerker naar omstandigheden goed. Omdat er inmiddels tien dagen zijn verstreken sinds de medewerker op school is geweest zijn verdere maatregelen niet nodig.

12 oktober 2020 – Op 12 oktober is het coronavirus aangetoond bij een leerling van onze school. Gelukkig gaat het met de leerling naar omstandigheden goed. Omdat er inmiddels tien dagen zijn verstreken sinds de leerling voor het laatst op school is geweest, zijn verdere maatregelen niet nodig. Uw zoon of dochter kan gewoon naar school komen.

9 oktober 2020 – Op 9 oktober is het coronavirus is aangetoond bij een leerling van onze school. Gelukkig gaat het met de leerling naar omstandigheden goed. Omdat de leerling niet met klachten op school is geweest, is de kans op besmetting van uw kind erg klein en zijn er geen maatregelen nodig. De school blijft open en leerlingen kunnen gewoon naar school komen.