Uw kind en het Veluws College Walterbosch

Het laatste jaar van de basisschool is een belangrijk jaar: samen met uw zoon of dochter zoekt u een goede school voor de komende jaren. Graag informeren we u  over de mogelijkheden op het Veluws College Walterbosch.

Onderwijsontwikkeling

Leerlingen hebben verschillende niveaus en onderwijsbehoeften. Een van onze speerpunten is het aanpassen van ons onderwijs aan de verschillen tussen leerlingen. Dat betekent dat we onze leerlingen qua tempo en qua niveau, maar ook in de manier waarop zij leren, verschillende keuzes willen bieden, in zowel de onder- als de bovenbouw. Zo is er een breed scala aan bijzonder eindexamenvakken. Denk aan muziek, filosofie en Onderzoek en Ontwerp.

 

Contact met thuis

Elke klas heeft een mentor. Leerlingen kunnen met vragen en problemen altijd bij de mentor terecht. De mentor kent de klas, helpt bij problemen en geeft advies over de schoolloopbaan van uw zoon/;dochter, bijvoorbeeld bij het kiezen van een profiel. Alle klassen hebben één mentoruur per week. Als ouder wilt u natuurlijk weten hoe het gaat met uw zoon/dochter op school. De mentor is hiervoor uw eerste aanspreekpunt: u kunt bij de mentor altijd terecht met vragen.

 

Ook informeren we u op deze manier:

  • Ouderavonden

U wordt jaarlijks een aantal keren uitgenodigd voor een ouderavond. U krijgt dan informatie over de ontwikkelingen van uw kind op school. Ook bespreekt u in een driehoeksgesprek samen met de mentor en uw kind de vordering van uw kind.

  • Schriftelijk

Gedurende het hele jaar monitoren de mentoren de vorderingen van uw kind. In februari maken zij samen met het team docenten, dat uw kind lesgeeft, een tussentijdse balans op: Gaat uw kind over? En naar welk niveau? Zo is er genoeg tijd oom met u en uw kind in gesprek te gaan als het beter of anders moet voor een goede overgang. U ontvangt hier schriftelijk bericht over.

  • SOMtoday

In SOMtoday vindt u de cijfers en absentie van uw kind.

  • Oudernieuwsbrief

Onze e-mailnieuwsbrief verschijnt minimaal drie keer per jaar.

  • veluwscollege.nl/walterbosch

Op onze website vindt u meer informatie over de school. Bent u op zoek  naar onze overgangsnormen of onze jaaragenda? Dit vindt u allemaal in de schoolgids op onze website.