Aanmelden

Vraag je leerkracht om ons aanmeldingsformulier of download het formulier hier. Print het formulier uit, laat het invullen door je ouders/verzorgers en stuur het naar ons opMeld je aan vóór 1 maart 2021.

Toelating

Om toegelaten te worden voor de havo/atheneum brugklas heb je tenminste een havo-advies nodig. Voor vwo-Erasmus heb je een vwo-advies nodig van de basisschool en een I-score (Cito) voor begrijpend lezen en rekenen. De juf of meester van groep 8 geeft aan dat je goed zelfstandig kunt (leren) werken en nieuwsgierig bent. Als jij je voor 1 maart hebt aangemeld krijg je in april 2021 te horen of je bent toegelaten op onze school.

Kennismakingsmiddag

Wie zijn je nieuwe klasgenoten en je mentor? Tijdens de kennismakingsmiddag op woensdag 9 juni 2021 leer je jouw klasgenoten en je mentor alvast kennen.

Handige info

Vlak voor de vakantie krijgen je ouders een brief met allerlei handige informatie. Bijvoorbeeld wanneer jij je boeken moet ophalen, welke spullen je verder nog nodig hebt en wanneer je eerste schooldag is!