Veluwse Onderwijsgroep

Het Veluws College Twello is onderdeel van de Veluwse Onderwijsgroep, een door talent en ambitie gedreven organisatie die er in de eerste plaats is voor de leerling. Wij geven leerlingen de ruimte en de mogelijkheden hun talenten te ontdekken en zichzelf zodanig te ontwikkelen dat zij daar nu en later zo optimaal mogelijk gebruik van kunnen maken. Medewerkers blijven zich daarvoor ook als professional ontwikkelen. Onderwijs is onze kerntaak en dit is gericht op het heden en de toekomst van de leerlingen. Ons onderwijs verbindt hen met de samenleving.

Bijna 2.000 medewerkers zetten zich dagelijks in voor onze ruim 13.000 leerlingen. Iedere leerling op onze vijftien basisscholen, één school voor het speciaal onderwijs en elf middelbare scholen voorzien wij van een breed onderwijsaanbod. Hierdoor krijgen zij allemaal gelijke kansen en worden zij uitermate gestmiuleerd om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo kunnen zij deze delen met anderen.  Wij staan stil bij resultaten, vieren successen, maar blijven kritisch kijken naar wat beter kan en moet.

Algemeen directeur voortgezet onderwijs:
dhr. Theo Bekker

[email protected]

Voorzitter CvB

Dhr. P. Eckringa

E-mail: [email protected] 
Tel: (055) 577 97 99

College van bestuur

De scholen/vestigingen van het primair en voortgezet onderwijs staan onder leiding van het college van bestuur. Het college van bestuur is eindverantwoordelijk voor zowel de bedrijfsvoering als de onderwijskundige koers van de Veluwse Onderwijsgroep op strategisch niveau. De voorzitter van het college van bestuur is dhr. P. Eckringa. Het gevoerde beleid wordt getoetst door de raad van toezicht.

Centraal managementteam

Het centraal managementteam (CMT) staat onder leiding van het college van bestuur en bestaat uit:

De leden van het CMT houden kantoor in het gebouw aan de Kanaal Noord 350, 7323 AM Apeldoorn.

Servicebureau

Het servicebureau van de Veluwse Onderwijsgroep ondersteunt de scholen/vestigingen op het gebied van financiën & control, huisvesting en facilitair, inkoop, human resource management, ICT & automatisering, strategie, kwaliteitszorg en PR & communicatie.

Alle afdelingen bevinden zich aan Kanaal Noord 350, 7323 AM Apeldoorn. Het servicebureau is bereikbaar op het centrale telefoonnummer: 055 – 577 97 99 en is elke werkdag geopend van 8.00 uur tot 16.30 uur.

De Academie

De Veluwse Onderwijsgroep beschikt over een eigen Academie. Goed onderwijs begint bij goede docenten en ondersteunend personeel, die beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Zij moeten de kans krijgen om die expertise op peil te houden en hun talenten optimaal te benutten. Dát is de visie van de Academie.

https://www.veluwseonderwijsgroep.nl/academie