Management

Directie

Dhr. P.J. Oosting (Piet)
vestigingsdirecteur
[email protected]

Dhr. D.W. Bandringa
teamleider
[email protected]

Dhr. R. Haveman
teamleider mavo
[email protected]

Mevrouw T. Gronewold
teamleider havo-vwo
[email protected]

Overdag bereikbaar op school: (0571) 27 15 61

Piet Oosting is directeur van de school. Hij geeft leiding aan het onderwijskundig proces in de school en aan de medewerkers die er werken. Hij legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan het college van bestuur. Personeel, financiën, onderwijskundig beleid en representatie vallen onder zijn verantwoordelijkheden.

Op het Veluws College Twello zijn er naast de directeur nog drie teamleiders. Piet Oosting en Dick Bandringa vormen samen de directie van de school. Beiden hebben verschillende onderwerpen (portefeuilles), zoals de voorbereidingen rond de formatie en de begroting, de PR, het examensecretariaat enz.

De directie werkt samen met twee teamleiders.

Rob Haveman is teamleider voor de mavo afdeling van de school. Hij verzorgt daarnaast ook lessen economie. Tanja Gronewold is teamleider voor de havo-atheneum afdeling van de school en geeft daarnaast ook lessen Duits. Samen met Piet Oosting en Dick Bandringa vormen ze het managementteam (MT) van de school.