Onderwijsontwikkeling

De maatschappij verandert, de leerling verandert, het onderwijs is in beweging.
Ook op het Veluws College Twello werken we daarom voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs. Ons doel is ieder kind te helpen het maximale uit zichzelf te halen en optimaal voor te bereiden op het leven na de middelbare school. Dit betekent dat zowel in als buiten de les zoveel mogelijk gekeken wordt naar de individuele leerling, naar zijn behoeften en talenten. En vanzelfsprekend is er niet alleen aandacht voor kennis, maar werken we ook veel aan vaardigheden en wordt leerstof zoveel mogelijk levensecht aangeboden.

Studie(mid)dagen

Ook dit schooljaar hebben we in verband met onderwijskundige ontwikkelingen een aantal studie(mid)dagen gepland. Op die dagen vallen er daarom soms lessen uit en zijn de leerlingen vrij.