Werkweek en excursies

Klassenexcursies en -uitjes

In elke klas zijn er excursies en/of uitjes. Daar zijn kosten aan verbonden.

Excursies klas 1

Brugklaskamp

In de eerste week van het schooljaar gaan de brugklassers van onze school op brugklaskamp. Daar maak je op een andere manier kennis met je klas dan in de schoolbanken. Ook leerlingen uit andere klassen leer je op deze wijze makkelijker kennen. Door het brugklaskamp krijg je er weer een heleboel nieuwe vrienden bij. In het schooljaar 2020-2021 zal het kamp op een later moment plaatsvinden, i.v.m. de uitbraak van het corona-virus.

Projecten

De brugklasleerlingen gaan bijvoorbeeld naar Nemo en/of naar het Rijksmuseum. Meer informatie hierover ontvang je voorafgaand aan het desbetreffende project.

Excursies klas 2

Excursie Westerbork

Bij geschiedenis behandelen we in klas 2 de Tweede Wereldoorlog. Om je van dichtbij daarmee kennis te laten maken, brengen we een bezoek aan het doorvoerkamp Westerbork.

Excursies klas 3

Meerdaagse excursie klas 3M: Ardennen

Voor de 3 mavo klassen organiseren we een excursie naar de Ardennen in de tweede week van het schooljaar. Naast een uitdagend fysiek programma, het verleggen van grenzen en het stimuleren van je persoonlijke ontwikkeling is er ook tijd voor het proces van groepsvorming.

Meerdaagse excursie klas 3A en 3H: Berlijn

Wij gaan in de tweede week van het schooljaar met de klassen 3 havo en 3 vwo op werkweek naar de wereldstad Berlijn.
Thema’s die aan bod komen zijn: Tweede Wereldoorlog, kunst & cultuur en de Koude Oorlog.  Ook zullen de leerlingen tijdens de werkweek (mondelinge) opdrachten voor het vak Duits en verschillende (praktische en theoretische) opdrachten voor Duits, geschiedenis en kunst & cultuur moeten uitvoeren.

Excursies klas 4

Kröller-Müller mavo 4

In de loop van het jaar gaan de leerlingen voor het eindexamen BTE (beeldende vorming tekenen) op excursie naar het Kröller-Müller Museum. Deze kunstexcursie is een voorbereiding op het examen.

CODA

Leerlingen met het examenvak BTE (beeldende vorming tekenen) bezoeken in het kader van het examenprogramma een tentoonstelling in het CODA Museum in Apeldoorn.