Leerlingenraad

Er is op het Veluws College Twello een leerlingenraad actief die zich inzet voor het belang van de leerlingen. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit verschillende leerjaren en niveau’s en een docent.

Wat doet de leerlingenraad?

  • Ze praten en denken in de klankbordgroep mee over allerlei zaken
  • Ze helpen met het organiseren van feesten
  • De leerlingenraad heeft één vertegenwoordiger in de DMR (deelraad MR).