Contactavonden

De ouders worden regelmatig uitgenodigd voor een contactavond. Hierop kunt u van gedachten wisselen met de mentor en de vakdocenten over de resultaten van uw kind en over eventuele problemen. In de jaaragenda vindt u de juiste data. U krijgt te zijner tijd bericht van de school over het juiste tijdstip. Het is natuurlijk altijd mogelijk tussentijds een afspraak met de mentor van uw kind te maken.