Kosten klassenexcursies en -uitjes

Naast het onderwijs binnen de muren van ons schoolgebouw, streven we er naar om regelmatig op pad te gaan met onze leerlingen. Eventuele kosten worden tijdig met ouders/verzorgers gecommuniceerd.

Elke gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. Kunt of wilt u de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen? Dan leidt dit nooit tot uitsluiting van deelname voor uw zoon of dochter. Al onze leerlingen kunnen meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om.