Kosten bijzondere activiteiten

Wij vinden het belangrijk om ons onderwijs te verrijken met extra activiteiten. Die activiteiten brengen kosten met zich mee. Wij vragen daarom een vrijwillige bijdrage om deze activiteiten mogelijk te maken. In onderstaand schema vindt u een overzicht van de extra activiteiten per jaar.

 

vrijwillige ouderbijdrage mp4

 

Leerjaar 1Leerjaar 2Leerjaar 3Leerjaar 4

 

Kluisje (huur)*€ 5€ 5€ 5€ 5
Klassenactiviteit€ 20€ 20€ 20€ 25
Theater +€ 50€ 50
Sport +€ 75€ 50
Onderzoek & Design +€ 40€ 40
Brugklaskamp€ 100
Activiteitenweek 2e klassen€ 50
Projectonderwijs€ 75€ 75€50
Projectweek 3M€ 250
Projectweek 3HA€ 200
Excursie BTE  in kader CPE€ 47,50
Excursie Apenheul 4M€ 15,00
Excursie BTE  in kader CPE€ 47,50
Activiteitenweek Klas 4€ 30

 

*Hoe zit het met vergoedingen vragen voor het gebruik van kluisjes?

Hoe met een kluisje wordt omgegaan, is niet specifiek in de wet vastgelegd. De Inspectie heeft geïnformeerd onder scholen en hieruit blijkt dat kluisjes in de praktijk doorgaans per jaar worden verstrekt en op vrijwillige basis. Ouders kunnen niet worden verplicht om een vergoeding te betalen voor het gebruik van een kluis.

  • Als het gebruik van een kluis verplicht is, dan kan de school het kluisje kosteloos aanbieden of onder de vrijwillige ouderbijdrage brengen. Er zijn ook scholen die een borg vragen; dat is wat anders dan een vrijwillige ouderbijdrage.
  • Als het gebruik van een kluis niet verplicht is, dan kan de school een vergoeding vragen.