Bijdrage PlusVakken

Op het Veluws College worden er verschillende plusvakken aangeboden. In Twello gaat het om de vakken Multimedia, Theater+, Onderzoek en Design+ en Sport+. De school maakt extra kosten voor het aanbieden van de PlusVakken: de aanschaf van specifieke materialen, de huur van attributen en/of het inhuren van professionals.

Voor het volgen van een PlusVak vragen wij daarom een bijdrage, afhankelijk van het gekozen PlusVak en de daarvoor gemaakte kosten. In de loop van het schooljaar wordt deze bijdrage via Schoolloket bij u in rekening gebracht. Het PlusVak Multimedia is gratis.