Foto- en filmmateriaal

Op verschillende manieren informeren we (nieuwe) leerlingen en ouders over het onderwijs op onze school. Dit doen we onder andere door middel van foto’s en video’s. Opnames hiervoor worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, excursies en lessen. Ook uw zoon of dochter kan op deze foto’s en video’s te zien zijn. We gaan zorgvuldig om met beeldmateriaal van uw zoon of dochter.

Voor het publiceren van beeldmateriaal in onze voorlichtingsmaterialen, zoals een poster, brochure of op onze website, vragen wij eenmalig toestemming aan de ouder die het ouderlijk gezag heeft over zijn of haar zoon of dochter. Deze toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.

U mag altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Wij wijzen u hier jaarlijks op in onze nieuwsbrief. Zodra uw zoon of dochter 16 jaar is, mag hij of zij zelf toestemming geven voor het publiceren van zijn of haar beeldmateriaal. Het kan voorkomen dat ouders of leerlingen zelf foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. Wij hebben daar geen invloed op, maar we vragen ouders en leerlingen terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet en social media.

Bij het gebruik van beeldmateriaal hebben we te maken met de AVG-wetgeving. Lees hier meer over de AVG-wetgeving en privacy.

Schoolfotograaf

Aan het begin van alle leerjaren maakt een schoolfotograaf, naast de gebruikelijke klassenfoto, van alle leerlingen een set foto’s. Leerlingen die dat willen, kunnen de foto’s tegen een redelijke prijs kopen.