Taal

Het is belangrijk dat alle leerlingen voldoende scoren op rekenen en taal. Daarom heeft het Veluws College Twello reken- en taalbeleid ontwikkeld.

Alle leerlingen maken voor de herfstvakantie de JIJ-toets 0. Leerlingen die onder het gewenste niveau scoren, worden na de herfstvakantie met behulp van een online programma bijgespijkerd. Het accent hierbij ligt op tekstbegrip, werkwoordspelling en spelling algemeen. Spelling krijgt daarnaast nog de nodige aandacht bij het dyslexieonderzoek bij de leerlingen.

Aan het eind van het eerste, tweede en derde leerjaar worden respectievelijk de JIJ-toetsen 1, 2 en 3 afgenomen. Leerlingen die aan het einde van de eerste , tweede en derde klas nog niet het beoogde niveau hebben, worden in een wekelijks begeleidingsuur op niveau gebracht. Aanwezigheid tijdens dit uur kan worden opgelegd.

Meer lezen over ons taal- en rekenbeleid? Lees; Een doorlopende leerlijn taal en rekenen op het Veluws College