Remedial teacher

Voor leerlingen met specifieke leerproblemen of leerachterstanden waarmee ze niet in een reguliere les kunnen worden geholpen, is er remedial teaching (RT). Daarbij krijg je bijvoorbeeld een andere wijze van instructie, specifieke begeleiding met orthodidactische materialen en hulp bij het aanleren van nieuwe leerstrategieën.

Eventueel kan een psychologisch onderzoek (door een orthopedagoog of psycholoog) deel uitmaken van de verwijzing naar remediale hulp. Dankzij dat onderzoek kan dan ook een handelingsplan worden opgesteld in samenwerking met de RT-docent. Een RT-docent is een specialist op het gebied van remedial teaching en is hiervoor speciaal opgeleid. Zij verleent tweedelijnshulp.

Remedial teacher

mevr. V. Diersen
[email protected]veluwscollege.nl

 

mevr. N. Nikkels
[email protected]