Remedial teacher

Voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie waarmee ze niet in een reguliere les kunnen worden geholpen, is er remedial teaching (RT). Daarbij krijg je begeleiding bij het leren inzetten van hulpmaterialen. Ook screenen wij leerlingen waarbij een vermoeden van dyslexie of dyscalculie bestaat.

Begeleiding gebeurt meestal individueel, soms in kleine groepjes van twee, drie leerlingen. De begeleiding is voor alle leerjaren en niveaus beschikbaar. De hulp vindt onder schooltijd plaats, soms aansluitend op lesuren.

In klas 1, 2 en 3 worden hulplessen gegeven d.m.v. de Maatwerkuren.

Remedial teachers

mevr. V. Diersen
[email protected]veluwscollege.nl

 

mevr. N. Nikkels
[email protected]