Ondersteuningsteam / Kernteam

Iedere vestiging van het Veluws College heeft een eigen ondersteuningsteam. Dit team adviseert mentoren en docenten over de begeleiding van leerlingen, vooral bij problemen van leerlingen die extra ondersteuning verlangen. Ook kan het ondersteuningsteam verwijzen naar het kernteam.

In het kernteam zitten deskundigen van buiten de school: o.a. leerplichtambtenaar, de schoolarts van de GGD en een deskundige van CJG.

Het kernteam richt zich specifiek op leerlingen met complexe problemen. De verschillende deskundigen kunnen op meer terreinen tegelijkertijd hulp bieden en problemen dus integraal aanpakken. Anders dan bij het ondersteuningsteam wordt een leerling in het kernteam alleen besproken indien de ouders daarvoor toestemming verlenen.

Maakt u zich zorgen over uw kind? Vraag dan gerust via de ondersteuningscoördinator van school, advies aan het kernteam.