Nieuwe Leerweg VMBO

Doel van de nieuwe leerweg is leerlingen optimaal voor te bereiden op zowel de keuze voor een vervolgopleiding als de daadwerkelijke overstap naar het vervolgonderwijs mbo-4 opleidingen of havo. Door in de nieuwe leerweg, door middel van een praktijkgericht programma, kennis te maken met de wereld van arbeid en beroep, in en buiten de school, krijgen leerlingen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en op basis van ervaringen gefundeerde keuzes te maken. Uiteraard worden ze bij het maken van deze keuzes begeleid door middel van een LOB-programma, dat onderdeel is van het praktijkgerichte programma. Met het praktijkgerichte programma ontwikkelen leerlingen daarnaast algemene en praktische vaardigheden, als samenwerken, plannen, organiseren, onderzoeken en presenteren, waarmee ze goed voorbereid worden op doorstroom naar een opleiding op mbo-4-niveau of havo. Het praktijkgerichte programma onderscheidt zich daarbij van theoretische vakken doordat leerlingen praktische ervaring opdoen in en buiten de school. Dit doen ze onder andere door aan de slag te gaan met levensechte opdrachten uit de regio.

De school heeft de keuze gemaakt voor Dienstverlening en Producten (D&P), een licentie-vrij profiel.  Binnen D&P bestaan negen werkvelden. Een werkveld is een onderdeel of branche van de arbeidsmarkt of de samenleving. In het praktijkgerichte programma D&P zijn de werkvelden afgeleid van de basisbehoeften, sociale behoeften en luxe behoeften. De werkvelden waarbinnen de leerlingen opdrachten uitvoeren zijn:

  1. media en nieuwsvorming

Te denken valt aan: journalistiek, social media, reclame

  1. recreatie

Te denken valt aan: toerisme, evenementen en cultuur

  1. productontwikkeling en hergebruik

Te denken valt aan: ontwerpen, productie, verkoop, afvalverwerking

  1. fysiek, sociaal en mentaal welzijn

Te denken valt aan: gezondheid, sport, levensstijl

  1. mobiliteit en transport

Te denken valt aan: mensen, goederen, energie

  1. levensmiddelenindustrie

Te denken valt aan: productie, samenstelling, bewaring, veiligheid

  1. bouw en inrichting

Te denken valt aan: ontwerpen, bouwen, inrichten, onderhoud

  1. (natuurlijke) leefomgeving

Te denken valt aan: wijk, stad, park, bos

  1. veiligheid en beveiliging

Te denken valt aan: verkeer, bezittingen, mensen, privacy

De nieuwe leerweg vmbo wordt in de derde en vierde klassen mavo aangeboden. De school heeft ervoor gekozen om in het schooljaar 2022-2023 met een eerste invulling te starten om ervaring op te doen. De leerlingen van de derde klassen havo volgen een aangepaste versie van het D&P programma. In het schooljaar 2024-2025 wordt de praktische leerweg verplichtend voor alle vmbo scholen in Nederland.