Lokaal Drankakkoord

Het Veluws College denkt mee met de gemeente Voorst, sportclubs, andere scholen, jongerenorganisaties als Pampus en PECO, GGD, Tactus, etc. om te komen tot lokaal drankakkoord. We willen dat iedereen gezond kan leven, dat onze jongeren veilig kunnen opgroeien. Ook als het om alcohol gaat. Wij steunen de campagne NIX18 en werken er naar toe dat alle jongeren roepen “dat FIX ik”.  De slogan “dat FIX ik” zal een herkenbaar begrip worden in de gemeente Voorst en zichtbaar worden op vele plekken. Als school leveren we een bijdrage aan de totstandkoming van dit akkoord.