Leerlingloket

Voor de leerlingen bestaat in school een leerlingloket waar ze altijd om hulp kunnen vragen of waar ze zich in bijzondere omstandigheden moeten melden. Het leerlingloket is dagelijks open van 08.30 tot 16.00 uur. Carin Kuipers en Jan van Veldhuizen zijn de vaste medewerkers van het leerlingloket. Het leerlingloket is te bereiken via mail en het centrale telefoonummer: 0571 271 561

Werkzaamheden leerlingloket:

  • absentiecontrole en registratie in SOM van telaatkomers;
  • verwijderde leerlingen moeten zich hier melden;
  • opvang van ondersteuningsleerlingen (in samenspraak met de mentor en ondersteuningscoördinator);
  • bestellen van schoolpasjes;
  • organisatie toetsweek;
  • uitleen van laptops;
  • verlofaanvraag;
  • versturen van betalingsverzoeken via WisCollect