Toelating 4 havo

Steeds meer leerlingen willen na het behalen van hun diploma mavo/vmbo-tl overstappen naar de havo. Dat kan!
Om toegelaten te kunnen worden tot havo 4 van het Veluws College dient de leerling aan de volgende eisen te voldoen:

1. Een wettelijk vereist toelatingsbewijs in de vorm van het diploma mavo/vmbo-tl.

2. Een gemiddelde score van de eindexamenvakken van ten minste 6,8.

3. Een aansluitend vakkenpakket voor de profielen CM, EM, NG en NT.

4. Voldoen aan dezelfde subnormen als de havoleerlingen. Als een leerling in havo 4 de combinatie wiskunde A en natuurkunde kiest, moet deze als vmbo-eindcijfer ten minste 13,0 punten hebben voor de combinatie wiskunde en natuurkunde. Maakt de leerling de keuze voor wiskunde B en natuurkunde, dan moet deze als vmbo-eindcijfer ten minste 13,6 punten hebben voor de combinatie wiskunde en natuurkunde.

5. Een havoadvies van de afleverende school op basis van capaciteiten, studievaardigheden, motivatie en werkhouding na een gesprek met de leerling op de school van herkomst.
• Ruim voor het examen voert de mentor/afdelingsleider (in samenspraak met de decaan) een adviesgesprek met de leerling (en ouders) dat zich concentreert rond de (zichtbare) inzet, motivatie, werkhouding en verwachtingen.
• Het gesprek leidt tot een besluit dat aan de leerling wordt medegedeeld. De school is transparant over de inhoud en consequenties (bv. aanvullende voorwaarden waaraan voldaan moet worden).

6. Een toelatingsgesprek zal deel uitmaken van de procedure voor leerlingen afkomstig van een andere VO-school dan het Veluws College en voor die leerlingen van het Veluws College waar twijfel over aanname of een mogelijke afwijzing aan de orde is.

7. Indien deze regeling leidt tot kennelijke onbillijkheden, zulks ter beoordeling aan de toelatingscommissie, kan gemotiveerd van deze regeling afgeweken worden.

Voor de doorstroomleerlingen van de havo van het Veluws College Twello, die voldoen aan de doorstroomcriteria voor deze klassen, vervalt toelatingscriterium 2.

Met deze regeling voldoet het Veluws College aan de toelatingscode vmbo-havo van de VO-raad.