Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan. Misschien heb je er wel eens iets over gehoord. In deze wet staat dat elke leerling recht heeft op goed onderwijs. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Zo worden jongeren het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving.

Ondersteuning

Iedere leerling krijgt op school de juiste basisondersteuning. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij dyslexie of leren plannen. Daarnaast bieden we in bepaalde gevallen extra ondersteuning. Kunnen we een leerling met een bepaalde ondersteuningsbehoefte op onze school niet helpen, dan zoeken we samen naar een oplossing. Uiteindelijk is de school verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan iedere leerling. Die plek kan op de eigen school zijn of op een andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal onderwijs.

In het schoolondersteuningsprofiel staat precies beschreven hoe we leerlingen die extra hulp nodig hebben kunnen helpen. Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel.