Dyslexie

Leerlingen die in het bezit zijn van een dyslexieverklaring hebben recht op bepaalde faciliteiten. Deze faciliteiten worden vastgelegd op een faciliteitenkaart die tijdens de lessen en bij toetsen gebruikt kan worden. Wordt bij een leerling dyslexie vermoed, dan wordt onderzoek uitgevoerd. Gegevens van het basisonderwijs en de ouders worden hierin meegenomen. Dan wordt vervolgens bepaald of deze leerling recht heeft op een dyslexieverklaring en zetten we een begeleidingstraject in gang. Na een periode van ruim een half jaar remedial teaching vindt een herhalingsonderzoek plaats, waarna we een vervolgtraject vaststellen.

Mevrouw H. Engbers ([email protected]) coördineert voor VC Twello de begeleiding van leerlingen met dyslexie. Zij werkt nauw samen met een orthopedagoog.