Corona

Net als u voelen wij ons verantwoordelijk voor elkaars gezondheid en veiligheid. Als school zetten we veel stappen om de veiligheid voor uw zoon of dochter en onze medewerkers te waarborgen. Corona houdt ons allen in de greep. Met het stijgende aantal coronabesmettingen in Nederland, kan het echter voorkomen dat een medewerker of leerling van onze school besmet raakt met het coronavirus. Op deze pagina vindt u informatie over eventuele coronabesmettingen op het Veluws College Twello.

Contactpersoon
Neem bij coronagerelateerde vragen contact met ons op via 0571 27 15 61 of [email protected]

Gezondheidsklachten 

De meest voorkomende coronaklachten zijn:

  • Verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.
  • (licht) hoesten.
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
  • Kortademigheid/benauwdheid.
  • Verhoging óf koorts boven de 38 graden.

Heeft uw zoon of dochter een van deze klachten? Houd uw kind dan thuis en laat uw kind testen bij de GGD.

Onze school doet vanaf 27 januari mee met een pilot voor sneltesten op school. Waarom dit is? Uitleg vindt u in het onderstaande filmpje

 Nieuwsberichten

  • 16 april

In de afgelopen week hebben we drie meldingen ontvangen van leerlingen die positief getest zijn op COVID-19. De leerlingen komen uit verschillende klassen. Met deze leerlingen gaat het gelukkig goed. Toch hebben we ervoor gekozen om een sneltest te organiseren voor een geselecteerd aantal leerlingen en medewerkers, die toestemming hebben verleend voor het uitvoeren van een sneltest. Deze test wordt door een erkende organisatie uitgevoerd. Leerlingen die niet in ‘nauw contact’ zijn geweest met een besmette leerling – dus tot de groep ‘overige contacten’ behoren – komen voor een sneltest  in aanmerking. Doel van sneltesten is eventuele andere besmettingen in beeld te brengen. Komt er een positieve uitslag uit een sneltest op school, dan moet de betreffende leerling of medewerker naar huis en contact met de GGD opnemen voor een aanvullende test. Als school worden wij door deze organisatie vanwege privacy regelingen niet over de uitslag van een sneltest geïnformeerd. Deze informatie komt alleen bij de geteste leerling of medewerkers terecht. Alleen zij mogen een uitslag met ons delen.

  • 9 april

Op vrijdag 9 april 2021 hebben we helaas opnieuw een melding ontvangen van een leerling die positief getest is op COVID-19. De betreffende leerling is in thuisquarantaine. Alle ouders van de betreffende klas worden geïnformeerd. Alertheid op eventuele klachten is geboden; bij klachten contact opnemen met de GGD. Er is op dit moment geen aanleiding om vanuit school andere maatregelen te treffen.

 

  • 6 april 2021

 In het afgelopen Paasweekend hebben we helaas opnieuw twee meldingen ontvangen van leerlingen die positief getest zijn op COVID-19. Gelukkig gaat het met deze leerlingen naar omstandigheden goed. Over deze situatie is contact geweest met de GGD. Er is op dit moment geen aanleiding om andere maatregelen te treffen. Neem bij vragen over dit bericht contact op met de docent-teamleider van uw zoon of dochter. U kunt de hem/haar op school bereiken (0571-271561).

  • 23 december 2020

Op woensdag 23 december 2020 hebben we helaas opnieuw een melding ontvangen van een leerling die positief getest is op corona. De betreffende leerling gaat in thuisquarantaine. Ouders van de betreffende klas worden per brief geïnformeerd. Alertheid op eventuele klachten is geboden; bij klachten contact opnemen met de GGD. Er is op dit moment geen aanleiding om vanuit school andere maatregelen te treffen.  

22 december 2020

Op maandagavond 21 december 2020 hebben we helaas opnieuw een melding ontvangen van een leerling die positief getest is op corona. De betreffende leerling gaat in thuisquarantaine. Alertheid op eventuele klachten is geboden; bij klachten contact opnemen met de GGD. Er is op dit moment geen aanleiding om vanuit school andere maatregelen te treffen.  

21 december 2020

Op maandag 21 december 2020 hebben we helaas opnieuw een melding ontvangen van een leerling die positief getest is op corona. De betreffende leerling gaat in thuisquarantaine. Alle ouders van de betreffende klas worden geïnformeerd. Alertheid op eventuele klachten is geboden; bij klachten contact opnemen met de GGD. Er is op dit moment geen aanleiding om vanuit school andere maatregelen te treffen.  

20 december 2020

Op zondag 20 december 2020 hebben we helaas opnieuw een melding ontvangen van een leerling uit 4 mavo die positief getest is op corona. De betreffende leerling komt uit dezelfde klas als de vorige melding; hij gaat in thuisquarantaine. Alle ouders van 4 mavo zijn 19 december al geïnformeerd, omdat de leerlingen in verschillende clusters bij elkaar komen. Alertheid op eventuele klachten is geboden; bij klachten contact opnemen met de GGD. Er is op dit moment geen aanleiding om vanuit school andere maatregelen te treffen

19 december 2020

Op zaterdag 19 december 2020 hebben we helaas opnieuw een melding ontvangen van een leerling uit 4 mavo die positief getest is op corona. De betreffende leerling gaat in thuisquarantaine. Alle ouders van 4 mavo worden hierover geïnformeerd, omdat de leerlingen in verschillende clusters bij elkaar komen. Er is op dit moment geen aanleiding om andere maatregelen te treffen. De leerlingen kunnen gelukkig eerst genieten van een kerstvakantie.

18 december 2020

Op donderdag 17 december 2020 hebben we helaas opnieuw een melding ontvangen van een leerling die positief getest is op corona. Er is op dit moment geen aanleiding om andere maatregelen te treffen. De leerlingen kunnen gelukkig eerst genieten van een kerstvakantie en daarna volgen ze online lessen.

13 december 2020

Op zaterdag 12 december 2020 hebben we helaas opnieuw een melding ontvangen van een leerling die positief getest is op corona. De leerling is al vanaf vorige week donderdag niet meer op school geweest en zal deze week in thuisquarantaine blijven. Er is ons inziens op dit moment geen aanleiding om andere maatregelen te treffen. De leerlingen kunnen gewoon naar school. Neem bij vragen over dit bericht contact op met de docent-teamleider van uw zoon of dochter. U kunt de hem/haar op school bereiken (0571-271561).

6 december 2020

Op zondag 6 december 2020 hebben we helaas opnieuw twee meldingen ontvangen van leerlingen die positief getest zijn op corona. Gelukkig gaat het met deze leerlingen naar omstandigheden goed. Over deze situatie is contact geweest met de GGD. Er is op dit moment geen aanleiding om andere maatregelen te treffen. De leerlingen kunnen gelukkig gewoon naar school. Neem bij vragen over dit bericht contact op met de docent-teamleider van uw zoon of dochter. U kunt de hem/haar op school bereiken (0571-271561).

23 november 2020

 Op maandag 23 november 2020 hebben we helaas opnieuw een melding ontvangen van een leerling die positief getest is op corona. Gelukkig gaat het met deze leerling naar omstandigheden goed. Over deze situatie hebben we contact gehad met de GGD. Er is op dit moment geen aanleiding om andere maatregelen te treffen. De leerlingen kunnen gelukkig gewoon naar school. Neem bij vragen over dit bericht contact op met de docent-teamleider van uw zoon of dochter. U kunt de hem/haar op school bereiken (0571-271561).

17 november 2020

 Op dinsdag 17 november 2020 hebben we helaas opnieuw een aantal meldingen ontvangen van leerlingen die positief getest zijn op corona. Gelukkig gaat het met alle leerlingen naar omstandigheden goed. Deze meldingen betreffen leerlingen uit verschillende klassen. Over deze situatie hebben we als school contact met de GGD en jeugdarts gehad. Op basis van hun advies zullen verschillende leerlingen 10 dagen in thuisquarantaine moeten blijven en krijgen hun lessen online aangeboden. Er is op dit moment geen aanleiding om andere maatregelen te treffen. De leerlingen kunnen gelukkig gewoon naar school. Neem bij vragen over dit bericht contact op met de docent-teamleider van uw zoon of dochter. U kunt de hem/haar op school bereiken (0571-271561).

12 november 2020

Op donderdag 12 november 2020 hebben we een melding ontvangen van een leerling die positief getest is op corona. Gelukkig gaat het met deze leerling naar omstandigheden goed. De GGD heeft aangegeven dat er geen aanleiding is om andere maatregelen te treffen. De leerlingen kunnen gelukkig gewoon naar school. Neem bij vragen over dit bericht contact op met de docent-teamleider van uw zoon of dochter. U kunt de hem/haar op school bereiken (0571-271561).

10 november 2020

Op dinsdag 10 november 2020 hebben we helaas opnieuw een aantal meldingen ontvangen van leerlingen die positief getest zijn op corona Gelukkig gaat het met alle leerlingen naar omstandigheden goed. Alle meldingen betreffen leerlingen uit één klas. Over deze situatie hebben we als school contact met de GGD en jeugdarts. Op basis van hun advies is de betreffende klas deze week niet op school, maar krijgt online lessen aangeboden. Er is op dit moment geen aanleiding om andere maatregelen te treffen. De leerlingen kunnen gelukkig gewoon naar school. Neem bij vragen over dit bericht contact op met de docent-teamleider van uw zoon of dochter. U kunt de hem/haar op school bereiken (0571-271561).

8 november 2020 –  Op zondag 8 november 2020 is het coronavirus bij een leerling van onze school aangetoond. Gelukkig gaat het met deze leerling naar omstandigheden goed. In overleg met de GGD zijn alle ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende klas geïnformeerd en is besloten om deze klas maandag 9 november online les te geven. In het weekend is het inwinnen van advies via de GGD en jeugdarts niet goed mogelijk. Overleg vanuit school met de GGD en jeugdarts is wel wenselijk. Uit voorzorg blijft deze klas daarom een dag thuis. Omdat de betreffende leerling (en klasgenoten) niet op school zijn, is de kans op besmetting van uw zoon/dochter erg klein. De school blijft open en de leerlingen kunnen gewoon naar school komen.

6 november 2020 – Coronabesmetting

Op vrijdag 6 november 2020 is het coronavirus aangetoond bij een leerling van onze school. De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de betreffende klas worden door ons per brief over eventueel besmettingsgevaar geïnformeerd. De GGD heeft naar aanleiding van deze melding aangegeven dat er op dit moment geen andere maatregelen nodig zijn op school. De school blijft open en leerlingen kunnen gewoon naar school komen. Neem bij vragen over dit bericht contact op met de heer Oosting, directeur Veluws College Twello via 0571-271561.26 oktober 2020 – Op 24 oktober is het coronavirus is aangetoond bij een leerling van onze school. Gelukkig gaat het met de leerling naar omstandigheden goed. Omdat de leerling niet met klachten op school is geweest (herfstvakantie), is de kans op besmetting van uw kind erg klein en zijn er geen maatregelen nodig. De school blijft open en leerlingen kunnen gewoon naar school komen.

18 oktober 2020

Ventilatie Veluws College Twello

Via dit bericht willen we u informeren over de ventilatie op onze school en over aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus.

Ventilatie
Alle berichtgeving over ventilatie en het coronavirus heeft ertoe geleid dat er onrust is ontstaan rondom de ventilatie in scholen. Die onrust begrijpen we en daarom willen we u graag informeren over de stand van zaken op onze school.

Het RIVM geeft aan dat er tot op heden geen reden is om aan te nemen dat ventilatiesystemen een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Ondanks dat, is het belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen voldoet aan reguliere gezondheidseisen om er fijn te kunnen leren en werken. De afgelopen periode hebben we de ventilatie op school daarom verder onderzocht. Zo heeft onze school meegedaan aan steekproef vanuit het Landelijk Coördinatiepunt Ventilatie op Scholen (LCVS) waarbij een eendaagse meting van CO2-waarden in twee klaslokalen op school is uitgevoerd. Daarnaast is er een uitgebreider, aanvullend onderzoek gedaan naar onze ventilatie. Uit deze onderzoeken blijkt dat de ventilatie op onze school voldoet aan de geldende richtlijnen. We houden rekening met de extra richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we lokalen in de school regelmatig luchten als er geen leerlingen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermijden.

Neem bij vragen over dit bericht gerust contact op.