Corona

Net als u voelen wij ons verantwoordelijk voor elkaars gezondheid en veiligheid. Als school zetten we veel stappen om de veiligheid voor uw zoon of dochter en onze medewerkers te waarborgen. Met het stijgende aantal coronabesmettingen in Nederland, kan het echter voorkomen dat een medewerker of leerling van onze school besmet raakt met het coronavirus. Op deze pagina vindt u informatie over eventuele coronabesmettingen op het Veluws College Twello.

Contactpersoon
Neem bij coronagerelateerde vragen contact met ons op via 0571 27 15 61 of twello@veluwscollege.nl

Gezondheidsklachten [het liefst aan de rechterkant van de pagina in een andere kolom]

De meest voorkomende coronaklachten zijn:

  • Verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.
  • (licht) hoesten.
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
  • Kortademigheid/benauwdheid.
  • Verhoging óf koorts boven de 38 graden.

Heeft uw zoon of dochter een van deze klachten? Houd uw kind dan thuis en laat uw kind testen bij de GGD.

 Nieuwsberichten
26 oktober 2020 – Op 24 oktober is het coronavirus is aangetoond bij een leerling van onze school. Gelukkig gaat het met de leerling naar omstandigheden goed. Omdat de leerling niet met klachten op school is geweest (herfstvakantie), is de kans op besmetting van uw kind erg klein en zijn er geen maatregelen nodig. De school blijft open en leerlingen kunnen gewoon naar school komen.

18 oktober 2020

Ventilatie Veluws College Twello

Via dit bericht willen we u informeren over de ventilatie op onze school en over aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus.

Ventilatie
Alle berichtgeving over ventilatie en het coronavirus heeft ertoe geleid dat er onrust is ontstaan rondom de ventilatie in scholen. Die onrust begrijpen we en daarom willen we u graag informeren over de stand van zaken op onze school.

Het RIVM geeft aan dat er tot op heden geen reden is om aan te nemen dat ventilatiesystemen een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Ondanks dat, is het belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen voldoet aan reguliere gezondheidseisen om er fijn te kunnen leren en werken. De afgelopen periode hebben we de ventilatie op school daarom verder onderzocht. Zo heeft onze school meegedaan aan steekproef vanuit het Landelijk Coördinatiepunt Ventilatie op Scholen (LCVS) waarbij een eendaagse meting van CO2-waarden in twee klaslokalen op school is uitgevoerd. Daarnaast is er een uitgebreider, aanvullend onderzoek gedaan naar onze ventilatie. Uit deze onderzoeken blijkt dat de ventilatie op onze school voldoet aan de geldende richtlijnen. We houden rekening met de extra richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we lokalen in de school regelmatig luchten als er geen leerlingen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermijden.

Neem bij vragen over dit bericht gerust contact op.