15 november 2018

Things 2do

Bert Jansen laat u de sfeer proeven op het Veluws College Twello. In deze blog schrijft Bert, docent Nederlands en maatschappijleer op deze middelbare school, over ontroerende, grappige of confronterende belevenissen, vaak gekoppeld aan de actualiteit.


15 november 2018

Ik moest eigenlijk nog mijn blog schrijven. Maar ik had zo’n megadrukke week. En heb er ook weer zo eentje voor de boeg.
Wanneer ik m’n mailbox open, wordt m’n maagdelijk onberoerde 2do-lijstje in één klap gevuld met binnenstromende afspraken, vragen, opdrachten, projecten.

Niet vergeten: Lootjes voor de Sinterklaasviering met m’n mentorklas schrijven en die lootjes trekken.

Niet vergeten de vragenlijst voor die diezelfde mentorklas over Formatief Evalueren uit te zetten, een cursus die ik met een aantal collega’s doe. En voor die cursus een les bij een collega bekijken en vragen wanneer hij bij mij komt kijken.

En m’n klas alvast warm maken voor het Goede Doel voor Kerst. Hoe gaan ze geld inzamelen, wat voor acties kunnen we als klas bedenken?

Starten met het nieuwe project ‘Verwondering’ voor klas 1. Daarvoor dingen voorbereiden en klaarzetten.

We hebben weer een nieuw lesrooster voor de tweede periode. Veel veranderingen in mijn rooster. Dus planningen aanpassen, toetsen verzetten, leerlingen op de hoogte stellen. Dinsdagavond een informatieve ouderavond voor ouders van ‘nu-nog-groep-acht-ers.’ Over wat we als school zoal te bieden hebben. Woensdag een High Tea, waarbij meesters en juffen uit groep 8 van onze ‘leerlingleverende’ scholen komen bijpraten met hun oud-leerlingen, oftewel onze huidige brugklassers. Altijd leuk, gezellig, zinvol. Diezelfde avond op de scholenmarkt in Twello staan en aanstaande brugklassers en hun ouders vertellen waarom ze voor onze school zouden kunnen kiezen. Belangrijk moment!

Donderdag met klas 1 naar NEMO in Amsterdam, ter inspiratie voor dat nieuwe project ‘Verwondering’. Zin in! Maar bijna al mijn andere klassen hebben, vanwege het nogal veranderde nieuwe lesrooster, op die dag een toets. Oké, toetsen klaarleggen en collega’s inlichten. Komt goed.

Contact opnemen met m’n stagiair, die al lichtelijk in paniek appte dat hij nu geen lessen Nederlands meer lijkt te kunnen volgen op de woensdag, zijn stagedag, omdat mijn lessen van die dag allemaal verplaatst zijn in het nieuwe rooster. Kijken of we dat anders kunnen regelen. Wordt lastig.

Het eerste grote pakket nakijkwerk rolt de berg af. Die leuke verslagen over de werkweek in Berlijn van 3 havo. Ik ben ermee begonnen, maar nu ook afmaken he? Leesverslagen, eerst van elkáar laten beoordelen (feedbackformulieren!) en dan doe ik er nog een docentenplasje over. Hetzelfde geldt voor de interviews die de leerlingen van 3M hielden met hun ouders, over hún schooltijd, destijds.

Gesprekje plannen met die leerling met wie het even niet zo lekker gaat. En met de leerlingcoördinator, over de resultaten en voortgang van m’n mentorklas als voorbereiding op de klassenbesprekingen binnenkort. Ze had al zo’n datumprikker gestuurd, maar ik prikte er steeds naast.

Magazines en vlogs van klas 1 over Puberruil Twello rustig bekijken en beoordelen. Hebben we ook al in de klas gedaan en ze waren weer erg leuk! (‘Maar wat héb ik er nou voor dan?’)

Aangemelde leerlingen voor de lessen ‘Socialize’ opzoeken en intakegesprekjes houden.

Lesgeven. Ook. Gewoon lesgeven. Niet vergeten. Vooral mee doorgaan.

Ik las dat ze op basisscholen uit nood vaders voor de klas zetten. Bij ons staan ook veel vaders en moeders voor de klas. Maar ja, die hebben ook nog geleerd voor docent. Voor vader of moeder bestaat overigens géén opleiding. Dat mag iedereen zomaar doen. En dat is óók opvoeden. Misschien dachten ze daarom dat dat ongeveer hetzelfde is als lesgeven.

Misschien kunnen we een weekje ruilen. Mijn kinderen zijn het huis uit. Ik kan gekwalificeerd vader spelen en dan kan iemand waarbij ik dat thuis doe een weekje lesgeven en misschien ook enthousiast worden voor dit vak! En dan kan ik m’n 2do- lijstje rustig afmaken als de kinderen even slapen.

Oooh… m’n blog!

Vergeten!