26 maart 2014

Referendum

Willen we meer of minder overvolle klassen?
Willen we meer of minder haat tussen rassen?
Meer of minder pesten en sarren op scholen?
Meer of minder jongeren met messen, pistolen?
Meer of minder tassen met saai nakijkwerk?
Meer of minder leven in het ‘ikke-tijdperk?’
Meer of minder vormen van discriminatie?
Meer of minder één Onverenigde Natie?
Meer of minder leiders die landjepik spelen?
Meer of minder mensen die hun brood moeten stelen?
Meer of minder zorgen om zorg aan bejaarden?
Meer of minder vechten in verre oorlogshaarden?
Meer of minder stress van die toetsen en testen?
‘Jullie zijn sukkels en wij zijn de besten?’
Meer of minder tijdsdruk en regels van boven?
Meer of minder mensen van hun idealen beroven?
Kinderen met stigmatiserende stempels?
Meer of minder hobbels en ‘kan niet’ en drempels?
Meer of minder scheiding van ‘toppers’ en ‘kneuzen’?
Meer of minder haat en racistische leuzen?
Meer of minder saaiheid en enkel ‘Hol-landers?’
Meer of minder: ‘Weg jij, want jij bent zo anders’?
Meer of minder kwetsen en alles maar zeggen?
Meer of minder grenzen en toegang ontzeggen?
Meer of minder haat zaaien, schelden, bedreigen?
Meer of minder wegkijken, niks zien en zwijgen?
Jij mag niet meedoen, whats-appen of spelen?
Meer of minder ‘hebben’ en nooit meer iets delen?
Meer of minder?
Wat mij betreft: ‘Min-der! Min-der! Min-der!
En laten we daar maar vooral méér (‘méér! méér!’ ) aandacht aan besteden.
Bijvoorbeeld op school. Elke dag weer. Elke dag méér. Vanaf vandaag.
Omdat het zo keihard nodig is.
Bert Jansen
Docent VC Twello