15 mei 2013

Oefenen voor ‘later’

Zo.
Na enkele weken van abdiceren, inhuldigen, na-, her-, ge- en overdenken
kunnen we de blik weer richten op de toekomst. Gelukkig is het allemaal
goed afgelopen. Damschreeuwers en waxinelichtwerpers waren bijtijds
veilig ‘weggezet’. Vrijheid moet je goed voorbereiden. Het veelbekritiseerde Koningslied bleek bij de uiteindelijke uitvoering ook best mee te
vallen. Bovendien bleek de taalzwakke tekst juist heel stimulerend te
werken voor taaldeskundigen en columnisten. Het Algemeen Nederlands
(de toevoeging ‘Beschaafd’ is er gelukkig al een tijd geleden uitgegooid)
stond weer volop in de belangstelling, goed nieuws voor de docenten in
deze moedertaal, waar ik er zelf één van ben.
Wat het herdenken betreft; ons land is alweer zó lang ‘oorlogsvrij’, dat we
ons langzamerhand druk beginnen te maken over wat en wie we wél en
wat en wie we niét herdenken. En wie er mogen meedoen. Een luxeprobleem, zou je zeggen. Ook wel vreemd, om te denken aan mensen die
slachtoffer werden van het ‘niet mogen meedoen’ en dan intussen zeggen
wie dáár niet aan mogen meedoen…
Laten we nog maar even doorgaan met dat herdenken. Blijven oefenen,
want oefening baart kunst.
Dat geldt hopelijk ook voor onze eindexamenkandidaten, die in deze
periode hun kunsten mogen/moeten gaan vertonen. Geoefend is er in
elk geval genoeg en een aantal docenten gaf zelfs in de afgelopen meivakantie gelegenheid nog werk in te leveren en te laten beoordelen, of
vragen te stellen. Mooi! We wensen alle kandidaten natuurlijk heel erg
veel succes en hopen op mooie eindresultaten! Yes, you can!
Ook in deze weken: alweer een mooi project, waarbij leerlingen uit het
eerste jaar gaan uitzoeken waar een aantal, op het eerste gezicht hele
gewone dingen om je heen vandaan komen en hoe ze gemaakt worden.
Het project heet dan ook: ‘Meer dan je ziet’.
Soms baart oefening geen kunst, maar vooral zorgen.
In de Verenigde Staten zijn er kindergeweren in de omloop, ‘My First Rifle’.
Je gelooft het niet. In navolging van ‘My First Sony’ en ‘My Little Pony’ zijn
er knalroze guns te koop. Leuk speelgoed, ware het niet dat ze het écht
doen met echte kogels. De eerste dodelijke ongelukken hebben zich al
voorgedaan. Tja, zo zorg je wel dat je iets te herdenken hebt af en toe…
In ons land schijnt momenteel flink geoefend te worden met de ‘Shishapen’. Dat is een soort elektrische ‘oefensigaret’ die snel populair dreigt te
worden bij basisschoolkinderen. Hij stamt af van de waterpijp. Het ding
is er in vrolijke kleuren en bovendien in allerlei smaakjes. Er komt geen
teer of nicotine vrij, maar de zorgen zijn groot, want uit onderzoek blijkt
inmiddels dat er wél allerlei andere kwalijke chemische stoffen in je longen
terechtkomen. Wie bedenkt het toch allemaal? Vroeger zeiden ouders en
docenten dat de dingen die je oefende goed waren ‘voor later’. Het lijkt
alleen alsof ‘later’ steeds vroeger begint.
Laatst droomde ik. Ik zat in een lokaal vol kinderen met oortjes in, telefoontjes aan, een ‘First Rifle’ in de aanslag en een Shisha-pen losjes tussen
de lippen. Ze staarden met een lege blik voor zich uit.
Gelukkig werd ik op tijd wakker. Lekker, ‘gewoon’ naar school…!
Oefenen voor later…( en intussen onder tafel duimen voor al die zwoegende
examenleerlingen!)
Bert Jansen
Docent Veluws College Twello