Overgangsnormen

Vita

Overgangsnormen voor het schooljaar 2020-2021.

In het huidige schooljaar gelden er andere overgangsnormen.

De overgangsnormen zijn voor dit schooljaar aangepast. Dit geldt voor alle klassen Vita en Delta. In het volgende animatiefilmpje een duidelijke uitleg hierover.

Algemene overgangsnormen onderbouw voor het reguliere onderwijs

 • Alle vakken zijn bepalend voor bevordering naar een volgend leerjaar.
 • In de overgangsnormen telt het cijfer 5 voor één, het cijfer 4 voor twee en het cijfer 3 voor drie tekorten.
 • De cijfers 5, 4, 3, 2 en 1 tellen elk voor één onvoldoende.
 • Voorwaardelijke bevordering is niet mogelijk. Dit betekent ook dat het opleggen van taken om alsnog bevorderd te
  kunnen worden niet is toegestaan.

Er zijn twee soorten normen:
Verplichte normen: worden deze niet gehaald dan kan een leerling niet bevorderd worden.
Subnormen: worden deze niet gehaald dan beslist de docentenvergadering of een leerling al dan niet bevorderd wordt.

Criteria hierbij zijn o.a.:

 • intellectuele vermogens
 • abstractievermogens
 • zelfstandigheid
 • plannen en organiseren
 • kunnen en willen samenwerken
 • verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen
 • resultaten van Cito-genormeerde toetsen

 

 • Worden de verplichte normen en de subnormen gehaald, dan wordt de leerling in ieder geval bevorderd.
 • De docentenvergadering behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen van de overgangsnormen af te
  wijken en een leerling in een bepaalde schoolsoort te plaatsen.
 • Doubleren in de brugklas en in het tweede leerjaar kan niet, uitzonderingen – meestal ondersteund door een test –
  daargelaten.
 • De uitspraak van de docentenvergadering is bindend.

Specifieke overgangsnormen

Overgangsnormen-brugklas Vita

Overgangsnormen-tweede-klas Vita

Overgangsnormen-derde-klas Vita

Aangepaste overgangsnorm 3H tgv corona