Overgangsnormen klas 2 en 3 Vita

Vita

Overgangsnormen voor het schooljaar 2022-2023

Algemene overgangsnormen klas 2 en 3 Vita.

 • Alle vakken zijn bepalend voor bevordering naar een volgend leerjaar.
 • In de overgangsnormen telt het cijfer 5 voor één, het cijfer 4 voor twee en het cijfer 3 voor drie tekorten.
 • De cijfers 5, 4, 3, 2 en 1 tellen elk voor één onvoldoende.
 • Voorwaardelijke bevordering is niet mogelijk. Dit betekent ook dat het opleggen van taken om alsnog bevorderd te
  kunnen worden niet is toegestaan.

Er zijn twee soorten normen:
Verplichte normen: worden deze niet gehaald dan kan een leerling niet bevorderd worden.
Subnormen: worden deze niet gehaald dan beslist de docentenvergadering of een leerling al dan niet bevorderd wordt.

Criteria hierbij zijn o.a.:

 • intellectuele vermogens
 • abstractievermogens
 • zelfstandigheid
 • plannen en organiseren
 • kunnen en willen samenwerken
 • verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen
 • resultaten van Cito-genormeerde toetsen
 • Worden de verplichte normen en de subnormen gehaald, dan wordt de leerling in ieder geval bevorderd.
 • De docentenvergadering behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen van de overgangsnormen af te
  wijken en een leerling in een bepaalde schoolsoort te plaatsen.
 • Doubleren in de brugklas en in het tweede leerjaar kan niet, uitzonderingen – meestal ondersteund door een test –
  daargelaten.
 • De uitspraak van de docentenvergadering is bindend.

Overgangsnormen per leerjaar 2022-2023: