Verkeersveiligheid

Mede namens de wijkagent en de buurtbewoners graag uw aandacht voor het volgende:

Bovenstaande geldt nadrukkelijk ook op dagen met slecht weer ! Wilt u ook dan NIET voor de school uw kind uit- en in laten stappen? Het geeft een enorme verkeerschaos en het leidt tot gevaarlijke situaties voor leerlingen die wel op de fiets komen. Bij de Mheenhal en bij de kerk is volop ruimte voor ‘kiss and ride’.