Overgangsnormen klas 1 “Vernieuwd Mheenpark”

Voortgang klas 1 en overgang van klas 1 naar klas 2 Vernieuwd Mheenpark

 

Werkwijze in klas 1 en 2 (we werken met 2 periodes per jaar)

Aan het einde van iedere periode geven de docenten een advies voor het werkniveau per vak (K, M, H, A) en schrijven feedback (ter voorbereiding van de klassenbespreking en het leerplangesprek).

Tijdens de vergadering wordt het werkniveau per vak van de leerling voor de volgende periode vastgesteld (het werkniveau kan anders zijn dan het advies van een vak).

Indien er 2 vakken of meer een lager advies geven dan mogelijk is in de betreffende klas dan wordt er een plan van aanpak gemaakt en besproken in het leerplangesprek om het gewenste niveau toch te behalen.

 

De vakken Nederlands, Engels, wiskunde, Duits, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, beeldende vorming, ‘what really matters’, muziek, techniek, lichamelijke opvoeding en de mentor brengen een niveauadvies uit voor klas 2 (K, M, H, A). De plusvakken expressie+, explore+ en sport+ brengen hun advies uit, indien dit mogelijk is.

Bouwstenen voor het voortgangsbesluit klas 1 naar klas 2 (Vernieuwde Mheenpark).

  1. De informatie (bv cijfers, waarderingen) uit de afgenomen toetsen in klas 1.
  2. Het beeld dat naar boven komt uit het formatieve handelen en de formatieve evaluatie.
  3. Het functioneren van de leerling in het aangeboden onderwijs (bv houding, inzet).
  4. Relevante informatie uit de driehoekgesprekken (leerling, ouders, mentor).
  5. De op basis hiervan (punt 1 t/m 4) geadviseerde werkniveaus per vak

 Overgang klas 1 naar klas 2:

  1. De leerlingen worden besproken op basis van de bovenstaande bouwstenen.
  2. Als 3 of meer vakken anders adviseren dan het werkniveau wat mogelijk is in de betreffende klas (M in HA klas, A in MH klas, K in MH klas) dan wordt de leerling besproken.
  3. Het werkniveau per vak voor klas 2 wordt bepaald. Blijft de leerling in dezelfde klas? Indien dit niet het geval is: 1MH: overstap naar kader, eventueel overstap naar  1HA (bij A potentie). 1HA: eventueel overstap naar 1MH (M-leerling).
  4. De meerderheid van de docentenvergadering bepaalt de overgang.
  5. De directie behoudt het recht om af te wijken van de beslissing van de docentenvergadering,